Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Fizyka techniczna

Program studiów | Przykłady karier | AkredytacjaRejestracja kandydatów

Czym jest fizyka techniczna

Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia zarówno ścisłego jak i praktycznego. Studiowanie odpowiednich działów fizyki i matematyki daje solidny fundament wiedzy. Aspekt praktyczny (inżynierski) polega na zdobyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy i zrozumienia zasad dają znakomite przygotowanie do niezwykle szybkich zmian technologicznych  oraz ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.

Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na UMK (film promocyjny)

Fizyka techniczna na UMK, to jedyne w Polsce studia (pierwszego i drugiego stopnia) na tym kierunku akredytowane przez  Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych  oraz przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich  ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na kierunku fizyka techniczna uznawane są w całej Europie. Studia na kierunku fizyka techniczna na UMK zostały też pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskały jej akredytację z wyróżnieniem do 2025/26.

Znaczna część przedmiotów na I stopniu fizyki technicznej poświęcona jest zagadnieniom związanym z inżynierią systemów pomiarowych. Na II stopniu są dwie specjalności:

  • Celem specjalności inżynieria biomedyczno-informatyczna jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu inżynierii i projektowania urządzeń biomedycznych oraz analizę sygnałów i obrazów biomedycznych, a także podstawową wiedzę z zakresu informatyki biomedycznej. Uzyskane kompetencje mogą stanowić dopełnienie już posiadanych umiejętności technicznych, informatycznych jak i biofizycznych lub biomedycznych.
  • Specjalność inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii jest poszukiwana w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów. W szczególności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania, badania właściwości i wykorzystania nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów, światłowodów aktywnych, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami naszych studentów, a także losami absolwentów.

Uczniowie klas maturalnych mogą aplikować o stypendia:

Co po studiach

Absolwenci pracują:

  • jako inżynierowie produkcji w zakładach i instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
  • jako inżynierowe sprzedaży dobrze znający problemy techniki i ograniczenia techniczne,
  • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
  • w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii,
  • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Tworząc nowe technologie

Studenci fizyki technicznej na UMK już w trakcie studiów mogą włączać się w prace badawcze z zakresu budowy nowych urządzeń pomiarowych, oraz projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów.

Poznają podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do wytwarzania materiałów dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych. Po ukończeniu studiów zostają cenionymi specjalistami lub mogą kontynuować badania w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

Przydatne informacje

Zdalny dzień otwarty fizyki i fizyki technicznej (24.04.2021 r.): https://youtu.be/lL5fKIKsVHI

Informacje o rekrutacji: https://www.umk.pl/kandydaci/

Kanał YouTube Wydziału