Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Praca dla studentów i doktorantów


Oferta pracy

Firma NV PROJEKT poszukuje do pracy studenta Automatyki i Robotyki,
który jest zainteresowany rozwinięciem praktycznej wiedzy w zakresie
systemów automatyki i sterowania (głównie w obszarze sterowania
procesami produkcyjnymi w takich gałęziach jak: przemysł chemiczny,
metalurgiczny, papierniczy, motoryzacyjny i inne). Naszą wiodącą
działalnością jest projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia
wyposażonych w urządzenia sterowania napędami oraz systemy automatyki
i wizualizacji. Od lat jesteśmy związani z firmą SIEMENS i jej
produktami.


więcej informacji


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium doktoranckie w grancie prof. Piątkowskiego

Komisja Stypendialna powołana przez Dziekana WFAiIS UMK w związku z konkursem o stypendia doktoranckie w projekcie pt.: ”Aktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali” nr 2017/26/E/ST3/00209, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 7 -  informuje, że po rozpatrzeniu otrzymanych ofert, na miejsce stypendialne rekomendowała pana mgr inż. Macieja Białego. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.


Student-stypendysta w projekcie OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752 kierowanym przez dr Katarzynę Komar

Dr inż. Katarzyna Komar ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta student w projekcie badawczym OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752: „Widzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji


Stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS NCN dr. hab. P. Tecmera, prof. UMK

Wszystkie informacje o stypendium można znaleźć na stronie NCN.


Oferta dla studenta w projekcie FNP First Team dr. P. Kolenderskiego

Więcej informacji w załączniku


Stypendium dla studenta w projekcie FNP TEAM dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK

Dr hab. Michał Zawada, prof. UMK, ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta w ramach projektu FNP TEAM "A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks". Więcej informacji w pliku.


Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

więcej informacji


Oferta pracy dla studenta w grancie SONATA NCN dr. Szymona Śmigi


Dr Szymon Śmiga poszukuje osób zainteresowanych pracą w kierowanym przez siebie grancie SONATA NCN. Szczegółowe oferty można znaleźć tutaj.
Oferty można składać do 30.11.2018.


Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta w projekcie First TEAM dr. Piotra Kolenderskiego

Szczegółowe informacje w załączniku.