KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały |Terminarz | Skład

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w dwunastym posiedzeniu Rady Dziekańskiej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie w dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 12:00 w sali nr 26 IF.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 13.05.2020 r. – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 20.05.2020 r. – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK

4. Podsumowanie wydziałowej ankiety absolwenckiej “Zadowolenie ze studiowania” 2018/19 – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

5. Sprawa wniosku o Nagrodę Naukową im. Stefana Pieńkowskiego Wydziału III PAN z fizyki dla dr Karoliny Mikulskiej-Rumińskiej – ref. dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK

6. Sprawa awansu dr hab. Agnieszki Słowikowskiej na stanowisko Profesora Uniwersytetu w Instytucie Astronomii od 1.07.2020 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

7. Sprawa zatrudnienia dr. hab. Macieja Mikołajewskiego na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Astronomii od 1.10.2020 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

8. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Michała Pierzchalskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej INT od 1.07.2020 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK

9. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Grąbczewskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej INT od 1.10.2020 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK

10. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych INT w ramach Emerging Field: Automatyka i Systemy Sterujące – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

11. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w ramach projektu „The Innovative Training Network MoSaiQC” – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

12. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Spozmai Panezai na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofizyki IF od 16.08.2020 do 31.09.2021 r. w ramach TEAM – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

13. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Artura Czerwińskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 31.08.2020 do 31.12.2020 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

14. Sprawa zatrudnienia dr. Mikołaja Lasoty na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.09.2020 do 31.12.2021 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

15. Sprawa zatrudnienia po konkursie o sygnaturze 1/University Professor/CEAA na stanowisko Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii– ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

16. Sprawa zatrudnienia po konkursie o sygnaturze 2/University Professor/CEAA na stanowisko Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii– ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

17. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Dorottyi Szésci na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

18. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. hab. Tobiasa Corneliusa Hinse na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

19. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr Hannah Calcutt na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

20. Sprawa zatrudnienia po konkursie o sygnaturze 6/Research Adjunct/CEAA na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

21. Sprawa zatrudnienia po konkursie o sygnaturze 7/Research Associate/Adjunct/CEAA na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

22. Sprawa zatrudnienia po konkursie o sygnaturze 8/Research Associate/Adjunct/CEAA na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w ramach Centrum Doskonałości w obszarze Astrofizyki i Astrochemii – ref. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

23. Wolne wnioski

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Dziekan Wydziału FAiIS