KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały |Terminarz | Skład

Uprzejmie proszę o przybycie na czwarte posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 11:30 w sali Audytoryjnej COK.

Porządek obrad:

1. Wystąpienie dr. Tomasza Jędrzejewskiego, Kanclerza UMK.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 18.11.2019 r. – ref. dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK

3. Sprawa awansu dr. hab. Piotra Masłowskiego na stanowisko Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.01.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

4. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Macieja Szkulmowskiego, prof. UMK na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej IF na okres od 01.02.2020 do 31.01.2022 r. w wymiarze 0,75 etatu w ramach FreezEYE – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa zatrudnienia dr. Szymona Tamborskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej IF na okres od 01.02.2020 do 31.01.2022 r. w wymiarze 0,34 etatu z NLPQT i 0,66 z FreezEYE – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

6. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Natalii Pawlak na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Stosowanej IF na okres od 01.02.2020 do 31.01.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

7. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Astronomii na okres od 01.02.2020 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

8. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Marcina Gawrońskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Astronomii na okres od 01.02.2020 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

9. Sprawa zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunku Automatyki i Robotyka stopnia drugiego na rok akademicki 2019/2020 – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

10. Wolne wnioski.

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Dziekan Wydziału FAiIS