Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Programy studiów dla aktualnie studiujących studentów

Informacja o programach studiów jest zawarta w systemie USOS. Poniżej podajemy je też w postaci tzw. siatek godzin. Należy wybrać właściwy stopień studiów, kierunek/specjalność i rok, na którym student studiuje w roku akademickim 2018/19, aby obejrzeć aktualnie obowiązujący studenta program.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

Astronomia
I rok    II rok     III rok

Automatyka i robotyka
I rok    II rok     III rok      IV rok

Fizyka
I rok    II rok     III rok

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka

Fizyka techniczna
I rok    II rok     III rok     IV rok

Informatyka stosowana
I rok    II rok    III rok      IV rok

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Astronomia
I rok
II rok

Fizyka
I rok
II rok

Fizyka techniczna, studia magisterskie 3-semestralne
Inżynieria biomedyczno-informatyczna   I rok,
Cyfrowe systemy automatyki  I rok    II rok
Opto- i Mikroelektronika  I rok     II rok

Fizyka techniczna, studia inżyniersko-magisterskie 4-semestralne
Cyfrowe systemy automatyki  I rok    II rok
Opto- i Mikroelektronika I rok     II rok

Informatyka stosowana, studia magisterskie 3-semestralne
I rok    II rok

Przedmioty do wyboru na poszczególnych specjalnościach na rok akademicki 2017/18

Przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2017/18 na poszczególnych specjalnościach

Przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2017/18 na Informatyce stosowanej stopień 2