Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Kursy Cisco CCNA

UWAGA!!!

Przewidywane rozpoczęcie kursu CCNA Moduł 1: 24.09.2024

(informacja o naborze)

Program kursu CCNA Routing and Switching opracowany przez Cisco Networking Academy® stworzony jest dla uczestników, którzy ubiegają się o pracę na stanowiskach specjalistów sieciowych lub chcą zdobyć bardziej zaawansowane kwalifikacje w branży teleinformatycznej (ICT). Kurs Cisco CCNA Switching, Routing, and Wireless Essentialss obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z obsługą sieci komputerowych, rozpoczynając od ich budowy, sposobu działania, a kończąc na zaawansowanych aplikacjach i usługach. Podczas realizacji zajęć słuchacze mają możliwość nabycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu fizycznego sprzętu takiego jak routery i przełączniki sieciowe, a także symulatora sieciowego Cisco® Packet Tracer. Po pozytywnym ukończeniu każdego z modułów uczestnicy otrzymują stosowany międzynarodowy certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Kurs dostępny jest w dwóch wersjach językowych angielskiej i polskiej. Wybór wersji kursu dokonywany jest przez uczestnika zajęć. Domyślnym językiem kursu jest język angielski, co umożliwia uczestnikom zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu sieci komputerowych. Zajęcia z instruktorem prowadzone są w języku polskim.

Kurs przygotowuje słuchaczy do egzaminów certyfikacyjnych CCNA, szczegółowe informacje na temat certyfikacji dostępne są na stronie.

Kurs obejmuje trzy moduły:

  • Wprowadzenie do sieci komputerowych (Introduction to Networks)
  • Przełączanie, routing i podstawy sieci bezprzewodowych (Switching, Routing, and Wireless Essentials)
  • Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja (Enterprise Networking, Security, and Automation)

Kurs Cisco CCNA Switching, Routing, and Wireless Essentialss

Język opisujący pojęcia związane z sieciami komputerowymi dopasowany jest do słuchaczy na każdym poziomie, a interaktywne ćwiczenia stanowiące część kursu pogłębiają zrozumienie materiału.

  • Moduły nastawione są na rozwój krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i praktycznego zastosowania umiejętności.
  • Multimedialne narzędzia szkoleniowe, takie jak nagrania video, gry, czy quizy, odnoszą się do różnych stylów uczenia się i ułatwiają przyswajanie wiedzy.
  • Zadania praktyczne i oparte na symulacji ćwiczenia szkoleniowe Cisco® Packet Tracer pomagają słuchaczom rozwijać umiejętności myślenia krytycznego i rozwiązywania złożonych problemów.
  • Wbudowany system oceniania umożliwia przekazanie natychmiastowej informacji zwrotnej, co wspomaga ocenę stanu wiedzy i nabytych umiejętności.

Moduł 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
Program obejmuje przedstawienie architektury, struktury, funkcji, podzespołów i modeli związanych z sieciami komputerowymi. Prezentowane zagadnienia dotyczą między innymi adresacji urządzeń w oparciu o protokół IP, podstaw działania Ethernetu oraz sposobu przesyłania danych poprzez media. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili zbudować proste sieci LAN, wykonać podstawowe konfiguracje routerów oraz przełączników, a także wdrożyć zadany schemat adresacji IP.

(kliknij tutaj, aby przeczytać więcej)

Moduł 2. Podstawy przełączania, routingu i łączności bezprzewodowej
Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach oraz przełącznikach w małych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby móc skorzystać z ich podstawowych funkcjonalności. Ponadto będą potrafili zdiagnozować i rozwiązać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami RIPvl, RIPv2, RIPng, wirtualnymi sieciami LAN, ptorokołem DHCP, a także z routingiem wewnątrzsieciowym interVLAN w sieciach IPv4 i IPv6. Ponadto wprowadzone zostaną zagadanienia z zakresu konfiguracji sieci bezprzewodowych.

(kliknij tutaj, aby przeczytać więcej)

Moduł 3. Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja
Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w wielkich i złożonych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby korzystać z ich zaawansowanych funkcjonalności. Ponadto będą potrafili diagnozować i rozwiązywać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami OSPF, STP i w sieciach IPv4 i IPv6. Słuchacze zdobędą także wiedzę i umiejętności w zakresie technologii NAT, QoS oraz bezpieczeństwem sieci (VPN, ACL).

(kliknij tutaj, aby przeczytać więcej)

Najczęściej zadawane pytania (kliknij tutaj)

Akademia sieciowa Cisco WFAiIS UMK

Laboratorium sieciowe

Galeria

Kierownik: dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK
(opieka merytoryczna dotycząca kursów)
tel.: +48 56 611 3341
pokój: 529
email: Mariusz.Piwinski@fizyka.umk.pl
(w tytule listu prosimy wpisać Kursy Cisco)

Kontakt: Justyna Filipiak
(opieka formalna dotycząca kursów)
tel.: +48 56 611 3281
pokój: 358
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl lub cisco@fizyka.umk.pl
(w tytule listu prosimy wpisać Kursy Cisco)