KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 21 listopada  2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali COK.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z 283. posiedzenia RW w dniu 17 października 2018 r. – ref. mgr inż. Michał Słowiński

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne

3. Sprawa zaopiniowania kandydatur na kierowników jednostek, ich zastępców i katedr – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

4. Sprawa awansu dr Agaty Cygan na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w okresie od 01.12.2018 r. do 30.09.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Anahit Gogyan na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

6. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Wildana Abdussalama na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF na okres 1 roku – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

7. Sprawa stypendium dr. Sujkowskiego – dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

8. Zasady rekrutacji na studia wyższe na rok 2019/2020 – dr hab. Anna Bartkiewicz

9. Ocena realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2017/2018 – dr hab. Anna Bartkiewicz

10. Sprawa przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na WFAiIS do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych – dr hab. Jacek Jurkowski

11. Wolne wnioski.

Dziekan Wydziału FAiIS