KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały |Terminarz | Skład

Uprzejmie proszę o przybycie na piąte posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie w dniu 15 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 11:30 w sali 317.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 11.12.2019 r.
2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
3. Sprawa awansu dr. hab. Cezarego Migaszewskiego na stanowisko Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Astronomii od 1.02.2020 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK
4. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. hab. inż. Tomasza Andrysiaka na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w  Instytucie Nauk Technicznych na okres 2 lat – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK
5. Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. Leszka Meissnera na stanowisku Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Kwantowej IF w okresie od 29.02.2020 do 30.09.2023 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
6. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Piotra Masłowskiego, prof. UMK na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 01.02.2020 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
7. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Macieja Szkulmowskiego, prof. UMK na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej IF na okres od 01.02.2020 do 31.01.2022 r. w wymiarze 0,75 etatu w ramach FreezEYE i 0,25 etatu w ramach NLPQT – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
8. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. inż. Michała Gawełczyka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Mechaniki Kwantowej IF w ramach projektu Sonata Bis NCN od 01.03.2020 do 31.07.2021 r.– ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
9. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Sławomira Bilickiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w ramach projektu Quantum Flagship Integrated Quantum Clock (iqClock) od 14.02.2020 do 31.12.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
10. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr inż. Magdaleny Kowalskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej IF w ramach grantu H2020 E-RIHS-PP od 01.02.2020 do 30.09.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
11. Wolne wnioski.

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Dziekan Wydziału FAiIS