Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład

W imieniu Pana prof. dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, Dziekana Wydziału FAiIS, zapraszam na drugie posiedzenie Rady Dziekańskiej w roku akademickim 2023/2024 o godzinie 11:30 w środę 15 listopada 2023 r., które odbędzie się w Sali Audytoryjnej COK na WFAiIS UMK w Toruniu.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady Dziekańskiej Wydziału FAiIS w dniu 15.11.2023 r.

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne

3. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. inż. Pawła Ossowskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników  badawczych w Katedrze Biofizyki w Instytucie Fizyki w okresie od 1.12.2023 do 30.11.2024  r.– ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

4. Sprawa zatrudnienia po konkursie Azadeh Ahmadian PhD na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.01.2024 do 30.09.2025 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

5. Sprawa zatrudnienia dr. inż. Artura Czerwińskiego w wymiarze ¼ etatu na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

6. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Piotra Morzyńskiego na stanowisku Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w okresie od 1.01.2024 do 31.07.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

7. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Dawida Jankowskiego na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Nanofotoniki w Instytucie Fizyki w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2025 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

8. Sprawa przedłużenia zatrudnienia mgr. Omida Vartehparvara na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.03.2024 do 20.06.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

9. Sprawa zatrudnienia mgr. inż. Łukasza Pajewskiego w wymiarze ½ etatu na stanowisku Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki w okresie od 1.12.2023 do 31.05.2024 r. – ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski

10. Wolne wnioski.