Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Oferta studiów na WFAiIS

Baner
Oferujemy studia stacjonarne na pięciu kierunkach w kilkunastu specjalnościach, a także studia podyplomowe oraz możliwość kontynuacji studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Rejestracja na studia jest internetowa (oprócz studiów podyplomowych) przez system Internetowej rejestracji kandydatów. Zapisywać należy się na kierunki, ale o wyborze mogą decydować specjalności, które formalnie wybiera się na naszym Wydziale dopiero po przyjęciu na studia na odpowiedni kierunek. Więcej informacji o systemie rekrutacji: https://www.umk.pl/kandydaci/

I stopień – stacjonarne studia licencjackie lub inżynierskie

kierunki     
astronomia (licencjackie) Dla miłośników astronomii oraz dla ludzi ciekawych świata w większej skali.
automatyka i robotyka  (inżynierskie) Kierunek stanowi połączenie inżynierii, informatyki i nauk ścisłych, które koncentruje się na projektowaniu i tworzeniu urządzeń, systemów i maszyn z automatycznymi funkcjami. Studia zapewniają wiedzę z dziedziny mechaniki, elektrotechniki, programowania oraz robotyki, co pozwoli na rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania, programowania, testowania i uruchamiania różnego rodzaju urządzeń.
fizyka (licencjackie) Najbardziej elastyczny i wszechstronny kierunek dążący do interdyscyplinarności i łączenia się z innymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia, medycyna, informatyka, a nawet archeologia czy sztuka. Rozwija wyobraźnię i analityczne myślenie, co pozwala wybić się na rynku pracy. Kierunek daje możliwość wyboru ścieżki teoretycznej/komputerowej, doświadczalnej lub specjalności nauczycielskiej.
fizyka techniczna  (inżynierskie) Kierunek studiów łączący wiedzę z dziedziny fizyki oraz inżynierii, skupiający się na zastosowaniach praktycznych fizyki w technologii i przemyśle, przygotowujący do pracy w dziedzinach takich jak elektronika, automatyka czy energetyka.
informatyka stosowana  (inżynierskie) Kierunek jest przeznaczony dla osób chcących zdobyć umiejętności programistyczne, które pozwolą na tworzenie własnych gier, różnego rodzaju aplikacji oraz zarządzania i analizowania dużymi zbiorami danych m.in. w modelowaniu czy sterowaniu procesami.

 II stopień – stacjonarne studia magisterskie

kierunki     specjalności
astronomia
automatyka i robotyka
  • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
  • systemy mikroprocesorowe
fizyka
  • z możliwością wyboru ścieżki doświadczalnej, teoretycznej lub specjalności nauczycielskiej
fizyka techniczna
  • inżynieria biomedyczno-informatyczna
  • inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii
informatyka stosowana
  • eksploracja danych,
  • aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe,
  • tworzenie gier,
  • informatyka w modelowaniu i sterowaniu
Physics & Astronomy (PandA)
  • kierunek w języku angielskim

Prowadzimy też studia:

podyplomowe