Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Programy studiów dla aktualnie studiujących studentów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 178  Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

Pełna informacja o programach studiów jest podana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) UMK. Poniżej podajemy ją w postaci tzw. siatek godzin. Należy wybrać właściwy stopień studiów, kierunek/specjalność i rok, na którym student studiuje w roku akademickim 2020/21, aby obejrzeć aktualnie obowiązujący studenta program.

ZAJĘCIA STACJONARNE:

Tabela zajęć semestru zimowego 2020/21 odbywających się w sposób stacjonarny od  23 listopada 2020 r. w obiektach UMK (stan na dzień 18.11.2020)

Pytania w sprawie kształcenia zdalnego prosimy kierować do p. Justyny Filipiak (jfilipiak@umk.pl)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

Astronomia
I rok    II rok    III rok

Automatyka i robotyka
I rok    II rok    III rok     IV rok

Fizyka
I rok    II rok    III rok

Fizyka spec. nauczycielska
I rok    II rok    III rok

Fizyka techniczna
I rok    II rok    III rok     IV rok

Informatyka stosowana
I rok   II rok    III rok    IV rok

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Physics and Astronomy (PandA)

I rok

Astronomia
I rok         II rok

Automatyka i robotyka 
I rok         II rok

Fizyka
I rok         II rok

Fizyka spec. nauczycielska
I rok         II rok

Fizyka techniczna, studia magisterskie 3-semestralne
Inżynieria biomedyczno-informatyczna
I rok         II rok
Cyfrowe systemy automatyki   II rok
Opto- i Mikroelektronika  I rok        II rok

Fizyka techniczna, studia inżyniersko-magisterskie 4-semestralne
Opto- i Mikroelektronika  I rok        II rok

Informatyka stosowana, studia magisterskie 3-semestralne
I rok       II rok

Przedmioty ogólne do wyboru na poszczególnych specjalnościach studiów I stopnia na rok akademicki 2020/21

Przedmioty specjalistyczne do wyboru dla Fizyki i Astronomii stopień 2 na rok akademicki 2020/21

Kursy komputerowe do wyboru dla Fizyki technicznej stopień 2 w roku akademickim 2020/21

Przedmioty dodatkowe do wyboru dla Informatyki stosowanej stopień 2 w roku akademickim 2020/21

Przedmioty dla doktorantów i wykłady monograficzne w roku akademickim 2020/21