KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Władze Dziekańskie

Dziekan
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

telefon: +48 56 611 2460
email: wj@fizyka.umk.pl


Prodziekan ds. Studentów
dr hab. Anna Bartkiewicz

telefon: +48 56 611 3040
email: annan@astro.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 830  1030 i czwartek: 1300 – 1500

Godziny przyjęć w okresie wakacji: 24.06. – 1.08.2019 środa 8:30 – 9:30 (w sierpniu urlop).

 

Zakres obowiązków


Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych
dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3319
email: wind@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 1100 – 1300

Zakres obowiązków


Prodziekan ds. Organizacji Kształcenia
dr hab. Jacek Jurkowski

telefon: +48 56 611 3232
email: jacekj@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 1300 – 1500

Zakres obowiązków


Agata KarskaPełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia
dr Agata Karska

telefon: +48 56 611 3061
email: agata.karska@umk.pl

Zakres obowiązków


Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności
dr hab. Jacek Zakrzewski
Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja mobilności studentów w ramach programu Erasmus.


Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
prof. dr hab. Mirosław Bylicki

telefon: +48 56 6113275
email: mirekb@fizyka.umk.pl

Zakres obowiązków