Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Plany studiów dla aktualnie studiujących studentów

Pełna informacja o programach studiów jest podana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) UMK. Poniżej podajemy ją w postaci tzw. siatek godzin. Należy wybrać właściwy stopień studiów, kierunek/specjalność i rok, na którym student studiuje w roku akademickim 2023/24, aby obejrzeć aktualnie obowiązujący plan studiów.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

Astronomia
I rok    II rok    III rok

Astronomia spec. nauczanie fizyki
I rok

Automatyka i robotyka
I rok    II rok     III rok      IV rok

Fizyka
I rok    II rok    III rok

Fizyka spec. nauczycielska
I rok    II rok    III rok

Fizyka techniczna
I rok    II rok    III rok     IV rok

Informatyka stosowana
I rok    II rok   III rok     IV rok

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Physics and Astronomy (PandA)
I rok    II rok

Astronomia
I rok    II rok

Astronomia spec. nauczanie fizyki
I rok

Automatyka i robotyka 
I rok       II rok

Fizyka
I rok       II rok

Fizyka spec. nauczycielska
I rok     II rok

Fizyka techniczna, studia inżyniersko-magisterskie 4-semestralne
Inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii    I rok      II rok
Inżynieria biomedyczno-informatyczna  I rok      II rok

Fizyka techniczna, studia magisterskie 3-semestralne
Inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii    I rok      II rok
Inżynieria biomedyczno-informatyczna        I rok         II rok

Informatyka stosowana, studia magisterskie 3-semestralne
I rok       II rok

Przedmioty ogólne do wyboru na poszczególnych kierunkach studiów I stopnia na rok akademicki 2023/24

Przedmioty specjalistyczne do wyboru dla Fizyki i Astronomii stopień 2 na rok akademicki 2023/24

Przedmioty do wyboru dla Fizyki technicznej spec. Inżynieria biomedyczno-informatyczna w roku akademickim 2023/24

Przedmioty dodatkowe do wyboru dla Informatyki stosowanej stopień 2 w roku akademickim 2023/24

Wykłady monograficzne w roku akademickim 2023/24