Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: wtorek 9.45 – 10.30, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Samorząd Doktorantów UMK


Stypendia

 

 • stypendium socjalne w semestrze letnim wynosić będzie 350 zł miesięcznie. Przysługuje doktorantom, których dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty 686,40 zł netto.  Stypendium przyznaje się na okres do 4 miesięcy.
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze letnim wynosić będzie 500 zł miesięcznie. Przysługuje doktorantom, których dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty 686,40 zł netto.  Stypendium przyznaje się na okres do 4 miesięcy.
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynosić będzie miesięcznie:
    Stopień niepełnosprawności   Wysokość stypendium (zł)
         Znaczny    700
         Umiarkowany    500
         Lekki    300
 • stypendium rektora dla doktorantów wynosić będzie 1000 zł. Stypendium przyznaje się na okres 9 miesięcy.
 • Zapomoga – Szczegółowe informacje nt. zapomóg znajdują się na stronie:http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2
 • stypendium doktoranckie dla II-IV roku SD – szczegółowe zasady i kryteria oceny wnioskówwniosek,  termin: 30 września
 • stypendium rektora  – generator od          – wnioski należy składać do Dziekanatu pok. 358 lub do mgr. inż. Michała Słowińskiego – Regulamin szczegółowych zasad przyznawania stypendium
 • stypendium projakościowe – szczegółowe zasady i kryteria oceny wniosków,  
       wniosek_II_i wyższe lata
 • Karta Dobrych Praktyk

Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego