KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście dziewięćdziesiąte trzecie posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11:00 wyjątkowo w sali nr 26

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 05.06.2019 r. – ref. dr hab. Agata Cygan

2. Opinia w sprawie promotorów prac magisterskich ze stopniem naukowym doktora – ref. dr hab. Jacek Jurkowski

3. Sprawa wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim przez mgr Aleksandrę Wołowską – ref. dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK.

4. Sprawa zatrudnienia dr. hab. Norberta Jankowskiego, prof. UMK na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej od 1.10.2019 r. – ref. dr hab. Rafał Adamczak

5. Sprawa udzielenia urlopu płatnego dr. hab. Norbertowi Jankowskiemu prof. UMK na okres semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 i semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 – ref. dr hab. Rafał Adamczak

6. Sprawa awansowania dr. hab. inż. Tomasza Tarczewskiego na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych od 1.10.2019 r.  – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński

7. Sprawa awansowania dr hab. Anny Bartkiewicz na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Astronomii od 1.10.2019 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

8. Sprawa awansowania dr hab. Magdaleny Kunert-Bajraszewskiej na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Astronomii od 1.10.2019 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

9. Sprawa awansowania dr. hab. Gracjana Maciejewskiego na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Astronomii od 1.10.2019 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

10. Sprawa awansowania dr. hab. Dawida Piątkowskiego na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Optoelektroniki IF od 1.10.2019 r.- ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

11. Sprawa awansowania dr. hab. Kamila Fedusa na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki Fizyki IF od 1.10.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

12. Sprawa awansowania dr hab. Iwony Gorczyńskiej na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki IF od 1.10.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

13. Sprawa awansowania dr hab. Kathariny Boguslawski na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF od 1.10.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

14. Sprawa awansowania dr hab. Moniki Stanke na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF od 1.10.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

15. Sprawa awansowania dr. hab. Jacka Kobusa na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF od 1.10.2019 r.  – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

16. Sprawa awansowania dr. hab. Beaty Derkowskiej-Zielińskiej na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Stosowanej IF od 1.10.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

17. Sprawa awansowania dr. hab. Jacka Zakrzewskiego na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Stosowanej IF od 1.10.2019 r.- ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

18. Sprawa awansowania dr. hab. inż. Gniewomira Sarbickiego na stanowisku Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie  Fizyki Matematycznej IF od 1.10.2019 r  – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

19. Sprawa awansowania dr. Szymona Wójtewicza na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.11.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

20. Sprawa awansowania dr Karoliny Mikulskiej-Rumińskiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki i Fizyki IF od 1.11.2019 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

21. Sprawa awansowania dr. inż. Łukasza Niewiary na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych od 1.11.2019 r.  – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński

22. Sprawa zatrudnienia dr hab. Pawła Tecmera na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF na okres 1 roku – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

23. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Matematycznej IF – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

24. Dyskusja w sprawie nazwy Wydziału FAiIS – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

25. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

26. Wolne wnioski.

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Dziekan Wydziału FAiIS