Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Mentoring Alfa

Logo Mentoring Alfa

Studiuj fizykę na UMK w Toruniu!

Weź udział w programie Mentoring Alfa wspierającym
najmłodszych naukowców naszego Wydziału, czyli studentów!

Celem programu jest objęcie opieką naukową naszych studentów już od pierwszych lat studiów!
Chcesz jeździć na konferencje naukowe? Odbywać staże naukowe za granicą? Nauczyć się pisać publikacje naukowe?
Zacznij ścieżkę naukową z Mentgoringiem Alfa na UMK w Toruniu, poznaj tajemnice kariery naukowej!

 

O PROGRAMIE:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu uruchamia program pod nazwą MENTORING ALFA skierowany do najmłodszych naukowców naszego Wydziału, czyli studentów!
Celem programu jest objęcie opieką naukową studentów fizyki i kierunków pokrewnych, zainteresowanych pracą naukową już od pierwszych lat studiów!
Celem programu jest także stworzenie partnerskich relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, a więc naukowcem i studentem, w celu rozwijania potencjału naukowego i osobistego studenta.
Zainteresowani studenci będą objęci naukową opieką mentorów, którzy zapewnią pomoc w budowaniu ścieżki własnej kariery zawodowej, także w oparciu o wnioski wypływające z własnych doświadczeń. Mentor pomoże w doskonaleniu szeroko rozumianej sztuki prezentacji naukowej, a także w napisaniu pierwszego artykułu naukowego. Wdroży też studenta w system stopni i tytułów naukowych, w system finansowania badań naukowych, a także pomoże w zrozumieniu różnych aspektów mobilności i wymiany naukowej.
Mentor zapozna studenta z tajnikami pracy naukowej, także od strony tzw. kompetencji miękkich, m.in. związanych z pracą w zespole naukowym, współpracą z partnerami zagranicznymi, a także w radzeniu sobie ze stresem czy chwilami zwątpienia którą mogą się zdażyć na każdej ścieżce kariery zawodowej.

Studenci zainteresowani przystąpieniem do Programu powinni wysłać na adres mentoring@fizyka.umk.pl krótki list motywacyjny, opisujący ich zainteresowania naukowe z podkreśleniem motywacji do pracy badawczej. Akceptowanie kandydatur podopiecznych odbywać się będzie w porozumieniu z mentorami. Aby pomóc – zarówno mentorom, jak i mentorowanym – Wydział będzie systematycznie organizował spotkania studentów z pracownikami naukowymi pod nazwą Drzwi Otwartych.
Obok dostępu do laboratoriów i nowoczesnych systemów komputerowych, wybrani studenci otrzymają możliwość wyjazdów na staże i konferencje międzynarodowe, a także wsparcie finansowe, zależne od realizowanego projektu naukowego.
Projekt jest wspierany finansowo przez kierowników grantów realizowanych na WFAiIS, Centrum Doskonałości “Od optyki fundamentalnej…”, Centrum Doskonałości “Astronomia i Astrofizyka”, a także Dziekana WFAiIS.
Nabór do projektu odbywa się w trybie ciągłym.

Regulamin programu Mentoring Alfa

Kontakt: mentoring@fizyka.umk.pl

 

Spotkanie organizacyjne: 11 grudnia 2023 r. w sali 20 o godz. 18:15.