Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Lektorat języka angielskiego

UWAGA:  zdalne nauczanie


Zgodnie z planem studiów, studenci II roku odbywają lektorat z języka angielskiego w wymiarze 120 godzin. Kurs ma za zadanie zaznajomić studenta z językiem niezbędnym do skutecznego funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku naukowym i akademickim. Lektorat zakończony jest egzaminem na poziomie B2+.

Przed lektoratem (I rok)

Testy poziomujące

Studentom I roku (zarówno I jak i  II stopnia) przypominamy, że do 28 października 2019 r. należy rozwiązać Test Diagnostyczny z języka obcego. Test jest dostępny po zalogowaniu się na platformie Moodle. Celem testu jest określenie wejściowego poziomu znajomości języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

Rozwiązanie testu jest niezbędne, by uzyskać możliwość zapisania się na obowiązkowe zajęcia z języka obcego (na II roku studiów I stopnia i na I roku studiów II stopnia). Jednak uzyskany wynik (np. niezaliczenie testu) nie ma wpływu na przyjęcie do grupy z wybranego języka. (Test nie jest żadną podlegającą ocenie formą egzaminu, ani zaliczenia.)

Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1, SPNJO przygotowało specjalną ofertę uzupełniającą, w postaci odpłatnych kursów przygotowujących do rozpoczęcia lektoratu na II roku studiów.

Więcej informacji: http://www.spnjo.umk.pl/

Lektorat (II rok)

Zapisy na lektorat

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.

Lektorat

Zajęcia prowadzone z języka angielskiego w formie ćwiczeń na poziomie B1/B2 i obejmuje 120 godz. (4 godz./tydz. przez 2 semestry). Każdy semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia na ocenę oraz 2 pkt. ECTS.

Lektorat z j. angielskiego jest lektoratem języka specjalistycznego i obejmuje naukę słownictwa związanego z naukami fizycznymi, informatyką, robotyką, astronomią oraz nowoczesnymi technologiami, a także rozwój umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania w sytuacjach akademickich i zawodowych. Zajęcia z j. angielskiego wzbogacone są o 2 testy samooceniające w każdym semestrze obejmujące powtórzenie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne oraz próbny egzamin kończący lektorat. Materiał dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Egzamin

Lektorat zakończony jest standaryzowanym egzaminem pisemnym na poziomie B2. Za pozytywnie zdany egzamin student otrzymuje 1 pkt. ECTS. Przykładowy egzamin dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Zwolnienia z lektoratu

Student może zwolnić się z lektoratu na podstawie:

Konwersatorium III rok

Dla studentów którzy chcieliby po zakończeniu obowiązkowego lektoratu rozwinąć swoje umiejętności konwersacyjne, przygotowana jest dodatkowa oferta nieodpłatnego konwersatorium wśród przedmiotów do wyboru. Jest to 30-godzinny kurs konwersacyjny nastawiony na doskonalenie wyłącznie konwersacji i słownictwa z poprzednio przerobionych w toku lektoratu zagadnień. Kurs kończy się zaliczeniem, a uczestnicy otrzymują 1 pkt. ECTS.

Kontakt z lektorem języka angielskiego

Mgr Jacek Wełniak, prowadzący lektoraty z j. angielskiego na WFAiIS, jest dostępny dla studentów w budynku Wydziału raz w tygodniu (szczegółowy plan dyżurów dostępny jest na stronie SPNJO) w celu konsultacji, udzielenia pomocy w weryfikacji tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski, oraz wystawiania potwierdzonych przez SPNJO zaświadczeń o znajomości języka angielskiego dla studentów którzy ukończyli już lektorat.