KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Praktyki zawodowe


Jednym z pierwszych czynników kształtujących przebieg kariery zawodowej studentów, poza odpowiednim doborem kierunku studiów, są obowiązkowe praktyki zawodowe. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający, a pracodawcy oczekują od absolwentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i doświadczenia zawodowego. Formą zdobycia wiedzy praktycznej są właśnie praktyki. Staranny dobór miejsca ich odbywania jest niezwykle istotny i rzutuje na możliwość znalezienia satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy po zakończeniu edukacji. Zdarza się niejednokrotnie, że pracodawca kontynuuje współpracę ze studentem po zakończeniu praktyki. Korzyści są wówczas obopólne. Absolwent podpisuje umowę o pracę i zyskuje zatrudnienie, a pracodawca pozyskuje przeszkolonego pracownika.

Student ma możliwość odbycia praktyki w wybranym przez siebie miejscu. Może też skorzystać z oferty UMK. Lista godnych polecenia firm znajduje się na stronie internetowej WFAiIS.

 


Targi praktyk zawodowych:

Targi praktyk zawodowych dla studentów WFAiIS UMK 2020

Targi praktyk zawodowych dla studentów WFAiIS UMK 2019, Fotorelacja_2019
Targi praktyk zawodowych dla studentów WFAiIS UMK 2018Fotorelacja_2018


 

Sylabus kierunków: AiR, FT, IS (praktyki 160 godzin)

Sylabus kierunków: Fizyka, Astronomia (praktyki 120 godzin)

Sylabus kierunków: AiR S2 (praktyki 300 godzin)

Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu:

    1. Pobrany z Interntu (wypełniony) druk informacje niezbędne do sporządzenia umowy o praktyki
    2. Podpisane przez zakład pracy porozumienie z Uczelnią – porozumienie sporządza Dziekanat.

Po ukończeniu praktyk (w terminie do 14 dni) dostarczyć należy:

  1. Zaświadczenie o odbyciu 160/120/300 godzin praktyk potwierdzone przez zakład pracy – do Dziekanatu
    (wzór zaświadczenia 120 godz.), (wzór zaświadczenia 160 godz.), (wzór zaświadczenia 300 godz.)
  2. Raport z przebiegu praktyk (format *.pdf) przygotowany wg załączonego szablonu oraz kopię zaświadczenia o odbyciu praktyki (format *jpg)- do mgr. inż. Andrzeja Korcali .

Raport (min 4 strony A4) musi zawierać następujące elementy:

Dopiero dostarczenie wszystkich trzech dokumentów jest podstawą do zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej.
Zaliczenia praktyki dokonuje mgr inż. Andrzej Korcala.

Zawodowe praktyki studenckie odbywają się zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UMK oraz wewnętrzymi założeniami organizacyjno-programowymi Wydziału:

Studenci WFAiIS mają możliwość odbycia praktyk w wielu uznanych firmach, w których zdobędą praktyczne umiejętności przydatne w późniejszej karierze zawodowej. Do renomowanych i godnych polecenia zakładów, z którymi Wydział współpracuje należą m.in.:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
W dniu 24 listopada 2017r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (kopia Porozumienia w załączeniu). Porozumienie to umożliwia wszystkim studentom 17 wydziałów UMK realizację nieodpłatnych praktyk studenckich przewidzianych programem studiów w dowolnym Oddziale PFRON w Polsce. Możliwość ta daje szansę studentom mieszkającym poza terenem województea kujawsko-pomorskiego na odbywanie praktyk bliżej miejsca zamieszkania. PFRON określa program oraz czas praktyk (nie krótszy niż miesiąc) oraz zapewnia organizację praktyk w sposób umożliwiający studentom realizację toku studiów.


Archimedes Sp. z o.o. to nowoczesna, szybko rozwijająca się firma handlowo-usługowo-produkcyjna z siedzibą w Toruniu oraz oddziałem w Dąbrowie Górniczej. Zajmujemy się doborem, produkcją oraz dystrybucją elementów maszyn i urządzeń przemysłowych. Specjalizujemy się w systemach transportu wewnętrznego, które projektujemy, wykonujemy, instalujemy i zapewniamy wsparcie serwisowe. Archimedes powiedział: „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię” – w Archimedesie tym punktem podparcia są ludzie. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 80 wysokiej klasy specjalistów, którzy są kopalnią wiedzy z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki. Ze względu na dynamiczny rozwój firmy cały czas wzrasta zapotrzebowanie na zatrudnianie specjalistów, osób ambitnych i kreatywnych. Firma wspiera rozwój pracowników na wszystkich płaszczyznach m.in. poprzez finansowanie studiów, dostarczanie najnowocześniejszych narzędzi i wsparcie w realizowaniu własnych pomysłów i projektów. Oferujemy praktyki dla uczniów i studentów oraz staże dla absolwentów. Preferujemy kierunki techniczne i przyrodnicze, ale jesteśmy otwarci na inne propozycje. Sprawdź – może czekamy właśnie na Ciebie! Dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie www.archimedes.pl. Nierzadko po odbyciu praktyk zapraszamy studentów do stałej współpracy!


NOKIA jest światowym liderem innowacji technologicznych w połączonym świecie. Dzięki badaniom i innowacjom Nokia Bell Labs dostarczamy usługodawcom komunikacyjnym, rządom, dużym przedsiębiorstwom i klientom najszerszy wachlarz produktów, usług i licencji. Od tworzenia infrastruktury sieci 5G i Internetu rzeczy po nowe aplikacje wirtualnej rzeczywistości i cyfrowego zdrowia kształtujemy przyszłość technologii, które zmieniają ludzkie życie. Firma oferuje studentom płatną praktykę w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz kontakt z najnowszą technologią i organizacją pracy. Praktykanci uczestniczą w dwóch projektach: testowanie systemów messaging’owych oraz programowanie aplikacji web’owych. Istnieje możliwość odbycia praktyk w ciągu roku akademickiego.


Apator SA – lider na krajowym rynku aparatury łącznikowej i pomiarowej. Co roku funduje również stypendia doktoranckie dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK


Apator Control Sp. z o.o. – projektowanie i produkcja urządzeń automatyki napędowej, układów rozdzielczo-sterowniczych oraz ich wdrażanie w przemyśle.


Cereal Partners Poland producent płatków Nestle . Firma posiada fabryki w Toruniu,  Lubiczu oraz centrum dystrybucyjne w Grębocinie.


Geofizyka Toruń – renomowana firma geofizyczna, która oferuje szeroki zakres usług, głównie na potrzeby poszukiwań naftowych w kraju i za granicą.


Infocomp – integrator systemów IT wspierający informatyzację firm w regionie nieprzerwalnie od 1987 roku.


KAMSOFT KUJAWY Sp. z o.o. – firma zajmująca się sprzedażą oraz wdrażaniem systemów informatycznych KAMSOFT dla potrzeb służby zdrowia (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ), przemysłu, handlu i zarządzania.


VOBACOM sp. z o. o. – od kilkunastu lat pracuje na rynku IT. Realizuje projekty z trzech dziedzin: teletechniki, wdrażania portali internetowych i współpracy programistycznej.


ABM Space sp. z o.o. – firma zajmuje się nowoczesnymi technologiami związanymi z sektorem kosmicznych i transferem rozwiązań do sektorów pozakosmicznych


DataSpace oferuje kompleksowe rozwiązania Data Center w oparciu o najnowsze standardy. Firma oferuje usługi z zakresu serwerów dedykowanych, kolokacji, chmur prywatnych i publicznych, rozwiązań AntyDDoS. W firmie zatrudniamy administratorów systemowych i sieciowych, automatyków oraz programistów.


Leaware Sp. z o.o. Specjalizujemy się w budowie aplikacji mobilnych i systemów webowych. Tworzymy uniwersalne rozwiązania zarówno dla konkretnych systemów (Windows, Android, iOS), jak i wieloplatformowe. Nasz zespół ma unikalne na rynku umiejętności i doświadczenie, które pozwala na realizację zaawansowanych i innowacyjnych projektów. Nasz zespół działa w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.


Vivid Games S.A. jest wiodącym polskim producentem i wydawca? gier na urządzenia mobilne, dystrybuowanych przez największe globalne platformy sprzedaży, m.in. Apple App Store, Google Play czy Amazon Store. Najbardziej znaną marką ze stajni Vivid Games jest seria Real Boxing®, która trafiła do ponad 45 milionów graczy na całym świecie. Filarem bydgoskiej firmy jest młody zespół zbudowany z ponad 80 uzdolnionych specjalistów z kraju i zagranicy. Studio chętnie otwiera swoje podwoje dla początkujących pasjonatów tworzenia gier wideo oraz dziedzin towarzyszących takich jak ekonomia, marketing, PR, administracja, prawo czy HR, umożliwiając przy tym rozpoczęcie ekscytującej przygody w międzynarodowej branży rozrywkowej. Z radością zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury na staż lub praktyki w Vivid Games.


Sybilla Technologies skupia swoje działania na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań dla zrobotyzowanych teleskopów oraz sieci zrobotyzowanych teleskopów optycznych. Do chwili obecnej przygotowaliśmy i wdrożyliśmy 9 w pełni zrobotyzowanych optycznych teleskopów na 4 kontynentach pracujących w ramach sieci pod nadzorem oprogramowania ABOT – Astronomical Robot. Wartością, którą oferujemy jest precyzyjna analiza danych z teleskopów rozpoczynając od projektów naukowych poszukujących egzoplanet, przez obserwację i analizę asteroid po monitorowanie satelitów Ziemi w celu ich zabezpieczenia.
Skupiając się na stawianych przed nami wymaganiach, pracując ściśle z producentami sprzętu astronomicznego oraz bezustannie rozwijając swoje w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej tworzymy rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb projektowych. Nasi klienci, a w tym niemiecki Instytut Maxa Planck’a, brytyjskie Open University, projekty MeerLICHT i BlackGEM wybrały rozwiązania Sybilla Technologies ze względu na nasze doświadczenie, bezpieczną i nieprzerwaną pracę teleskopów, ciągłe wsparcie oraz dostosowywanie się do ambitnych celów, które stawiają przed kolejne projekty.

Tematy, w których Sybilla Technologies poszukuje współpracy to:


Euvic – już od ponad dekady działamy w obszarze usług informatycznych. Realizujemy projekty wykorzystujące najnowsze trendy w technologiach, między innymi: .NET Core, Domain Driven Design, React JS + Redux, Java 8, Dev-ops, Node/Angular, Objective C i Swift (iOS). Nasze zespoły działają w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.


Pamiętajcie, że traktując poważnie praktyki i pokazując się z jak najlepszej strony możecie już teraz zagwarantować sobie miejsce pracy w przyszłości.

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Korcala tel.: 056 611 3243, pok. 435