Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami i Promocji Oferty Edukacyjnej — dr Andrzej Karbowski

Zakres obowiązków:

  1. Koordynacja udziału uczniów zdolnych w zajęciach prowadzonych na Wydziale
  2. Kontakt ze szkołami, zawieranie umów o współpracy i/lub patronacie
  3. Inicjowanie i koordynacja wszelkich form promocji oferty Wydziału w zakresie kształcenia, m.in.:
    • wydarzeń promocyjnych organizowanych w obiektach Wydziału i poza nimi (niektórych w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym)
    • promocji w prasie, informatorach, serwisach internetowych i portalach społecznościowych
  4. Koordynacja działań promocyjnych związanych z absolwentami Wydziału (w porozumieniu z Prodziekanem ds. Studenckich)
  5. Współpraca z Działem Promocji i Informacji UMK oraz wydziałowym koordynatorem ds. TFNiS
  6. Przygotowywanie notatek/ogłoszeń/relacji powiązanych tematycznie z ww. zakresem obowiązków do zamieszczenia w serwisie internetowym i na profilu społecznościowym Wydziału

 

telefon: +48 56 611 3291
e-mail: akarb@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: czwartek 14:00-15:00 (p. 568)