Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: wtorek 9.45 – 10.30, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)

Lista wykładów ogólnouniwersyteckich w roku akademickim 2020/21.


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Samorząd Doktorantów UMK


Stypendium socjalne

wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl

Generator wniosków o stypendium socjalne zostanie uruchomiony od 05.02.2021 r. do 4.03.2021 r.

Generator wniosków o stypendium rektora zostanie uruchomiony od 14.10.2020 do dnia 2 listopada br.

Generator wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od 14.10.2020 r. do 30.06.2021 r.

UWAGA !

Składanie wniosków w okresie pandemii

  • Zapomoga – zapomogi dla doktorantów rozpatruje i przyznaje rektor. Ewentualne wnioski o przyznanie zapomogi proszę kierować do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Szczegółowe informacje nt. zapomóg znajdują się na stronie:http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2


Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego