KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Oferta studiów na WFAiIS

Baner
Oferujemy studia stacjonarne na pięciu kierunkach w kilkunastu specjalnościach, a także studia podyplomowe oraz możliwość kontynuacji studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Rejestracja na studia jest internetowa (oprócz studiów podyplomowych) przez system Internetowej rejestracji kandydatów. Zapisywać należy się na kierunki, ale o wyborze mogą decydować specjalności, które formalnie wybiera się na naszym Wydziale dopiero po przyjęciu na studia na odpowiedni kierunek. Więcej informacji o systemie rekrutacji: https://www.umk.pl/kandydaci/

I stopień – stacjonarne studia licencjackie lub inżynierskie

kierunki     specjalności
astronomia (licencjackie)
automatyka i robotyka  (inżynierskie)
fizyka (licencjackie) z możliwością wyboru ścieżki doświadczalnej, teoretycznej lub specjalności nauczycielskiej
fizyka techniczna  (inżynierskie)
informatyka stosowana  (inżynierskie)

 II stopień – stacjonarne studia magisterskie

kierunki     specjalności
astronomia
automatyka i robotyka
  • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
  • systemy mikroprocesorowe
fizyka
  • z możliwością wyboru ścieżki doświadczalnej, teoretycznej lub specjalności nauczycielskiej
fizyka techniczna
  • inżynieria biomedyczno-informatyczna
  • inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii
informatyka stosowana
  • eksploracja danych,
  • aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe,
  • tworzenie gier,
  • informatyka w modelowaniu i sterowaniu
Physics & Astronomy (PandA)
  • kierunek w języku angielskim

Prowadzimy też studia:

podyplomowe