KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Dziekanat

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek 9:00 – 12:00,
wtorek 12:00 – 14:30,
czwartek 12:00 – 14:30,
piątek: 9:00 – 12:00.
W środę nieczynne.


Kierownik Dziekanatu:
mgr Jadwiga Zielińska

pokój: 355
tel.: +48 56 611 3273; +48 56 611 3249
email: jzielin@fizyka.umk.pl


mgr Dorota Pipczyńska

studia stacjonarne
studia doktoranckie

pokój: 352
tel.: +48 56 611 3249
e-mail: dpipczynska@fizyka.umk.pl


mgr Dominika Szmalc

studia stacjonarne

pokój: 352
tel.: +48 56 611 3249
e-mail: dominikas@fizyka.umk.pl


mgr Joanna Wiśniewska

studia stacjonarne

pokój 352
tel.: +48 56 611 3249
e-mail: joanna.lm@fizyka.umk.pl


mgr Joanna Szoppe-Kupijaj

pomoc materialna i finanse

pokój: 358
tel.: +48 56 611 3281
e-mail: jsk@fizyka.umk.pl


mgr Justyna Filipiak,

oferta dydaktyczna
rejestracja na zajęcia

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

pokój: 358
tel.: +48 56 611 3281
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl