KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście osiemdziesiąte drugie posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 19 września  2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali COK.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z 281. RW w dniu 27 czerwca 2018 r.

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne

3. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Akiko Nishiyama na stanowisku asystenta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w okresie od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

4. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF na okres 1 roku – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa najlepszego studenta i absolwenta Wydziału – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz

6. Sprawa wniosków o stypendia Ministra NiSW studentów – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz

7. Sprawa wniosków o stypendia Ministra NiSW doktorantów – ref. dr hab. Magdalena Kunert – Bajraszewska

8. Sprawa składu Wydziałowej Komisji Oceniającej – ref. dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

9. Sprawa siatek godzin – ref. dr hab. Jacek Jurkowski

10.Wolne wnioski

Dziekan Wydziału FAiIS