Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Fizyka techniczna

Program studiów | Przykłady karier | AkredytacjaRejestracja kandydatów

Czym jest fizyka techniczna

Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia zarówno ścisłego jak i praktycznego. Studiowanie odpowiednich działów fizyki i matematyki daje solidny fundament wiedzy. Aspekt praktyczny (inżynierski) polega na zdobyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy i zrozumienia zasad dają znakomite przygotowanie do niezwykle szybkich zmian technologicznych  oraz ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na UMK

Fizyka techniczna na UMK, to jedyne w Polsce studia (pierwszego i drugiego stopnia) na tym kierunku akredytowane przez  Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych  oraz przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich  ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na kierunku fizyka techniczna uznawane są w całej Europie.

Od trzech lat  (2017, 2018 i 2019) w rankingu magisterskich studiów inżynierskich fyndacji Perspektywy fizyka techniczna na UMK zajmuje III miejsce w Polsce, po AGH i PW.

Specjalnością I stopnia fizyki technicznej jest  inżynieria systemów pomiarowych. Na II stopniu są 3 specjalności:

  • cyfrowe systemy automatyki – projektowanie i eksploatacja cyfrowych systemów kontrolno-monitorujących, w tym automatyki przemysłowej, (z uwagi na uruchomienie kierunku Automatyka i robotyka na II stopniu, specjalność ta nie będzie uruchomiona w roku akademickim 2019/20!)
  • optoelektronika i mikroelektronika – materiały współczesnych technologii i telekomunikacji
  • inżynieria biomedyczno-informatyczna – zjawiska fizyczne i podstawy działania urządzeń w diagnostyce medycznej, znajomość technik analizy danych i sygnałów.

Co po studiach

Absolwenci pracują:

  • w zakładach i instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
  • przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
  • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
  • w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii,
  • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Tworząc nowe technologie

Studenci fizyki technicznej na UMK już w trakcie studiów mogą włączać się  w prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

Poznają podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do wytwarzania materiałów dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych. Po ukończeniu studiów zostają cenionymi specjalistami lub mogą kontynuować badania w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.