KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana WFAiIS uprzejmie proszę o wzięcie udziału w jedenastym posiedzeniu Rady Dziekańskiej, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  23 czerwca 2021r. (środa) o godz.12:00.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 19.05.2021 r. – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK
3. Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Raczyńskiego w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku Profesora w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Kwantowej IF w okresie od 1.10.2021 do 30.09.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
4. Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja J. Wojtowicza w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku Profesora w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizyki Stosowanej IF w okresie od 1.10.2021 do 30.09.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
5. Sprawa zatrudnienia dr hab. Agaty Cygan, prof. UMK na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.10.2021 do 30.09.2025 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

6. Sprawa awansu dr. hab. inż. Łukasza Kłosowskiego na stanowisko Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.07.2021 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

7. Sprawa awansu dr Katarzyny Siudzińskiej na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Matematycznej IF od 1.10.2021 r. na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

8. Sprawa zatrudnienia dr. Daniela Rumińskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofizyki IF w okresie od 1.10.2021 do 30.09.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
9. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Piotra Kolenderskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF od 1.10.2021 r. na czas nieokreślony oraz oddelegowania do realizacji grantu w okresie od 1.10.2021 do 29.03.2023 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
10. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Sławomira Bilickiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w okresie od 1.10.2021 do 31.03.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
11. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Spozmai Panezai na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofizyki IF w okresie od 1.10.2021 do 30.09.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
12. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Biernackiej na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Stosowanej IF w okresie do 1.01.2022 do 28.02.2023 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
13. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. inż. Michała Gawełczyka na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Mechaniki Kwantowej IF w okresie od 1.08.2021 do 28.02.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
14. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. inż. Grzegorza Kowzana na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej IF w okresie od 1.08.2021 r. na czas nieokreślony oraz oddelegowania do realizacji grantu w okresie 1.08.2021 do 31.10.2023 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
15. Sprawa zatrudnienia po konkursie mgr. inż. Michała Makowskiego na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Stosowanej IF w okresie od 1.09.2021 do 30.09.2023 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
16. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. hab. inż. Grzegorza Szali, prof. UMK na stanowisku Profesora Uniwersytetu w wymiarze 0,5 etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych INT w okresie od 1.10.2021 do 30.09.2022 r. – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK
17. Sprawa przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Kamila Wyrąbkiewicza na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych INT w okresie od 1.10.2021 na czas nieokreślony – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK
18. Sprawa zatrudnienia dr. inż. Macieja Kolincio w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych INT w okresie od 1.07.2021 do 30.09.2023 r. – ref. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK
19. Wolne wnioski.