Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana Wydziału FAiIS, zapraszam na szóste posiedzenie Rady Dziekańskiej w roku akademickim 2023/2024 o godzinie 11:30 w środę 17 kwietnia 2024 r., które odbędzie się w Sali Audytoryjnej COK na WFAiIS UMK w Toruniu.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady Dziekańskiej WFAiIS w dniu 17.04.2024 r.
2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
3. Sprawa zatrudnienia dr. Pavlo Drala w wymiarze ½ etatu na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie    pracowników badawczych w Katedrze Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.07.2024 do 31.12.2025 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
4. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Tomasza Wasaka na stanowisku Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.09.2024 do 30.09.2026 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
5. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr Renu Bala na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.11.2024 do 31.10.2025 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
6. Sprawa zatrudnienia dr inż. Magdaleny Kowalskiej w wymiarze ¾ etatu na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.06.2024 r. do 30.09.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
7. Sprawa zatrudnienia mgr inż. Martyny Jankowskiej w wymiarze ½ etatu na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Nanofotoniki w Instytucie Fizyki w okresie od 1.05.2024 do 31.12.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
8. Sprawa konkursu o sygnaturze „Postdoc Sonata Bis 2024.1” (oferta nr 4460) na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski
9. Opinia Rady Dziekańskiej WFAiIS UMK w Toruniu w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Informatyka stosowana stopnia pierwszego – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
10. Opinia Rady Dziekańskiej WFAiIS UMK w Toruniu w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Informatyka stosowana stopnia drugiego – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
11. Opinia Rady Dziekańskiej WFAiIS UMK w Toruniu w sprawie zmian w siatce godzin oraz planie studiów na kierunku Informatyka stosowana stopnia pierwszego – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
12. Sprawa zatwierdzenia zasad rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2025/2026 dla obywateli polskich – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
13. Sprawa zatwierdzenia zasad rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2025/2026 dla kandydatów cudzoziemców – ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
14. Wolne wnioski.