KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście dziewięćdziesiąte posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali COK.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 03.04.2019 r. – ref. dr hab. Dawid Piątkowski

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

3. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Wołowskiej – wszczęcie i powołanie promotora – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK

4. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Dariusza Kubickiego – wszczęcie i powołanie promotora oraz promotora pomocniczego – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK

5. Sprawa powołania komisji ds. egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Pajowskiej  – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK

6. Sprawa powołania trzech członków komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Bartczaka – ref. prof. dr hab. Michał Hanasz

7. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Marcina Sylwestrzaka na stanowisku asystenta w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF od 1.05.2019 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

8. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Mariany Jaber na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF na okres 14 miesięcy w ramach projektu TEAM dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

9. Zasady rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz

10. Dostosowanie kierunków Fizyka s1s2, Astronomia s1s2, Fizyka techniczna s1s2, Informatyka stosowana s1s2, Automatyka i robotyka s1 do wymogów ustawy – ref. dr hab. Jacek Jurkowski

11. Wolne wnioski.

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Dziekan Wydziału FAiIS