Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju — dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK

Zakres obowiązków:

  1. Nadzór nad budżetem Wydziału, przygotowywanie planów i rozliczeń finansowych
  2. Koordynacja spraw związanych z systemami motywacyjnymi dla pracowników (nagrody, stypendia, dodatki, itp.)
  3. Prowadzenie ewidencji projektów realizowanych na Wydziale, zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów
  4. Nadzór nad zakupami licencji komputerowych i dostępów do baz bibliotecznych
  5. Wspieranie współpracy Wydziału z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i międzynarodowymi
  6. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju umiędzynarodowienia Wydziału (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności)
  7. Koordynacja współpracy z przemysłem (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym)
  8. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wydziału

 

telefon: +48 56 611 3201
e-mail: beata@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: poniedziałek 15:00-17:00 (p. 369)