Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Kursy Cisco CCNA

UWAGA!!!

Ze względu na pandemię wszystkie kursy zostały zawieszone do odwołania.

Program kursu CCNA Routing and Switching opracowany przez Cisco Networking Academy® stworzony jest dla uczestników, którzy ubiegają się o pracę na stanowiskach specjalistów sieciowych lub chcą zdobyć bardziej zaawansowane kwalifikacje w branży teleinformatycznej (ICT). Kurs CCNA Routing and Switching obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z obsługą sieci komputerowych, rozpoczynając od ich budowy, sposobu działania, a kończąc na zaawansowanych aplikacjach i usługach. Podczas realizacji zajęć słuchacze mają możliwość nabycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu fizycznego sprzętu takiego jak routery i przełączniki sieciowe, a także symulatora sieciowego Cisco® Packet Tracer. Po pozytywnym ukończeniu każdego z modułów uczestnicy otrzymują stosowany międzynarodowy certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Kurs dostępny jest w dwóch wersjach językowych angielskiej i polskiej. Wybór wersji kursu dokonywany jest przez uczestnika zajęć. Domyślnym językiem kursu jest język angielski, co umożliwia uczestnikom zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu sieci komputerowych. Zajęcia z instruktorem prowadzone są w języku polskim.

Kurs przygotowuje słuchaczy do egzaminów certyfikacyjnych:

lub

  • Cisco 200-125 CCNA (po ukończeniu zestawu czterech modułów).

Kurs obejmuje cztery moduły:

  • Wprowadzenie do sieci komputerowych
  • Podstawy routingu i przełączania
  • Skalowanie sieci
  • Łączenie sieci

Kurs CCNA Routing and Switching

Język opisujący pojęcia związane z sieciami komputerowymi dopasowany jest do słuchaczy na każdym poziomie, a interaktywne ćwiczenia stanowiące część kursu pogłębiają zrozumienie materiału.

  • Moduły nastawione są na rozwój krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i praktycznego zastosowania umiejętności.
  • Multimedialne narzędzia szkoleniowe, takie jak nagrania video, gry, czy quizy, odnoszą się do różnych stylów uczenia się i ułatwiają przyswajanie wiedzy.
  • Zadania praktyczne i oparte na symulacji ćwiczenia szkoleniowe Cisco® Packet Tracer pomagają słuchaczom rozwijać umiejętności myślenia krytycznego i rozwiązywania złożonych problemów.
  • Wbudowany system oceniania umożliwia przekazanie natychmiastowej informacji zwrotnej, co wspomaga ocenę stanu wiedzy i nabytych umiejętności.

Moduł 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
Program obejmuje przedstawienie architektury, struktury, funkcji, podzespołów i modeli związanych z sieciami komputerowymi. Prezentowane zagadnienia dotyczą między innymi adresacji urządzeń w oparciu o protokół IP, podstaw działania Ethernetu oraz sposobu przesyłania danych poprzez media. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili zbudować proste sieci LAN, wykonać podstawowe konfiguracje routerów oraz przełączników, a także wdrożyć zadany schemat adresacji IP.

(kliknij tutaj, aby przeczytać więcej)

Moduł 2. Podstawy routingu i przełączania
Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach oraz przełącznikach w małych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby móc skorzystać z ich podstawowych funkcjonalności. Ponadto będą potrafili zdiagnozować i rozwiązać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami RIPvl, RIPv2, OPSF w pojedynczym obszarze i OSPF wieloobszarowym, wirtualnymi sieciami LAN, a także z routingiem wewnątrzsieciowym interVLAN w sieciach IPv4 i IPv6.

(kliknij tutaj, aby przeczytać więcej)

Moduł 3. Skalowanie sieci
Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w wielkich i złożonych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby korzystać z ich zaawansowanych funkcjonalności. Ponadto będą potrafili diagnozować i rozwiązywać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami OSPF, EIGRP, STP i VTP w sieciach IPv4 i IPv6. Słuchacze zdobędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia operacji DHCP i DNS w sieci.

Moduł 4. Łączenie sieci
Moduł opisuje technologie sieci WAN oraz usługi sieci niezbędne do spójnego zastosowania w złożonych sieciach komputerowych. Kurs pozwala słuchaczom zrozumieć kryteria selekcji urządzeń sieci i technologii WAN niezbędne do sprostania wymaganiom sieci. Słuchacze nauczą się konfigurowania i diagnozowania problemów urządzeń sieci oraz rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z protokołami łącza danych. Zdobędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia operacji IPSec i VPN w złożonej sieci komputerowej.

Najczęściej zadawane pytania (kliknij tutaj)

Akademia sieciowa Cisco WFAiIS UMK

Laboratorium sieciowe

Galeria

Kierownik: dr Mariusz Piwiński
(opieka merytoryczna dotycząca kursów)
tel.: +48 56 611 3341
pokój: 529
email: Mariusz.Piwinski@fizyka.umk.pl
(w tytule listu prosimy wpisać Kursy Cisco)

Kontakt: Justyna Filipiak
(opieka formalna dotycząca kursów)
tel.: +48 56 611 3281
pokój: 358
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl lub cisco@fizyka.umk.pl
(w tytule listu prosimy wpisać Kursy Cisco)