Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: wtorek 9.45 – 10.30, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)

Lista wykładów ogólnouniwersyteckich w roku akademickim 2020/21.


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Samorząd Doktorantów UMK


Stypendium Rektora

UWAGA!!

NOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów otwarty jest od dzisiaj – od 15 listopada do 22 listopada. Jest to też termin składania wniosków.

Wnioski można składać w dziekanacie w pok. 358 w godzinach pracy dziekanatu.

Stypendium socjalne

wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl

Generator wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy zostanie uruchomiony od dnia 12 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 23:00;

W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 6 listopada br.

Generator wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od dnia 11 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 30 czerwca 2024 r. do godz. 15:00;

Generator wniosków o zapomogę zostanie uruchomiony od dnia 11 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 30 września 2024 r. do godz. 15:00.

UWAGA !

Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk oraz wymagane dokumenty dostarczyć do dziekanatu pok. 358.

Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie

Przysługuje doktorantom, których dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty         zł netto.

Stypendium socjalne na semestr zimowy przyznaje się na okres do 5 miesięcy

Stypendium w zwiększonej wysokości wynosi     zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynosi:

Szczegółowe informacje nt. zapomóg znajdują się na stronie:http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2


Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego