Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rada Wydziału

Na skutek reorganizacji Uniwersytu Rada Wydziału przestała istnieć 30 września 2019 r.
Niniejsza strona jest stroną archiwalną zawierającą informacje o działaniach RW.

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na otwarte dwieście dziewięćdziesiąte czwarte posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali nr 26

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 26.06.2019 r. – ref. dr Katarzyna Bielska
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tobiasowi Corneliusowi Hinse – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK
 4. Sprawa wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Marciniak – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK
 5. Korekta w programie studiów na drugim stopniu kierunku Fizyka techniczna – ref. dr hab. Jacek Jurkowski
 6. Uchwała w sprawie dostosowania studiów na kierunku Fizyka do wymagań uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela – ref. dr hab. Jacek Jurkowski
 7. Sprawa najlepszego studenta i absolwenta Wydziału – ref. dr hab. Jacek Jurkowski
 8. Opinia w sprawie promotorów prac magisterskich ze stopniem naukowym doktora – ref. dr hab. Jacek Jurkowski
 9. Sprawa awansowania dr. hab. Rafała Adamczaka na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej od 1.10.2019 r. – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
 10. Sprawa awansowania dr. hab. Piotra Wcisły na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.10.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 11. Sprawa awansowania dr. hab. Pawła Tecmera na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF na okres od 1.10.2019 do 20.08.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 12. Sprawa awansowania dr. hab. Jana Iwaniszewskiego na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF od 1.10.2019 r.  – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 13. Sprawa awansowania dr. hab. Macieja Mikołajewskiego na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Astronomii od 1.10.2019 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK
 14. Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Gałkowskiego na stanowisku Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych na okres 1 roku – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński
 15. Sprawa zatrudnienia dr. hab. inż. Grzegorza Szali na stanowisku profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych na okres 2 lat – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński
 16. Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. Włodzisława Ducha na stanowisku Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej na okres od 1.10.2019 do 30.09.2023 r. – ref. dr hab. Rafał Adamczak
 17. Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. Czesława Koepke na stanowisku Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Optoelektroniki IF na okres od 3.10.2019 do 30.09.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 18. Sprawa zatrudnienia dr. hab. Piotra Pepłowskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF na okres od 2.10.2019 do 30.09.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 19. Sprawa awansowania dr. inż. Marcina Sylwestrzaka na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 20. Sprawa awansowania dr. inż. Jakuba Rydzewskiego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 21. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Daniela Rumińskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF od 01.10.2019 do 30.09.2021 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 22. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Sławomira Bilickiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 01.10.2019 do 13.12.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 23. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej od 1.10.2019 r. – ref. dr hab. Rafał Adamczak
 24. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych od 1.10.2019 r.- ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński
 25. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych od 1.10.2019 r.- ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński
 26. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.10.2019 w ramach projektu NCN Sonata Bis dr Katarzyny Bielskiej – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 27. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF od 1.10.2019 w ramach projektu NCN OPUS 16 dr hab. Iwony Gorczyńskiej – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 28. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF w okresie od 1.10.2019 do 30.10.2023 r. w ramach NLPQT – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 29. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF w okresie od 1.10.2019 do 30.10.2023 r. w ramach NLPQT- ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 30. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF w wymiarze 1/3 etatu w okresie od 1.10.2019 do 30.10.2023 r. w ramach NLPQT – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 31. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w ramach projektu TEAM dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
 32. Wolne wnioski.

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Dziekan Wydziału FAiIS