Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: wtorek 9.45 – 10.30, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Regulamin studiów doktoranckich

Samorząd Doktorantów UMK


Stypendia

 

  • stypendium socjalne w semestrze letnim wynosić będzie 350 zł miesięcznie. Przysługuje doktorantom, których dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty 686,40 zł netto.  Stypendium przyznaje się na okres do 4 miesięcy.

Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego