Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Informacje dotyczące BHP

UWAGA: Z obowiązku szkolenia może być zwolniony student, który odbył już szkolenie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w wymaganym na Wydziale wymiarze (Załącznik nr 2 Zarządzenia Rektora UMK nr 123 z dnia 10 sierpnia 2022 r.), posiada wpis w systemie USOS, a od jego zaliczenia nie upłynęło więcej niż 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje Dziekan Wydziału.

Regulamin:

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szkoleń studentów UMK w Toruniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Zarządzenia Rektora UMK nr 123

Podanie o zwolnienie z BHP: doc.

 

Dział szkoleń BHP:

https://www.umk.pl/studenci/bhp/

Platforma Moodle BHP:

https://moodle.umk.pl/BHP/

 

Obowiązkowe szkolenie podstawowe – ogólne BHP będzie można zaliczać od 16.10.2023 r. do 10.12.2023 r.

Uwaga: po 10.12.2023 nie będzie możliwości zaliczenia BHP. 

! Prosimy o zgłoszenie do Dziekanatu informacji o nie przystąpieniu do kursu i jego nie zaliczenia. !