KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście osiemdziesiąte szóste posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali COK.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 12.12.2018 r. – ref. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne

3. Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. Piotra Targowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF w związku z realizacją projektu IPERION CH – program HORYZONT 2020 na okres od 1.02.2019 r. do 30.09.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

4. Sprawa zatrudnienia dr inż. Magdaleny Kowalskiej w wymiarze pełnego etatu na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF na okres od 1.02.2019 r. do 31.01.2020 r. –  ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku asystenta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF na okres 8 miesięcy – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

6. Sprawa zatrudnienia dr Katarzyny Bogusławskiej na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF w związku z realizacją grantu Sonata BIS 5 w okresie od 10.03.2019 r. do 31.03.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

7. Sprawa zatrudnienia dr hab. Jolanty Domysławskiej na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w związku z realizacją grantu OPUS 15 na 36 miesięcy –  ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

8. Sprawa zatrudnienia dr Agaty Karskiej na stanowisku adiunkta naukowego w Katedrze Astronomii i Astrofizyki w Centrum Astronomii w związku z realizacją grantu FNP First TEAM w okresie od 1.02.2019 r. do 31.01.2022 r. –  ref. prof. dr hab. Michał Hanasz

9. Sprawa zatwierdzenia planu i programu studiów oraz efektów kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka na stopniu drugim –  ref. dr hab. Jacek Jurkowski

10. Wolne wnioski.

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Dziekan Wydziału FAiIS