Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Praca dla studentów i doktorantów


Firma NETKODO poszukuje osoby na stanowisko programisty

Jeżeli znasz którąś z technologii:
- ruby,
- ruby on rails,
- javascript,
- vue.js
lub miałeś styczność z
- wordpress
- shopify
i szukasz pracy, albo chciałbyś ją zmienić, zapraszamy do kontaktu na praca@netkodo.com

więcej informacji


Konkurs o stypendium doktoranckie w ramach projektu OPUS dr. hab. Michała Zielińskiego, prof. UMK

Dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK oferuje stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu NCN "Kwazi-molekuły w drutach kwantowych: atomistyczne obliczenia widm ekscytonów oraz uczenie maszynowe".

Uwaga: oferta jest skierowana do osób mających już status doktoranta/uczestnika szkoły doktorskiej (od 1 października 2021 roku).

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie https://ncn.gov.pl/baza-ofert

W razie pytań prosimy o kontakt: mzielin@fizyka.umk.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium doktoranckie w projekcie prof. dra hab. Sebastiana Maćkowskiego (Beethoven Classic)

Komisja Stypendialna powołana przez Dziekana WFAiIS w związku z konkursem o stypendium doktoranckie w projekcie pt.: ”Optyczna detekcja i kontrola przepływu ciepła w nanoskali", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Beethoven Classic - zarekomendowała podpisanie umowy stypendialnej z Panem mgr. inż. Michałem Ćwik. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.


Stypendium dla doktoranta w grancie BEETHOVEN NCN kierowanym przez dr Karolinę Słowik

Dr Karolina Słowik poszukuje stypendysty do realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN. Opis oferty i wymagania znajdują się w pliku.


Programista systemów wbudowanych

Oferta pracy dla studentów ostatniego roku lub absolwenci kierunków: informatyka, fizyka, automatyki i robotyka lub pokrewnym.

Więcej informacji.


Ph.D. position within NCN Preludium BIS-2 project

Four-year Ph.D. position starting October 1. 2021, available in the Institute of Physics Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland under PRELUDIUM BIS-2 Project No. 2020/39/O/ST4/00005 entitled “From Coupled Cluster theory to accurate semi-local Kohn-Sham correlation functional” (leader prof. dr. hab. Ireneusz Grabowski ig@fizyka.umk.pl). 

More information.


Stypendium dla dokotranta w projekcie NCN kierowanego przez prof. S. Maćkowskiego

Nazwa stanowiska: doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium doktoranckie w grancie prof. Piątkowskiego

Komisja Stypendialna powołana przez Dziekana WFAiIS UMK w związku z konkursem o stypendia doktoranckie w projekcie pt.: ”Aktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali” nr 2017/26/E/ST3/00209, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 7 -  informuje, że po rozpatrzeniu otrzymanych ofert, na miejsce stypendialne rekomendowała pana mgr inż. Macieja Białego. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.


Student-stypendysta w projekcie OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752 kierowanym przez dr Katarzynę Komar

Dr inż. Katarzyna Komar ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta student w projekcie badawczym OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752: „Widzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji


Stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS NCN dr. hab. P. Tecmera, prof. UMK

Wszystkie informacje o stypendium można znaleźć na stronie NCN.


Oferta dla studenta w projekcie FNP First Team dr. P. Kolenderskiego

Więcej informacji w załączniku


Stypendium dla studenta w projekcie FNP TEAM dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK

Dr hab. Michał Zawada, prof. UMK, ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta w ramach projektu FNP TEAM "A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks". Więcej informacji w pliku.


Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

więcej informacji


Oferta pracy dla studenta w grancie SONATA NCN dr. Szymona Śmigi


Dr Szymon Śmiga poszukuje osób zainteresowanych pracą w kierowanym przez siebie grancie SONATA NCN. Szczegółowe oferty można znaleźć tutaj.
Oferty można składać do 30.11.2018.


Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta w projekcie First TEAM dr. Piotra Kolenderskiego

Szczegółowe informacje w załączniku.