Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Programy studiów dla aktualnie studiujących studentów

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 3  Rektora UMK z dnia  19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą prowadzone, co do zasady, z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Niektóre zajęcia o charakterze praktycznym, wymagające wykorzystania infrastruktury Uniwersytetu, będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub hybrydowym według sporządzonego przez właściwego dziekana i zatwierdzonego przez rektora wykazu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

ZAJĘCIA STACJONARNE:

Część zajęć praktycznych odbywających się stacjonarnie pozostaje zawieszona do dnia 3 maja 2021 r. Odbywają się tylko zajęcia przewidziane w planie dwóch ostatnich semestrów studiów. Szczegóły w nowej tabeli zajęć.

Nowa tabela zajęć semestru letniego 2020/21 odbywających się w sposób stacjonarny od  22 lutego 2021 r. w obiektach UMK (stan na dzień 13.04.2021) . Zajęcia będą realizowane według planu zajęć na semestr letni 2020/21.

Pytania w sprawie kształcenia zdalnego prosimy kierować do p. Justyny Filipiak (jfilipiak@umk.pl)

Pełna informacja o programach studiów jest podana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) UMK. Poniżej podajemy ją w postaci tzw. siatek godzin. Należy wybrać właściwy stopień studiów, kierunek/specjalność i rok, na którym student studiuje w roku akademickim 2020/21, aby obejrzeć aktualnie obowiązujący studenta program.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

Astronomia
I rok    II rok    III rok

Automatyka i robotyka
I rok    II rok    III rok     IV rok

Fizyka
I rok    II rok    III rok

Fizyka spec. nauczycielska
I rok    II rok    III rok

Fizyka techniczna
I rok    II rok    III rok     IV rok

Informatyka stosowana
I rok   II rok    III rok    IV rok

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Physics and Astronomy (PandA)

I rok

Astronomia
I rok         II rok

Automatyka i robotyka 
I rok         II rok

Fizyka
I rok         II rok

Fizyka spec. nauczycielska
I rok         II rok

Fizyka techniczna, studia magisterskie 3-semestralne
Inżynieria biomedyczno-informatyczna
I rok         II rok
Cyfrowe systemy automatyki   II rok
Opto- i Mikroelektronika  I rok        II rok

Fizyka techniczna, studia inżyniersko-magisterskie 4-semestralne
Opto- i Mikroelektronika  I rok        II rok

Informatyka stosowana, studia magisterskie 3-semestralne
I rok       II rok

Przedmioty ogólne do wyboru na poszczególnych specjalnościach studiów I stopnia na rok akademicki 2020/21

Przedmioty specjalistyczne do wyboru dla Fizyki i Astronomii stopień 2 na rok akademicki 2020/21

Kursy komputerowe do wyboru dla Fizyki technicznej stopień 2 w roku akademickim 2020/21

Przedmioty dodatkowe do wyboru dla Informatyki stosowanej stopień 2 w roku akademickim 2020/21

Przedmioty dla doktorantów i wykłady monograficzne w roku akademickim 2020/21