KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana WFAiIS uprzejmie proszę o przybycie na szóste posiedzenie Rady Dziekańskiej, które odbędzie się 20 stycznia 2021 r. (środa) o godz.12:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 16.12.2020 r. – ref. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK

3. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Mariany Jaber Bravo na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii od 9.03.2021 do 23.05.2021 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

4. Sprawa zatrudnienia dr. inż. Mateusza Borkowskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.03.2021 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.04.2021 do 31.03.2022 r.– ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

6. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.03.2021  do 28.02.2022 r.– ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

7. Sprawa zaopiniowania kandydatury dr hab. Magdaleny Kunert-Bajraszewskiej, prof. UMK na Kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Nauk Fizycznych na okres od 1.02.2021 do 31.12.2023 r. – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

8. Podsumowanie ankiety satysfakcji studentów 2020 – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

9. Wolne wnioski.