Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Informacje dla studentów I roku

Witamy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024!

Poniższa strona będzie sukcesywnie aktualizowana. Bieżące ogłoszenia dla wszystkich studentów zamieszczane są na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/student/ogloszenia/

Informacje Uczelni dla studentów I roku zamieszczone są na stronie: https://www.umk.pl/studenci/I-rok/

Informacje dla studentów I roku

Grupy wymiany informacji założone przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego:

INSTRUKCJA POTWIERDZENIA ŚLUBOWANIA:

POSIADASZ NR INDEKSU -> ZAŁOŻYŁEŚ KONTO @STUD.UMK.PL -> ZALOGUJ SIĘ DO USOSWeb:
PRZEJDŹ DO Z
AKŁADKI “MÓJ USOSWeb” -> OŚWIADCZENIA -> ZAAKCEPTUJ ŚLUBOWANIE

Rozpoczęcie roku akademickiego

Studentów I roku zapraszamy na wydziałową inaugurację roku akademickiego, która rozpocznie się 2 października 2023 r. w Audytorium Aleksandra Jabłońskiego w Instytucie Fizyki, Grudziądzka 5/7 w Toruniu o godz. 16:00. Po inauguracji studenci Astronomii, Fizyki, Fizyki Technicznej będą mieli spotkanie z opiekunem roku prof. dr. hab. M. Bylickim, studenci Automatyki i Robotyki z mgr. inż. M. Tejerem, a studenci Informatyki Stosowanej pierwsze spotkanie z opiekunem dr. inż. M. Słowińskim odbędą podczas pierwszych ćwiczeń z WDOS.

Przed inauguracją, w dniu 2 października w godzinach 8:30-14:30 będzie możliwy odbiór legitymacji w Dziekanacie (pokój 352) przez nowo przyjętych studentów. W dniach 3 i 4 października studenci I roku będą także obsługiwani w pierwszej kolejności w godzinach 8:30-14:30.

Wprowadzenie do studiowania

Na wykładzie Wprowadzenia do studiowania (WDOS) zostaną przekazane podstawowe informacje związane z organizacją kształcenia na I roku. Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia, które prowadzą: prof. dr hab. Mirosław Bylicki (studenci A, F, FT), dr inż. Michał Słowiński (studenci IS), mgr inż. Mateusz Tejer (studenci AiR).

WDOS ćwiczenia dla grupy AiR z mgr. inż. Mateuszem Tejerem odbędą się na platformie Webex o godzinie 15:45 w piątek 6.10.2023, link:
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=md4dbe1760146981e5d6f5c4269fa3e7f
Pozdrawiam
Mateusz Tejer

Plan zajęć

Plan zajęć jest opublikowany na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/student/terminarz/plany-zajec/

Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie zajęcia ujęte w planie rozpoczynają się 3 października, a niektóre zajęcia kończą się przed zakończeniem semestru. Szczegóły można znaleźć w kalendarium wykładów i ćwiczeń.

Terminy egzaminów w sesji zimowej zebrane będą w pliku kalendarium egzaminów.

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE:

Fizyka, Astronomia, Fizyka Tech. grupa różowa grupa zielona
Automatyka i Robotyka grupa różowa grupa zielona grupa żółta grupa żółtoróżowa TYLKO WDOS grupa różowo-zielona

TYLKO WDOS

Informatyka Stosowana grupa różowa grupa zielona grupa żółta

PODZIAŁ NA GRUPY LABORATORYJNE:

Automatyka i Robotyka grupa różowa grupa zielona grupa żółta grupa kolorowa
Informatyka Stosowana grupa różowa grupa zielona grupa żółta grupa kolorowa

Rejestracja na zajęcia

Studenci I roku zostaną zarejestrowani na zajęcia przez Dziekanat.

W nadzwyczajnych przypadkach, na umotywowaną prośbę studenta skierowaną na adres: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl, przydział studenta do danej grupy zajęciowej może zostać zmieniony.

Zasady rejestracji

Zajęcia z Analizy matematycznej 1 rozszerzonej (45h) przeznaczone są dla studentów astronomii, fizyki lub fizyki technicznej. Zapis przez złożenie podania o wpis (podpisany skan należy wysłać na adres: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl).

Zajęcia z programowania i metod numerycznych

Studenci I i II roku kierunków fizyka, fizyka techniczna, astronomia przechodzą cykl zajęć z programowania i metod numerycznych składający się zajęć: Podstawy programowania 1 (POPRGOG1), Podstawy programowania 2 (POPROG2) oraz Metody numeryczne 1 (MENU1). Założeniem tego kursu jest poznanie dwóch języków programowania: pierwszego na zajęciach z Podstaw programowania 1 i zaimplementowanie w nim metod numerycznych na MENU1 oraz drugiego na zajęciach z Podstaw programowania 2. Studenci fizyki i astronomii mają do wyboru zajęcia w językach C, python (P) lub fortran (F), podczas gdy studenci fizyki technicznej mają te zajęcia w językach Matlab (M) i C. Proszę zwrócić uwagę na informacje o języku w jakim prowadzone są zajęcia, które znajdują się przy opisie grupy.