KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście osiemdziesiąte posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 6 czerwca  2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali COK.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 16.05.2018 r. – ref. dr inż. Karol Strzałkowski
  2. Komunikaty i sprawy organizacyjne
  3. Sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Olecha – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK
  4. Sprawa powołania komisji ds. egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Olecha – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK
  5. Sprawa przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Michała Pierzchalskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki Stosowanej na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2020 r. – ref. dr hab. Rafał Adamczak
  6. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Roberta Czaplickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki Stosowanej IF od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
  7. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Marcina Witkowskiego na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF na okres od 01.07.2018 r. do 31.03.2021 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
  8. Zmiany w programie studiów doktoranckich ISDNF od roku akademickiego 2018/2019 – ref. dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
  9. Sprawa poparcia wniosku o nagrodę Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN – ref. dr Piotr Masłowski
  10. Wolne wnioski

Dziekan Wydziału FAiIS