Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Fizyka techniczna

Program studiów | Przykłady karier | AkredytacjaRejestracja kandydatów

Czym jest fizyka techniczna


Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia zarówno ścisłego jak i praktycznego. Studiowanie odpowiednich działów fizyki i matematyki daje solidny fundament wiedzy. Aspekt praktyczny (inżynierski) polega na zdobyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy i zrozumienia zasad dają znakomite przygotowanie do niezwykle szybkich zmian technologicznych  oraz ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na UMK (film promocyjny)Fizyka techniczna na UMK, to jedyne w Polsce studia (pierwszego i drugiego stopnia) na tym kierunku akredytowane przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na kierunku fizyka techniczna uznawane są w całej Europie. Studia na kierunku fizyka techniczna na UMK zostały też pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskały jej akredytację z wyróżnieniem do 2025/26.

Na I stopniu fizyki technicznej studiowane są przedmioty dotyczące fizyki z ukierunkowaniem na zagadnienia fizyki doświadczalnej oraz poświęcone zagadnieniom związanym z inżynierią systemów pomiarowych – ich działaniem, obsługą, projektowaniem i programowaniem.
Na II stopniu są dwie specjalności:

  • inżynieria biomedyczno-informatyczna,
  • inżynieria nowoczesnych materiałów i technologii.

Specjalność inżynieria biomedyczno-informatyczna umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii urządzeń biomedycznych, analizy danych biomedycznych, informatyki biomedycznej. Studenci zdobywają umiejętności w projektowaniu systemów optycznych, programowaniu CPU i GPU, programowaniu urządzeń, analizie sygnałów i obrazów, wykorzystywania metod numerycznych w symulacjach biomedycznych np. dotyczących dynamiki molekularnej czy też projektowania leków. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw działania urządzeń biomedycznych, np. tomografii rentgenowskiej, tomografii optycznej OCT, przyrządów optometrycznych, mikroskopii optycznej, mikroskopii sił atomowych, szczypiec optycznych, rezonansu magnetycznego jądrowego i elektronowego. Studia dają podstawy do rozwoju kariery zawodowej w obszarach związanych m.in. z projektowaniem lub użytkowaniem urządzeń biomedycznych, z informatyką, programowaniem, analizą danych, komputerowymi symulacjami i analizami zagadnień biomedycznych i inżynieryjnych, jak również dają podstawy do rozwoju kariery naukowej. Uzyskane kompetencje mogą stanowić dopełnienie już posiadanych umiejętności technicznych, informatycznych jak i biofizycznych lub biomedycznych.

Specjalność inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii jest poszukiwana w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów – stosowanych metod, urządzeń, analizy danych. Na zajęciach i w pracowniach studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. nanotechnologii, fizyki ciała stałego, optoelektroniki, fizyki i optyki laserowej, modelowania i analizy danych, projektowania układów scalonych. Studiowane są przedmioty dotyczące poszukiwania, badania właściwości i wykorzystania nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, fotowoltaicznych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów, światłowodów aktywnych, itp. Studia dają podstawy do rozwoju kariery zawodowej w obszarach związanych z poszukiwaniem, wytwarzaniem i wykorzystywaniem nowoczesnych materiałów, stosowaniem nowoczesnych metod i użytkowaniem urządzeń w produkcji materiałów, systemów pomiarowych, telekomunikacyjnych itp., jak również dają podstawy do rozwoju kariery naukowej.

Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami naszych studentów, a także losami absolwentów.

Uczniowie klas maturalnych mogą aplikować o stypendium “Student na 5+!” Fundacji Aleksandra Jabłońskiego: szczegóły

Co po studiach

Absolwenci pracują:

  • jako inżynierowie produkcji w zakładach i instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
  • jako inżynierowe sprzedaży dobrze znający problemy techniki i ograniczenia techniczne,
  • jako specjaliści programowania lub użytkowania sprzętu w różnych dziedzinach, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
  • w zespołach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych firm produkujących urządzenia pomiarowe, testujące, produkcyjne, telekomunikacyjne, biomedyczne, diagnostyczne itp.,
  • jako doradcy i konsultanci w zakresie użytkowania i tworzenia nowoczesnych technik i urządzeń,
  • w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii,
  • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania i analizowania procesów, wdrażania nowych pomysłów i technologii, tworzenia nowych procesów pomiarowych, testowych produkcyjnych oraz rozwiązywania niestandardowych problemów.

Tworząc nowe technologie

Studenci fizyki technicznej na UMK już w trakcie studiów mogą włączać się w prace badawcze z zakresu budowy nowych urządzeń pomiarowych, oraz projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów.

Poznają podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do wytwarzania materiałów dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych. Po ukończeniu studiów zostają cenionymi specjalistami lub mogą kontynuować badania w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

Przydatne informacje

Zdalny dzień otwarty fizyki i fizyki technicznej (24.04.2021 r.): https://youtu.be/lL5fKIKsVHI

Informacje o rekrutacji: https://www.umk.pl/kandydaci/

Kanał YouTube Wydziału