Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Władze Dziekańskie

Dziekan
prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

telefon: +48 56 611 3319
e-mail: wind@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: czwartek 10:15-12:15 (p. 351)

Zakres obowiązków


Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju
dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3201
e-mail: beata@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: środa 13:00-15:00 (p. 369)

Zakres obowiązków


Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3040
e-mail: annan@astro.umk.pl
Dyżury prodziekańskie: w czwartki w godzinach 9:00-11:30 w dziekanacie oraz w formie zdalnej na Webex: https://fizyka-umk.webex.com/meet/annan

Zakres obowiązków


Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK

telefon: +48 56 611 3232
e-mail: jacekj@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: poniedziałek 13:00-15:00 (dziekanat)

Zakres obowiązków


Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności
dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK

telefon: +48 56 611 2467
e-mail: igrulkowski@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: poniedziałek 9:00-10:00 (p. 1.08 COK)

Zakres obowiązków


Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym
mgr inż. Andrzej Korcala

telefon: +48 56 611 3243
e-mail: korcala@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: środa 12:00-14:00 (p. 443)

Zakres obowiązków


Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami i Promocji Oferty Edukacyjnej
dr Andrzej Karbowski

telefon: +48 56 611 3291
e-mail: akarb@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: czwartek 14:00-15:00 (p. 568)

Zakres obowiązków