Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności — dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK

Zakres obowiązków:

  1. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju umiędzynarodowienia Wydziału (w porozumieniu z Prodziekanem ds. Finansów i Rozwoju)
  2. Koordynacja współpracy międzynarodowej Wydziału, przede wszystkim w zakresie mobilności studentów i pracowników
  3. Wspieranie pracowników w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do zawierania umów dwustronnych i aplikowania o mobilności
  4. Prowadzenie rejestru wyjazdów i przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów
  5. Prowadzenie zestawienia dot. współpracy sformalizowanej i nieformalnej z ośrodkami zagranicznymi prowadzonej przez pracowników Wydziału
  6. Przygotowywanie notatek/ogłoszeń/relacji powiązanych tematycznie z ww. zakresem obowiązków do zamieszczenia w serwisie internetowym i na profilu społecznościowym Wydziału

 

telefon: +48 56 611 2467
e-mail: igrulkowski@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: poniedziałek 9:00-10:00 (p. 1.08 COK)