KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały |Terminarz | Skład

Uprzejmie proszę o przybycie na ósme posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie w dniu 18 marca 2020 r. (środa). Godzina zebrania  11:30, zebranie on-line: szczegóły macie Państwo w wiadomości od dr. hab. Piotra Masłowskiego, prof. UMK.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 04.03.2020 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK
3. Sprawa awansu dr hab. Doroty Kowalskiej na stanowisko Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nanofotoniki IF od 1.04.2020 r. – ref. dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK
4. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej IF w ramach projektu NLPQT od 1.04.2020 do 31.10.2023 r. – ref. dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK
5. Sprawa zatrudnienia po konkursie na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 01.04.2020 do 31.03.2021 r. w ramach projektu Team – ref. dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK

6. Sprawa zatrudnienia mgr. inż. Grzegorza Kowzana na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 01.04.2020 do 31.07.2021 r. w wymiarze 0,5 etatu – ref. dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK
7. Sprawa zaopiniowania programu studiów o profilu ogólnouniwersyteckim na kierunku Physics&Astronomy na stopniu drugim – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
8. Sprawa zaopiniowania programu studiów o profilu ogólnouniwersyteckim na kierunku Fizyka specjalność nauczycielska na stopniach pierwszym i drugim – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK

9. Wolne wnioski

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Dziekan Wydziału FAiIS