Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dziekanat

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
poniedziałek 9:00 – 12:00,
wtorek 12:00 – 14:30,
czwartek 12:00 – 14:30,
piątek: 9:00 – 12:00.
W środę zamknięte.


Kierownik Dziekanatu:
mgr Jadwiga Zielińska

pokój: 355
tel.: +48 56 611 3273; +48 56 611 3249
email: jzielin@fizyka.umk.pl


mgr Dorota Pipczyńska

studia stacjonarne
studia doktoranckie

pokój: 352
tel.: +48 56 611 3249
e-mail: dpipczynska@fizyka.umk.pl


mgr Dominika Szmalc

studia stacjonarne

obsługa grantu NCN Polonez Bis PERMOXHET

pokój: 352
tel.: +48 56 611 3249
e-mail: dominikas@fizyka.umk.pl


mgr Joanna Wiśniewska

studia stacjonarne

pokój 352
tel.: +48 56 611 3249
e-mail: joanna.lm@fizyka.umk.pl


mgr Joanna Szoppe-Kupijaj

pomoc materialna i finanse

pokój: 358
tel.: +48 56 611 3281
e-mail: jsk@fizyka.umk.pl


mgr Justyna Filipiak,

oferta dydaktyczna

rejestracja na zajęcia

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

pokój: 358
tel.: +48 56 611 3281
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl


mgr Monika Czajkowska

obsługa posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne

prowadzenie spraw administracyjnych i dokumentacji związanej z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki fizyczne

obsługa administracyjna spraw związanych z nostryfikacją stopni naukowych i stopni uzyskanych za granicą w dyscyplinie nauki fizyczne

obsługa strony internetowej Instytutu Fizyki

pokój: 305
tel.: +48 56 611 3312
e-mail: monikac@fizyka.umk.pl


mgr Monika Korzeniewska

obsługa administracyjno-biurowa dyrekcji i pracowników Instytutu Fizyki

umawianie pracowników na wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie

wystawianie faktur i not księgowych

pokój: 305
tel.: +48 56 611 3229
e-mail: monikak@fizyka.umk.pl


Monika Borecka

obsługa administracyjno-biurowa dyrekcji i pracowników Instytutu Fizyki

aktualizowanie tablicy obecności, tabliczek przy gabinetach i laboratoriach, bazy kart parkingowych oraz upoważnień na dostęp do pomieszczeń w budynku Instytutu Fizyki

pokój: 305
tel.: +48 56 611 3229
e-mail: monikab@fizyka.umk.pl


mgr Anna Zawada

obsługa administracyjno-biurowa dyrekcji i pracowników Instytutu Nauk Technicznych

obsługa posiedzeń Rady Instytutu Nauk Technicznych

pokój: 1.83
tel.: +48 56 611 2431
email: annaz@fizyka.umk.pl


mgr Dorota Jesiółkowska

wsparcie dla grantów Narodowego Centrum Nauki:

pokój: 353
tel.: +48 56 611 2479
email: dorotaj@umk.pl


mgr Dorota Szwed

obsługa grantu NCN QLIMNES Polonez Bis 1

pokój: 353
tel.: +48 56 611 2479
email: dorotas@umk.pl


mgr Julia Forsztek

obsługa administracyjno-biurowa dyrekcji i pracowników Instytutu Astronomii

obsługa posiedzeń Rady Dyscypliny Astronomia

prowadzenie spraw administracyjnych i dokumentacji związanej z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie astronomia

pokój: RA 12
telefon: +48 56 611 3002
email: juliafor@umk.pl


lic. Magdalena Paluszkiewicz

obsługa projektu NLPQT

pokój: 359
tel.: +48 56 611 3340
e-mail: mpaluszkiewicz@fizyka.umk.pl


mgr inż. Anna Gadomska

obsługa projektu NLPQT

pokój: 359
tel.: +48 56 611 3340
e-mail: agadomska@fizyka.umk.pl


dr Anna Szkulmowska

broker innowacji

pokój: 202
tel.: +48 56 611 3246
e-mail: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl

wspieranie pracowników naukowych WFAiIS w budowaniu i utrzymywaniu relacji z otoczeniem gospodarczym oraz pomoc w sprawach formalnych i merytorycznych dotyczących współpracy

pomoc w sprawach formalnych i merytorycznych dotyczących aplikowania o środki finansowe na działania B+R i wdrażanie innowacji

inicjowanie działań pozwalających na komercjalizację badań

budowanie i utrzymywanie sieci powiązań z instytucjami otoczenia biznesu oraz podmiotami gospodarczymi służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych

konsultowanie dokumentów sprawozdających współpracę z otoczeniem gospodarczo-społecznym jednostek WFAiIS