Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Matma na start

Wydział wspólnie z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego organizuje kurs dokształcający z matematyki “Matma na start” przygotowujący do zajęć na I roku studiów stopnia pierwszego. Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego przy ul. Grudziądzkiej 5 w Toruniu w wymiarze 30 godzin.

Kurs jest odpłatny. Dla kandydatów zarekrutowanych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych na WFAiIS UMK cena wynosi 50 zł. Dla pozostałych chętnych 100 zł. Kurs odbędzie się, jeśli zgłosi się co najmniej 15 uczestników.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania (ok. 30 zł za dobę) w Domach Studenckich UMK na czas kursu. Szczegóły będą dostępne mailowo.

Terminarz:

  • przyjmowanie zgłoszeń: do 10 sierpnia 2018r.
  • ogłoszenie wyników: 13 sierpnia 2018r.
  • kurs: od 10 do 15 września 2018r.

Email: matmanastart@fizyka.umk.pl

 

 

 

Program zajęć dostępny TUTAJ.

Harmonogram dostępny TUTAJ.

Obowiązek informacyjny TUTAJ

Regulamin                          TUTAJ