Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Konkurs Projektów Zespołowych

Konkurs Projektów Zespołowych prowadzony jest w ramach kursu „Pracownia Programowania Zespołowego” prowadzonego na kierunku Informatyka Stosowana na studiach pierwszego stopnia. Koordynatorem Konkursu jest mgr inż. Rafał Linowiecki z Katedry Informatyki Stosowanej. Konkurs w roku akademickim 2022/2023 odbywa się, analogicznie jak w latach 2019/2020-2020/2021, we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego.

Celami Konkursu są:

  1. zmotywowanie i zainspirowanie studentów do podejmowania innowacyjnych działań w zakresie programowania,
  2. zademonstrowanie i doskonalenie umiejętności w zespołowym rozwiązywaniu problemów informatycznych,
  3. poznanie specyfiki tego rodzaju rywalizacji przydatnej na rynku pracy,
  4. promocja wykonywanych projektów studenckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Konkurs odbył się 14 czerwca w Audytorium Aleksandra Jabłońskiego.

Komisja Konkursowa została powołana w składzie:

 1. mgr inż. Piotr Ablewski
 2.  dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
 3.  dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
 4.  mgr inż. Michał Joachimiak
 5.  dr inż. Sebastian Meszyński
 6.  dr Anna Szkulmowska
 7.  dr Justyna Gupta – przedstawicielka Fundacji Aleksandra Jabłońskiego
 8.  dr Bartosz Ziemkiewicz – przedstawiciel Wydziału Matematyki i Informatyki
 9.  Irmina Marcinkiewicz – przedstawicielka MSU Publishing
 10.  Łukasz Sikorski – przedstawiciel Dark Point Games S.A.

AGENDA

10:00 – 10:20 rozpoczęcie Konkursu
10:20 – 10:50 Zespół nr 1 – Sentakki Project
10:50 – 11:20 Zespół nr 2 – MusicSync
11:20 – 11:50 Zespół nr 3 – Zdalne monitorowanie snu i czuwania osób niepełnosprawnych
11:50 – 12:20 Zespół nr 4 – Wirtualne Schronisko
12:20 – 12:40 przerwa
12:40 – 13:10 Zespół nr 5 – Medical Device Simulator
13:10 – 13:40 Zespół nr 6 – ICY
13:40 – 14:10 Zespół nr 7 – Open-navi-caƟon
14:10 – 14:40 przerwa, obrady komisji
14:40 – 15:00 ogłoszenie zwycięzców i zakończenie Konkursu

Uwaga! W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się Międzywydziałowy Konkurs Projektów Zespołowych.

Sentakki Project
Skład: Mikołaj Czurłowski, Damian Maza (L), Agnieszka Piszcz, Mateusz Różański
“Nasza aplikacja służy do rezerwacji pralek w akademikach UMK. Jest to rozwiązanie stworzone specjalnie dla studentów UMK. Aplikacja
umożliwia łatwą rezerwację pralek oraz płatność za nie za pomocą kilku kliknięć z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Dodatkowo, pracownicy UMK mają ciągły dostęp do zarządzania pralniami.”

MusicSync
Skład: Weronika Preinl, Miłosz Redliński (L), Paweł Schulz, Dawid Szczybyło
W projekcie MusicSync stworzyliśmy aplikację, dzięki której możliwe jest synchroniczne odtworzenie dźwięku na wielu urządzeniach z systemem Android.”

Zdalne monitorowanie snu i czuwania osób niepełnosprawnych
Skład: Filipski Piotr, Gackowska Klaudia (L), Komorowski Maciej, Kułakowski Dawid
Aplikacja WakeWatch odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych sparaliżowanych czterokończynowo, w szczególności osób cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Jest to choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do upośledzenia funkcji ruchowych, a stopniowo także innych funkcji organizmu, co wymaga m.in. wspierania oddechu. Częstym towarzyszącym jej problemem jest
zachłyśnięcie, które wymaga oddessania płynów w drogach oddechowych. Może zdarzyć się w dowolnej chwili, także w nocy i wymaga natychmiastowej reakcji. Aplikacja wykrywa przebudzenie osoby chorej i powiadamia o tym opiekuna za pomocą modułu instalowanego
na jego smarƞonie. Osoba chora może jednak wstrzymać alarm, na co pozwala obsługiwany wzrokowo interfejs aplikacji. Eye-tracker, działający w świetle podczerwonym, którego używamy do kontroli aplikacji, jest też wykorzystywany do detekcji otwarcia oczu. Dzięki temu nie jest konieczne oświetlenie utrudniające zaśnięcie (światło podczerwone nie jest dla ludzkiego oka widoczne).”

Wirtualne Schronisko
Skład: Bartosz Grabowski (L), Jakub Karp, Dawid Lisicki, Wojciech Misiak Opis:
“”Wirtualne Schronisko” to aplikacja webowa stworzona z myślą o wsparciu zwierząt przebywających w schroniskach. Jej głównymi celami
są: umożliwienie użytkownikom dokonywania wpłat na rzecz potrzebujących zwierząt, promowanie adopcji oraz łatwiejszy dostęp do
informacji o podopiecznych schroniska. Tworząc „Wirtualne Schronisko” chcemy zmienić życie zwierząt na lepsze.”

Medical Device Simulator
Skład: Wiktoria Bobrowska, Mikołaj Makowski (L), Dawid Cybula, Igor Bugajski
Celem projektu było stworzenie symulatora termometru oraz aplikacji mobilnej i webowej do sterowania wyświetlaną temperaturą na potrzebę symulacji medycznych.”

ICY
Skład: Aleksandra Jagiełło (L), Michał Meller, Hubert Piątkowski
Ogrom treści dostępnych dzisiaj z poziomu ekranu urządzenia mobilnego przywodzi na myśl wielką górę lodową, na której coraz głębszych
poziomach możemy znaleźć narzędzia, dzięki którym wiele aspektów naszego życia staje się wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Mobilna bankowość czy też aplikacje pozwalające na zakup biletu w komunikacji miejskiej to wygoda, którą bierzemy obecnie za oczywistość. Jednak osoby niedowidzące nie mogą się cieszyć wieloma z tych funkcji przez nieprzystosowane do ich potrzeb oprogramowanie, które rzadko zapewnia ustawienia pozwalające im w łatwy sposób z niego korzystać. Taka sytuacja sprawia, że zostają ograniczeni do treści, które stanowią zaledwie wierzchołek tej góry lodowej. Tworząc ICY chcemy wyjść naprzeciw ich potrzebom i zapewnić narzędzie, które pozwoli im zobaczyć to co schowane pod taflą i korzystać z tego w przystępny sposób.”

OpennavicaƟon
Skład: Mateusz Bloch (L), Patryk Czajkowski, Marcin Bieleniewicz
Open -Interaktywna mapa oparta na open street map
navi -Nawigacja w pomieszczeniach i poza nimi
caƟon -Pozycjonowanie za pomocą wifi
To aplikacja do nawigacji która nie tylko nawiguje do danego budynku np. do wydziału UMK , galerii ale nawiguje tez w budynku dzięki temu np. już się nie spóźnisz na zajęcia szukając odpowiedniej sali.”

Regulamin KPZ

Klauzula informacyjna

Archiwum:

Finał w roku akademickim 2022/2023

Finał w roku akademickim 2021/2022

Finał w roku akademickim 2020/2021

Finał w roku akademickim 2019/2020