Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym — mgr inż. Andrzej Korcala

Zakres obowiązków:

  1. Koordynacja wszelkich spraw związanych z praktykami studenckimi (kontakt z firmami, monitorowanie, rozliczanie, sprawozdawczość, organizacja wydziałowych targów praktyk, itp.)
  2. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa podmiotów samorządowych, gospodarczych i biznesowych regionu w działalności Wydziału, w tym w realizacji kształcenia na Wydziale (w porozumieniu z Prodziekanem ds. Kształcenia)
  3. Koordynacja działań promocyjnych Wydziału w ramach przedsięwzięć organizowanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami i Promocji Oferty Edukacyjnej)
  4. Przygotowywanie notatek/ogłoszeń/relacji powiązanych tematycznie z ww. zakresem obowiązków do zamieszczenia w serwisie internetowym i na profilu społecznościowym Wydziału

 

telefon: +48 56 611 3243
e-mail: korcala@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: piątek 10:15-12:15 (p. 443)