Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Konkurs Projektów Zespołowych

Konkurs Projektów Zespołowych prowadzony jest w ramach kursu „Pracownia Programowania Zespołowego” prowadzonego na kierunku Informatyka Stosowana na studiach pierwszego stopnia. Koordynatorem Konkursu jest mgr inż. Rafał Linowiecki z Katedry Informatyki Stosowanej. Konkurs w roku akademickim 2023/2024 odbywa się, analogicznie jak w latach 2019/2020-2020/2021 oraz 2022/2023, we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego. Trwa także pozyskiwanie sponsorów.

Celami Konkursu są:

    1. zmotywowanie i zainspirowanie studentów do podejmowania innowacyjnych działań w zakresie programowania,
    2. zademonstrowanie i doskonalenie umiejętności w zespołowym rozwiązywaniu problemów informatycznych,
    3. poznanie specyfiki tego rodzaju rywalizacji przydatnej na rynku pracy,
    4. promocja wykonywanych projektów studenckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

 

Od roku akademickiego 2022/2023 odbywa się Międzywydziałowy Konkurs Projektów Zespołowych.

Regulamin KPZ (wersja z 2022/2023)

Klauzula informacyjna

Archiwum:

Finał w roku akademickim 2022/2023

Finał w roku akademickim 2021/2022

Finał w roku akademickim 2020/2021

Finał w roku akademickim 2019/2020