KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rada Dziekańska

Komunikaty | Uchwały |Terminarz | Skład

Uprzejmie proszę o przybycie na drugie posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie w dniu 16 października 2019 r. (środa) o godz. 11:30 w sali nr 317.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dziekańskiej w dniu 2.10.2019 r. – ref. dr Piotr Masłowski

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

3. Sprawa poparcia wniosku o nadanie wyróżnienia “Convallaria Copernicana” prof. dr. hab. Józefowi Szudemu.

4. Sprawa przedłużenia zatrudnienia dr. Krzysztofa Gałkowskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Nanofotoniki IF na okres od 1.12.2019 do 31.12.2020 r. w wymiarze 0,5 etatu.

5. Wolne wnioski.

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Dziekan Wydziału FAiIS