Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Informacje dla studentów I roku

Bieżące ogłoszenia umieszczane są na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/student/ogloszenia/

 

Informacje dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023:

UWAGA! WARUNKIEM WYDANIA LEGITYMACJI JEST ZATWIERDZENIE ŚLUBOWANIA W SYSTEMIE USOSWEB (https://usosweb.umk.pl). Zatwierdzenie będzie możliwe od 1 października 2022 r.

INSTRUKCJA POTWIERDZENIA ŚLUBOWANIA:

POSIADASZ NR INDEKSU -> ZAŁOŻYŁEŚ KONTO @STUD.UMK.PL -> ZALOGUJ SIĘ DO USOSWeb:
PRZEJDŹ DO Z
AKŁADKI “MÓJ USOSWeb” -> OŚWIADCZENIA -> ZAAKCEPTUJ ŚLUBOWANIE

Rozpoczęcie roku akademickiego

Studentów I roku zapraszamy na wydziałową inaugurację roku akademickiego, która rozpocznie się 3 października 2022 r. w Audytorium Aleksandra Jabłońskiego w Instytucie Fizyki, Grudziądzka 5/7 w Toruniu o godz. 16:00.

Przed inauguracją, w godzinach 8:00-14:30 będzie możliwy odbiór legitymacji w Dziekanacie (pokoje 352 oraz 354) przez nowo przyjętych studentów.

Wprowadzenie do studiowania

Na wykładzie Wprowadzenia do studiowania (WDOS) zostaną przekazane podstawowe informacje związane z organizacją kształcenia na I roku. Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia, które prowadzą: dr inż.  Michał Makowski (studenci A, F, FT), dr inż. Michał Słowiński (studenci IS), mgr inż. Mateusz Tejer (studenci AiR).

Podział na grupy ćwiczeniowe

Studenci I roku zostali alfabetycznie podzieleni na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne (listy załączono):

kierunek gr. ćwiczeniowe gr. laboratoryjne
Fizyka, Fizyka techniczna, Astronomia grupa2   grupa3
Automatyka i robotyka grupa1   grupa2   grupa3 grupa1   grupa2   grupa3  grupa4 
Informatyka stosowana

Informatyka stosowana WSUNIX

grupa1   grupa2   grupa3

 

grupa1   grupa2   grupa3  grupa4

grupa1   grupa2   grupa3  grupa4   grupa5

Plan zajęć

Plan zajęć jest opublikowany na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/student/terminarz/plany-zajec/

Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie zajęcia ujęte w planie rozpoczynają się 4 października, a niektóre zajęcia kończą się przed zakończeniem semestru. Szczegóły można znaleźć w kalendarium wykładów i ćwiczeń.

Terminy egzaminów w sesji zimowej zebrane będą w pliku kalendarium egzaminów.

Rejestracja na zajęcia

Studenci I roku zostaną zarejestrowani na zajęcia zgodnie z powyższym podziałem na grupy przez Dziekanat.

W nadzwyczajnych przypadkach, na umotywowaną prośbę studenta skierowaną na adres: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl, przydział studenta do danej grupy zajęciowej może zostać zmieniony.

Zasady rejestracji

Zajęcia z Analizy matematycznej 1 rozszerzonej (45h) przeznaczone są dla studentów astronomii, fizyki lub fizyki technicznej. Zapis przez złożenie podania o wpis (podpisany skan należy wysłać na adres: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl).

Zajęcia z programowania i metod numerycznych

Studenci I i II roku kierunków fizyka, fizyka techniczna, astronomia oraz automatyka i robotyka przechodzą cykl zajęć z programowania i metod numerycznych składający się zajęć: Podstawy programowania 1 (POPRGOG1), Podstawy programowania 2 (POPROG2) oraz Metody numeryczne 1 (MENU1). Założeniem tego kursu jest poznanie dwóch języków programowania: pierwszego na zajęciach z Podstaw programowania 1 i zaimplementowanie w nim metod numerycznych na MENU1 oraz drugiego na zajęciach z Podstaw programowania 2. Studenci fizyki i astronomii mają do wyboru zajęcia w językach C, python (P) lub fortran (F), podczas gdy studenci fizyki technicznej oraz automatyki i robotyki mają te zajęcia w językach Matlab (M) i C. Proszę zwrócić uwagę na informacje o języku w jakim prowadzone są zajęcia, które znajdują się przy opisie grupy.