KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Władze Dziekańskie

Dziekan
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

telefon: +48 56 611 2460
e-mail: wj@fizyka.umk.pl


Prodziekan ds. Studentów
dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3040
e-mail: annan@astro.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 830–1030 i czwartek 1300–1500 (dziekanat)

Zakres obowiązków


Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3319
e-mail: wind@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 1100–1300 (p. 351)

Zakres obowiązków


Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3232
e-mail: jacekj@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 1300–1500 (dziekanat)

Zakres obowiązków


Jacek Zakrzewski

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności
dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3220
e-mail: jzakrzew@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: wtorek 1400–1600 (p. 261)

Zakres obowiązków


Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
prof. dr hab. Mirosław Bylicki

telefon: +48 56 611 3275
e-mail: mirekb@fizyka.umk.pl

Zakres obowiązków