Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dziekan — prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

Kompetencje dziekanów wszystkich wydziałów UMK wymienione są w § 26 ust. 1 Statutu UMK (Uchwała Senatu UMK nr 37 z 16 kwietnia 2019 r.). Oprócz wskazanych tam zadań, Dziekan WFAiIS odpowiada za działalność naukową Wydziału w ścisłej współpracy z Dyrektorami Instytutów wchodzących w skład Wydziału.
 

telefon: +48 56 611 3319
e-mail: wind@fizyka.umk.pl
godz. przyjęć: czwartek 10:15-12:15 (dziekanat)