Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Fizyka techniczna

Program studiów | Przykłady karier | AkredytacjaRejestracja kandydatów

Czym jest fizyka techniczna

Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia zarówno ścisłego jak i praktycznego. Studiowanie odpowiednich działów fizyki i matematyki daje solidny fundament wiedzy. Aspekt praktyczny (inżynierski) polega na zdobyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy i zrozumienia zasad dają znakomite przygotowanie do niezwykle szybkich zmian technologicznych  oraz ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na UMK

Fizyka techniczna na UMK, to jedyne w Polsce studia (pierwszego i drugiego stopnia) na tym kierunku akredytowane przez  Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych  oraz przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich  ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na kierunku fizyka techniczna uznawane są w całej Europie.

Specjalnością I stopnia fizyki technicznej jest  inżynieria systemów pomiarowych. Na II stopniu są dwie specjalności:

  • Celem specjalności inżynieria biomedyczno-informatyczna jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu inżynierii i projektowania urządzeń biomedycznych oraz analizę sygnałów i obrazów biomedycznych, a także podstawową wiedzę z zakresu informatyki biomedycznej. Uzyskane kompetencje mogą stanowić dopełnienie już posiadanych umiejętności technicznych, informatycznych jak i biofizycznych lub biomedycznych.
  • Specjalność inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii jest poszukiwana w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów. W szczególności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania, badania właściwości i wykorzystania nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów, światłowodów aktywnych, itp.

Uczniowie klas maturalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych mogą aplikować o Stypendia “Olimpijczycy” Fundacji Aleksandra Jabłońskiego: http://faj.org.pl/stypendia. Dodatkowo, Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego funduje po raz pierwszy stypendia dla studentów zarekrutowanych w roku akademickim 2021/2022. Więcej: https://ptf.umk.pl/pages/stypendia/.

Co po studiach

Absolwenci pracują:

  • w zakładach i instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
  • przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
  • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
  • w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii,
  • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Tworząc nowe technologie

Studenci fizyki technicznej na UMK już w trakcie studiów mogą włączać się  w prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

Poznają podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do wytwarzania materiałów dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych. Po ukończeniu studiów zostają cenionymi specjalistami lub mogą kontynuować badania w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

Zdalny dzień otwarty fizyki i fizyki technicznej (24.04.2021 r.): https://youtu.be/lL5fKIKsVHI

Informacje o rekrutacji: https://www.umk.pl/kandydaci/

Kanał YouTube Wydziału