KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty | Habilitacje | Profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście osiemdziesiąte posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 27 czerwca  2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali 26.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z 280. RW w dniu 6 czerwca 2018 r.

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne

3. Sprawa powołania trzech członków komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Gracjana Maciejewskiego – ref. prof. dr hab. Michał Hanasz

4. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. hab. inż. Grzegorza Szali na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 0,5 etatu w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński

5. Sprawa zatrudnienia dr Agnieszki Słowikowskiej na stanowisku adiunkta naukowego w Centrum Astronomii w okresie od 01.07.2018 r. do 31.01.2021 r. – ref. prof. dr hab. Michał Hanasz

6. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Huberta Cybulskiego na stanowisku asystenta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w okresie od 14.07.2018 r. do 31.10.2018 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

7. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Ara Tonoyana na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF na okres 1 roku – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

8. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Mariusz Piwińskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

9. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. hab. Jacka Matulewskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF od 01.12.2018 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

10. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. hab. inż. Karola Strzałkowskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki Stosowanej IF od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

11. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Jakuba Rydzewskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej IF w okresie od 01.10.2018 r do 30.09.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

12. Sprawa zatrudnienia po konkursie mgr. inż. Michała Joachimiaka na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki Stosowanej od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Rafał Adamczak

13. Sprawa zatrudnienia po konkursie mgr. Krzysztofa Dobosza na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki Stosowanej od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Rafał Adamczak

14. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. hab. Rafała Adamczaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Stosowanej od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Jacek Jurkowski

15. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Sławomira Mandry na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński

16. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Marcina Kowalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński

17. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Anny Zawadzkiej na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych od 01.10.2018 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński

18. Podsumowanie ankiety absolwenckiej 2017 – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz

19. Zmiany w programie PSPiZK.NET – ref. dr hab. Jacek Matulewski

20. Sprawa zatwierdzenia siatek godzin na studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019 – ref. dr hab. Jacek Jurkowski

21. Uchwała RWFAiIS w sprawie zaopiniowania nowej specjalności na II stopniu Fizyki Technicznej – ref. dr hab. Jacek Jurkowski

22. Wolne wnioski

Dziekan Wydziału FAiIS