KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały |Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana WFAiIS uprzejmie proszę o przybycie na trzecie posiedzenie Rady Dziekańskiej, które odbędzie się 21 października 2020 r. (środa) o godz.12:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 16.09.2020 r. – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

3. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Mariany Jaber Bravo na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii od 10.12.2020 do 8.03.2021 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

4. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Kwantowej IF – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa poparcia dla złożenia wniosku do JM Rektora UMK o nadanie prof. dr. hab. Jarosławowi Zarembie tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

6. Sprawa składu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na rok 2020/2021– ref. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

7. Wolne wnioski