KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana WFAiIS uprzejmie proszę o wzięcie udziału w dziewiątym posiedzeniu Rady Dziekańskiej, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  14 kwietnia 2021r. (środa) o godz.12:00.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 21.03.2021 r. – ref. dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK

3. Sprawa wyznaczenia członków oraz powołania komisji oceniających – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

4. Sprawa wniosków o nagrody i wyróżnienia JM Rektora UMK dla nauczycieli akademickich – ref. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK

5. Wolne wnioski.