KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście siedemdziesiąte ósme posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 18 kwietnia  2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali COK.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 21.02.2018 r. – ref. dr Sławomir Grzelak
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 21.03.2018 r. – ref. dr hab. Iwona Gorczyńska
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Sprawa wniosku o utworzenie kursu dokształcającego pn. “Summer Camp in Physics” – ref. dr Agata Karska
 5. Zatwierdzenie planu i programu kursu dokształcającego pn. “Summer Camp in Physics” – ref. dr Agata Karska
 6. Sprawa wniosku o utworzenie studiów: Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka “Academia Copernicana” – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przystąpienia Wydziału FAiIS do projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka “Academia Copernicana” w ramach ZPU i podpisania umowy partnerskiej – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
 8. Sprawa zaopiniowania kandydatury prof. dr. hab. Wernera Ulricha na kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka “Academia Copernicana” – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
 9. Sprawa zatwierdzenia planu i programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka “Academia Copernicana” – ref. dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
 10. Sprawa zatwierdzenia efektów kształcenia dla Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich pn. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka “Academia Copernicana” – ref. dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
 11. Wolne wnioski

Dziekan Wydziału FAiIS