KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Oferta studiów na WFAiIS

Oferujemy studia stacjonarne na pięciu kierunkach w kilkunastu specjalnościach, a także studia podyplomowe oraz możliwość kontynuacji studiów w Szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych. Rejestracja na studia jest internetowa (oprócz studiów podyplomowych) przez system Internetowej rejestracji kandydatów. Zapisywać należy się na kierunki, ale o wyborze mogą decydować specjalności, które formalnie wybiera się na naszym Wydziale dopiero po przyjęciu na studia na odpowiedni kierunek.

I stopień – stacjonarne studia licencjackie lub inżynierskie

kierunki     specjalności
astronomia (licencjackie)
automatyka i robotyka  (inżynierskie)
fizyka (licencjackie)
 • z możliwością wyboru ścieżki doświadczalnej, teoretycznej lub nauczycielskiej
fizyka techniczna  (inżynierskie)  
informatyka stosowana  (inżynierskie)

 II stopień – stacjonarne studia magisterskie

kierunki     specjalności
astronomia
automatyka i robotyka
 • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
 • systemy mikroprocesorowe
fizyka
 • z możliwością wyboru ścieżki doświadczalnej lub teoretycznej
fizyka techniczna
 • inżynieria biomedyczno-informatyczna
 • optoelektronika i mikroelektronika
informatyka stosowana
 • eksploracja danych,
 • aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe,
 • tworzenie gier,
 • informatyka w systemach automatyki,
 • programowanie w systemach cyfrowych.

Prowadzimy też studia:

podyplomowe