Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Prodziekan ds. Kształcenia — dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK

Zakres obowiązków:

  1. Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego na Wydziale
  2. Przydział obowiązków dydaktycznych pracownikom i doktorantom oraz weryfikacja ich wypełniania
  3. Kontrola wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników
  4. Opracowywanie i bieżący nadzór nad realizacją programów i planów studiów
  5. Nadzór nad studiami podyplomowymi i zaocznymi
  6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi powoływania kierunków i specjalności studiów
  7. Koordynacja spraw związanych z postępowaniami akredytacyjnymi
  8. Nadzór i koordynacja kontroli zarządczej w ramach Wydziału

 

telefon: +48 56 611 3232
e-mail: jacekj@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: poniedziałek 13:00-15:00 (dziekanat)