KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana Wydziału FAiIS, zapraszam na czwarte Posiedzenie Rady Dziekańskiej w roku akademickim 2021/2022 o godzinie 11:30 w środę 19 stycznia, które odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
2. Zatwierdzenie protokołu Rady Dziekańskiej WFAiIS z posiedzenia w dniu 15.12.2021 r. – ref. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
3. Sprawa awansu dr. hab. Tomasza Piotrowskiego na stanowisko Profesora Uniwersytetu w Katedrze Informatyki Stosowanej w Instytucie Nauk Technicznych od 1.02.2022 r. na czas nieokreślony – ref. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
4. Sprawa zatrudnienia dr Karoliny Słowik na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.03.2022 do 31.12.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
5. Sprawa zatrudnienia dr inż. Magdaleny Kowalskiej na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej w Instytucie Fizyki w wymiarze połowy etatu w okresie od 1.03.2022 do 30.11.2022 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
6. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Miguela Filipe Figueira Sebastião na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii w okresie od 1.02.2022 do 31.07.2022 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK
7. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. Mariusza Sebastiana Tarnopolskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Astronomii w okresie od 1.02.2022 do 31.07.2022 r. – ref. dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK
8. Sprawa zaopiniowania wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla nauczycieli akademickich WFAiIS – ref. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski
9. Podsumowanie ankiety Ocen Zajęć Dydaktycznych 2020/21 – ref. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK
10. Wolne wnioski