Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: wtorek 9.45 – 10.30, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)

Lista wykładów ogólnouniwersyteckich w roku akademickim 2020/21.


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Samorząd Doktorantów UMK


Stypendium Rektora

wynosi   1650  zł, przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Stypendium socjalne

wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl

Generator wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostanie uruchomiony od 6 lutego do 3 marca 2023 r.

Generator wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00

Generator wniosków o zapomogę zostanie uruchomiony od 17 października 2022 r. od godz. 10:00

UWAGA !

Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk oraz wymagane dokumenty dostarczyć do dziekanatu pok. 358.

Stypendium socjalne w semestrze letnim wynosić będzie

Przysługuje doktorantom, których dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty         zł netto.

Stypendium socjalne na semestr letni przyznaje się na okres do 4 miesięcy

Stypendium w zwiększonej wysokości wynosi     zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynosi:

Szczegółowe informacje nt. zapomóg znajdują się na stronie:http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2


Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego