Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Automatyka i robotyka

Program studiów | AkredytacjaRejestracja kandydatów

Automatyka i robotyka zajmuje się sterowaniem otaczającymi nas urządzeniami, procesami technologicznymi oraz maszynami, w tym robotami. Automatyzacja i robotyzacja rozwija technologię wytwarzania, umożliwia budowę zaawansowanych maszyn i linii technologicznych. Eliminuje uciążliwą pracę fizyczną, poprawia efektywność produkcji, umożliwia personalizację produkowanych wyrobów. Automatyka jest obszarem intensywnych badań związanych z nowymi technologiami (sztuczna inteligencja, autonomiczne pojazdy i roboty). Automatyka i robotyka jest jednym z kluczowych elementów trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej umożliwiającej rozwój środków produkcji bez udziału człowieka.

Studenci studiów inżynierskich o profilu ogólnoakademickim i magisterskich o profilu praktycznym, po zapoznaniu się z podstawami teoretycznymi automatyki i robotyki, realizują szereg praktycznych pracowni inżynierskich, gdzie konfiguracją i programują:

  • napędy elektryczne,
  • sterowniki PLC,
  • roboty przemysłowe i mobile,
  • maszyny sterowane numerycznie (CNC),
  • mikrokontrolery.

Pracownie wyposażone są w sprzęt wiodących producentów automatyki przemysłowej (Siemens, Rockwell, Beckhoff, ABB, Fanuc, Universal Robots, Staubli) powszechnie stosowany w wielu zakładach przemysłowych. Umiejętności praktyczne, kluczowe dla inżyniera, studenci zdobywają w komfortowych warunkach, indywidualnie wykonując ćwiczenia laboratoryjne. Absolwentom zdobyte kompetencje pozwalają podjąć interesującą pracę w wielu dziedzinach gospodarki.

Studenci studiów magisterskich zapoznają się od strony teoretycznej i przede wszystkim praktycznej z zaawansowanymi zagadnieniami takimi jak:

  • systemy wizyjne,
  • sztuczna inteligencja i logika rozmyta,
  • zaawansowane metody sterowania,
  • zrobotyzowane systemy przemysłowe,
  • systemy wbudowane.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pozwolą na konkurowanie na rynku lokalnym i krajowym z absolwentami politechnik. Wszyscy studenci w ramach programu studiów odbywają praktyki w przedsiębiorstwach przemysłowych. Przedmioty obowiązkowe uzupełnione są bogatą ofertą przedmiotów do wyboru, pozwalającą rozwinąć indywidualne zainteresowania poszczególnych studentów.

Studenci Automatyki i Robotyki (AiR) na UMK, ze względu na duży popyt i dobrą opinię wśród pracodawców, już w trakcie studiów podejmują dobrze płatną pracę w zakładach przemysłowych, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak również na terenie całego kraju. Do pracodawców zatrudniających naszych absolwentów należą Unilever, Nestle Pacific, Apator, TZMO, PIAP-OBRUSN, Robos, Uni-Kat, PESA Bydgoszcz i wiele innych zakładów produkcyjnych oraz producentów maszyn i urządzeń technologicznych. Zajęcia na kierunku automatyka i robotyka prowadzone są przez młodą, dynamiczną kadrę, otwartą na potrzeby i zainteresowania studentów. Kadra posiada kontakty z przedstawicielami lokalnego przemysłu, co ułatwia studentom znalezienie zatrudnienia. Część studentów aktywnie włącza się w prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

Kierunek Automatyka i Robotyka na UMK zdobył akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci AiR otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia na WFAiIS studiów na kierunku AiR uznawane są w całej Europie.

Od października 2023 r. studia na kierunku Automatyka i Robotyka będą realizowane w nowym kompleksie budynków – w Centrum Nauk Technicznych zlokalizowanym w głównym kampusie UMK (przy pętli tramwajowej ”Uniwersytet”). Nowa infrastruktura pozwoli na budowę nowych laboratoriów i rozbudowę istniejących, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększy się komfort realizacji zajęć.


Informacje o rekrutacji: https://www.umk.pl/kandydaci/

Kanał YouTube Wydziału