Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Praca dla studentów i doktorantów


Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie TEAM TECH, dra hab. Macieja Szkulmowskiego, prof. UMK

Dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie TEAM TECH "FreezEYE Tracker – ultrafast system for image stabilization in biomedical imaging".

więcej informacji


Job offer for PhD student in NCN project by dr Katarzyna Bielska

Dr Katarzyna Bielska is looking for a PhD student for research project: "High precision and accuracy spectroscopy of weak molecular lines of atmospheric gases" sponsored by National Science Center.

więcej informacji


Oferta dla studenta w grancie NCN dr Katarzyny Bielskiej

Dr Katarzyna Bielska ogłasza konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN "Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych linii molekularnych gazów atmosferycznych".

więcej informacji


Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

więcej informacji


Oferta pracy dla studenta w grancie SONATA NCN dr. Szymona Śmigi


Dr Szymon Śmiga poszukuje osób zainteresowanych pracą w kierowanym przez siebie grancie SONATA NCN. Szczegółowe oferty można znaleźć tutaj.
Oferty można składać do 30.11.2018.


Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta w projekcie First TEAM dr. Piotra Kolenderskiego

Szczegółowe informacje w załączniku.