KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana Wydziału FAiIS, zapraszam na czwarte Posiedzenie Rady Dziekańskiej w roku akademickim 2022/2023 wyjątkowo o godzinie 11:00 w środę 18 stycznia 2023 r., które odbędzie się w Sali Audytoryjnej COK na WFAiIS UMK w Toruniu.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady Dziekańskiej WFAiIS w dniu 18.01.2023 r.

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

3. Sprawa zatrudnienia dr. Igora Di Marco na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczych w Katedrze Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.03.2023 do 28.02.2025 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

4. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Magdaleny Biernackiej na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Stosowanej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.03.2023 do 28.02.2025 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Ewy Mączyńskiej-Walkowiak na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofizyki w Instytucie Fizyki w okresie od 1.02.2023 do 31.01.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

6. Sprawa konkursu „2/KB/2022” na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofizyki w Instytucie Fizyki – ref. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK

7. Sprawa konkursu „RbHg molecules 3” na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki – ref. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK

8. Sprawa konkursu „Hg2Fundamental 4” na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki – ref. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK

9. Wolne wnioski.