KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego Dziekana WFAiIS, zapraszam na Pierwsze Posiedzenie Rady Dziekańskiej w roku akademickim 2021/2022, które odbędzie się w środę 20 października  2021 r. o godz. 11:30 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej WFAiIS w dniu 15.09.2021 r. – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK

3. Sprawa przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Cichockiego na stanowisku Profesora w grupie pracowników badawczych w Katedrze Informatyki Stosowanej w Instytucie Nauk Technicznych w wymiarze 0,5 etatu w okresie od 28.11.2021 do 27.11.2023 r. – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

4. Sprawa zatrudnienia po konkursie o sygnaturze „WFAiIS-3/INT/2021” na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych w Instytucie Nauk Technicznych w okresie od 1.11.2021 do 31.12.2022 r. – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

5. Sprawa oddelegowania dr hab. Agnieszki Słowikowskiej, prof. UMK na stanowisku Profesora Uniwersytetu w wymiarze 0,25 etatu w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii  – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

6. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Pawła Zielińskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

7. Sprawa zatrudnienia dr. Macieja Koprowskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii w okresie od 2.11.2021 do 31.10.2024 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

8. Sprawa konkursu o sygnaturze „WFAiIS-1/IA/2021” na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

9. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Artura Czerwińskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

10. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Muhammada Adnana na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki na okres jednego roku – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

11. Sprawa konkursu o sygnaturze „WFAiIS-3/KFAMiO/2021” na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

12. Wolne wnioski.