Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Programy wymiany studenckiej

Jeśli studiujesz w Warszawie, Zielonej Górze, Berlinie, Paryżu …, ciągle masz możliwość studiowania przez jakiś czas u nas w ramach programów wymiany. Studenci naszego Wydziału też nie są “skazani” na ciągłe studiowanie w Toruniu. W ramach programów wymiany mogą przez semestr lub dwa studiować na innej uczelni w Polsce lub zagranicą.

Na naszym Wydziale koordynatorem programu ERASMUS jest Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK tel. +48 56 611 2467, e-mail: igrulkowski@fizyka.umk.pl

Wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ studentów z naszego Wydziału koordynuje również mgr Martyna Malec z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej tel.: +48 56 611 4929, e-mail: malec@umk.pl

Programem MOST na UMK zajmuje się mgr Karolina Rochnowska tel.:  +48 56 611 4907, e-mail: karoch@umk.pl

Oferta zajęć prowadzonych po angielsku na WFAiIS

Uwaga!

Do 19.03.2021 trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze zimowym 2021/2022, w ramach programu Erasmus+.

Studenci naszego Wydziału mogą podjąć studia na następujących uczelniach:

 • Sofia University ”St. Kliment Ohridski” – Sofia – Bułgaria – astronomia, astrofizyka
 • University of Copenhagen – Kopenhaga – Dania – fizyka
 • Université d’Angers – Angers – Francja – fizyka, inżynieria
 • Universidad del Pais Vasco – Bilbao – Hiszpania – inżynieria
 • Universidad de Salamanca – Salamanca – Hiszpania – fizyka
 • Universitat de Vic – Vic – Hiszpania – fizyka
 • Universiteit Leiden – Lejda – Holandia – astronomia
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena – Jena – Niemcy – fizyka
 • Universidade Nova de Lisboa – Lisboa – Portugalia – fizyka
 • Univerzita Komenskeho v Bratislave – Bratislava – Słowacja – fizyka
 • Lunds Universitet – Lund – Szwecja – fizyka
 • Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi – Canakkale – Turcja – fizyka
 • Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Turcja – astronomia, astrofizyka
 • İstanbul Üniversitesi – Istanbul – Turcja – fizyka
 • Ege Üniversitesi – Izmir – Turcja – astronomia, astrofizyka
 • ORT Braude College of Engineering in Karmiel – Izrael – informatyka

Aktualna lista umów międzyinstytucjonalnych:
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/

Warunki, które trzeba spełnić:

Informacje o dokumentach, procedurze wyjazdowej:
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/