Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: środa 9.00 – 10.00, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Regulamin studiów doktoranckich

Samorząd Doktorantów UMK


Stypendia


Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego