Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Koła naukowe

Zapraszamy Studentów do aktywnego uczestniczenia w działalności następujących kół i sekcji naukowych:

  • Koło Naukowe Studentów Astronomii  – członkowie KNSA dbają o swój rozwój naukowy organizując cotygodniowe seminaria w ramach spotkań koła, na które zapraszają prelegentów, naukowców z Wydziału oraz spoza Uczelni. Regularnie sami wyjeżdżają na konferencje, seminaria oraz organizują ogólnopolskie spotkania jak Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych czy Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii. KNSA prowadzi też regularne działania promocyjne na rzecz Wydziału to m.in. coroczny udział w  Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, akcji Fundacji  Edukacyjnej „Perspektywy” Dziewczyny do Ścisłych! oraz Festiwalu Fantastyki Pyrkon i samodzielne wydarzenia jak Piknik Spadających Gwiazd (współorganizacja z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego). Od 2017 r. KNSA prowadzi coroczny wykład im. Władysława Dziewulskiego. Wykłady do tej pory wygłosili: dr Cecylia Iwaniszewska (2017), prof. dr hab. Andrzej Strobel (2018), prof. dr hab. Józef Szudy (2019), prof. Krzysztof Górski (2020, w formie zdalnej), prof. dr hab. Andrzej Kus (2022, w formie zdalnej). Opiekunem KNSA w roku akademickim 2023/2024 jest dr Paweł Zieliński.

 

  • Koło Naukowe Studentów Fizyki – członkowie KNSF dbają o swój rozwój naukowy zapraszając regularnie prelegentów, naukowców z Wydziału, z innych jednostek Uczelni (np. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii), jak i osób spoza Uczelni lub wyjeżdżając na seminaria do innych uczelni, czy jednostek badawczych. Regularnie też prezentują swoje prace badawcze na konferencjach studenckich i naukowych w kraju i zagranicą, jak OPTO, Optics and Photonics. W roku akademickim 2018/2019 roku KNSF wraz z Kołem Chapter SPIE/OSA zorganizowali międzynarodową konferencję OPTO 2019 w Toruniu: http://opto.edu.pl/ Członkowie KNSF aktywnie biorą udział w działaniach popularyzatorskich w szkołach (np. budowa komór mgłowych) i na festiwalach (Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Festiwal Pasji, akcja Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” „Dziewczyny do ścisłych!”). Opiekunem KNSF w roku akademickim 2023/2024 był dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK.

 

  • Techniczne Koło Naukowe zrzesza głównie studentów kierunków Automatyka i robotyka oraz  Informatyka Stosowana. Członkowie TKN za udostępnione im środki finansowe dokonują zakupu  sterowników PLC, elementów elektronicznych czy mechanicznych  potrzebnych do realizowanych projektów z dziedziny elektroniki,  programowania, mechaniki i automatyki. Przykładowe realizowane w latach 2016-2019 pod opieką dr. Leszka Wydźgowskiego projekty to: łazik marsjański,  Omni Wheel, mechatroniczna proteza dłoni (modernizacja pracy  inżynierskiej) , mini sumo, modernizacja elektrycznego wózka  inwalidzkiego, projekt z wykorzystaniem analizy obrazu. W roku akademickim 2016/2017 zakupiono zestawy do nauki  podstaw elektroniki i programowania, dzięki którym studenci 1 roku  kierunku Automatyka i robotyka czy Fizyka Techniczna mają możliwość  rozwijania się w tym dziedzinach. W październiku 2016 r., w ramach  TKN, powstał zespół Pioneers, którego celem jest budowa analogu łazika  marsjańskiego i udział w zawodach European Rover Challenge. W 2018 r.  zespół zakwalifikował się do finału. Działania promocyjne na rzecz Wydziału to m.in. coroczny udział w  Festiwalu Pasji, Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, akcji Fundacji  Edukacyjnej „Perspektywy” Dziewczyny do Ścisłych! oraz Festiwalu  µElektra. Celem jest zainteresowanie uczestników techniką jak i  zachęcenie potencjalnych przyszłych studentów do rozpoczęcia nauki na  kierunkach prowadzonych przez Wydział. W maju 2019r. Techniczne Koło Naukowe pod patronatem Fundacji PZU wystawiło swoje stanowisko na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tradycyjnie każda z prezentacji cieszy się zawsze dużym  zainteresowaniem. Głównie prezentowane są: sterowalny wózek  inwalidzki, mobilny robot balansujący, drukarka 3D, robot humanoidalny. Opiekunem TKN w roku akademickim 2023/2024 jest mgr inż. Rafał Szczepański.

 

 

  • Praktyczne Koło Programistów (PKP) jest otwarte dla wszystkich studentów oraz doktorantów UMK. Do głównych celów PKP należą rozwijanie zainteresowań naukowych oraz inżynierskich jego członków, popularyzacja informatyki i programowania oraz współpraca z innymi organizacjami. Pierwszym projektem PKP jest organizacja hackathonu w roku akad. 2022/2023. Opiekunem Koła w roku akademickim 2023/2024 jest: mgr inż. Piotr Ablewski.

 

  • Chapter SPIE/OPTICA – organizacje zrzeszające osoby związane z optyką i fotoniką zarówno w nauce, jak i przemyśle. Wydziałowe Koła SPIE i OPTICA zajmują się popularyzacją fizyki, przybliżając zagadnienia związane właśnie z optyką i fotoniką (ale i nie tylko) na różnego rodzaju festiwalach, wydarzeniach czy pokazach. Koła te prężnie działają z Kołem Naukowym Studentów Astronomii oraz Kołem Naukowym Studentów Fizyki. Opiekunem w roku akademickim 2023/2024 jest dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK.

 

  • Koło Naukowe Informatyki Stosowanej (nieaktywne) – głównymi celami działalności koła są: poszerzanie umiejętności pracy badawczo-rozwojowej członków, praktyczna nauka umiejętności programistycznych w zastosowaniach informatyki, realizacja prac dyplomowych z elementem badawczym oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych. Członkowie KNIS realizują prace inżynierskie łącząc pracę badawczą z praktycznymi umiejętnościami programistycznymi. Biorą udział w projektach badawczo-rozwojowych: „System do interaktywnej neurorehabilitacji przy użyciu wideo 360° Rehab360″ oraz „System wspomagający komunikację i czynności poznawcze osób sparaliżowanych StarGazer” (pod opieką mgr. inż. Michała Joachimiaka). Zachęcani są też do prezentacji swoich wyników np. na Ogólnopolskiej Konferencji NeuroMania. W roku akademickim 2017/2018 członkowie KNIS mieli okazję poznać działalność badawczą prowadzoną przez naukowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu. W szczególności przy użyciu różnorakich systemów motion capture, oraz Computer Assisted Rehabilitation Environment (CAREN). Opiekunem KNIS w roku akademickim 2019/2020 był mgr inż. Michał Joachimiak.

 

  • Koło Naukowe Programistów .NET  (nieaktywne) skupia studentów z pasją do technologii, szczególnie dużo uwagi jest poświęconej technologiom firmy Microsoft.

 

 

  • Eclipse de Sol – projekt studencki artystyczno-naukowy realizowany w roku akademickim 2018/2019, którego głównym celem było przeprowadzenie obserwacji zaćmienia Słońca oraz dotyczących tego zdarzenia niezbędnych badań 2 lipca 2019 r. w Chile. Był realizowany w ramach środków otrzymanych z UMK oraz naszego Wydziału we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Szczegóły: Facebook, Instagram.