KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście siedemdziesiąte szóste posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 21 lutego  2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali audytoryjnej COK.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 10.01.2018 r. – ref. dr hab. Kamil Fedus
  2.  Wręczenie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok 2017/2018.
  3.  Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  4.  Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. inż. Mateusza Borkowskiego na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF na okres od 01.03.2018 do 01.03.2021 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
  5. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Szymona Tamborskiego na stanowisku asystenta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF na okres od 01.03.2018 do 31.01.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
  6. Wolne wnioski.

Dziekan Wydziału FAiIS