Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Programy studiów dla aktualnie studiujących studentów

Informacja o programach studiów jest zawarta w systemie USOS. Poniżej podajemy je też w postaci tzw. siatek godzin. Należy wybrać właściwy stopień studiów, kierunek/specjalność i rok, na którym student studiuje w roku akademickim 2018/19, aby obejrzeć aktualnie obowiązujący studenta program.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

Astronomia
I rok    II rok     III rok

Automatyka i robotyka
I rok    II rok     III rok      IV rok

Fizyka
I rok    II rok     III rok

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka

Fizyka techniczna
I rok    II rok     III rok     IV rok

Informatyka stosowana
I rok    II rok    III rok      IV rok

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Astronomia
I rok         II rok

Fizyka
I rok         II rok

Fizyka techniczna, studia magisterskie 3-semestralne
Inżynieria biomedyczno-informatyczna   I rok,
Cyfrowe systemy automatyki  I rok    II rok
Opto- i Mikroelektronika  I rok     II rok

Fizyka techniczna, studia inżyniersko-magisterskie 4-semestralne
Cyfrowe systemy automatyki  I rok    II rok
Opto- i Mikroelektronika I rok     II rok

Informatyka stosowana, studia magisterskie 3-semestralne
I rok    II rok

Przedmioty ogólne do wyboru na poszczególnych specjalnościach studiów I stopnia na rok akademicki 2018/19

Przedmioty specjalistyczne do wyboru dla Fizyki i Astronomii stopień 2 na rok akademicki 2018/19

Kursy komputerowe do wyboru dla Fizyki technicznej stopień 2 w roku akademickim 2018/19

Przedmioty dodatkowe do wyboru dla Informatyki stosowanej stopień 2 w roku akademickim 2018/19

Przedmioty dla doktorantów i wykłady monograficzne w roku akademickim 2018/19