Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Matma na start

Od 2018 r. Wydział wspólnie z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego organizuje kurs dokształcający z matematyki (poziom rozszerzony szkoły średniej) “Matma na start” przygotowujący do zajęć na I roku studiów stopnia pierwszego. Zajęcia odbywają się w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego przy ul. Grudziądzkiej 5 w Toruniu w wymiarze 30 godzin we wrześniu przed rozpoczęciem roku akademickiego. Minimalna liczba zgłoszeń wymagana do uruchomienia kursu: 23. Maksymalna liczba osób w jednej grupie: 45.

Ceny kursu w 2022 r. wyniosły 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dla osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia na WFAiIS UMK lub 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) dla pozostałych uczestników.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domach Studenckich UMK na czas kursu. Zainteresowani proszeni się o bezpośredni kontakt.

Email: matmanastart@fizyka.umk.pl

Program zajęć z 2022 r. dostępny TUTAJ.

Harmonogram z 2022 r. dostępny TUTAJ.

Obowiązek informacyjny dostępny TUTAJ

Regulamin uaktualniony 2022 r.  TUTAJ