Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Automatyka i robotyka

Program studiów | AkredytacjaRejestracja kandydatów

Czym jest automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka jest nauką techniczną zajmującą się sterowaniem otaczającymi nas urządzeniami technicznymi, procesami technologicznymi oraz maszynami, w tym robotami. Automatyzacja i robotyzacja rozwija technologię wytwarzania, umożliwia budowę zaawansowanych maszyn i  linii technologicznych. Eliminuje uciążliwą pracę fizyczną,  poprawia efektywność produkcji, umożliwia wręcz personalizację produkowanych wyrobów. Automatyka  jest obszarem intensywnych badań związanych z nowymi technologiami (sztuczna inteligencja, autonomiczne pojazdy i roboty mobilne). Automatyka i robotyka jest jednym z kluczowych elementów trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej umożliwiającej rozwój środków produkcji bez udziału człowieka.

 

Dlaczego warto studiować automatykę i robotykę na UMK

Kierunek automatyka i robotyka na UMK zdobył akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci automatyki i robotyki otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE.

Oznacza to, że dyplomy ukończenia na WFAiIS studiów na kierunku Automatyka i robotyka uznawane są w całej Europie.

Zajęcia na kierunku automatyka i robotyka prowadzone są przez młodą, dynamiczną kadrę, otwartą na potrzeby i zainteresowania studentów. Kadra posiada kontakty z przedstawicielami lokalnego przemysłu, co ułatwia studentom znalezienie zatrudnienia. Pracownie wyposażone są w najnowszy sprzęt wiodących producentów automatyki przemysłowej (Siemens, Rockwell, Beckhoff, SICK) powszechnie stosowany w wielu zakładach przemysłowych. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną, kluczową dla inżyniera, w komfortowych warunkach, indywidualnie wykonując ćwiczenia laboratoryjne na pracowniach. Absolwentom, zdobyte umiejętności pozwalają podjąć interesującą pracę w wielu dziedzinach gospodarki.

Co po studiach

Dzięki znajomości programowania nowoczesnych sterowników przemysłowych, robotów, maszyn oraz ogólnej wiedzy z dziedziny automatyki i robotyki, absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak również na terenie całego kraju. Do pracodawców zatrudniających naszych absolwentów należą Unilever, Nestle Pacific, Apator, TZMO, PIAP-OBRUSN, ROBOS, UNIKAT, PESA Bydgszcz i wiele innych zakładów produkcyjnych i producentów maszyn i urządzeń technologicznych.

Specjalistę zatrudnię od zaraz

Studenci automatyki i robotyki na UMK, ze względu na duży popyt i dobrą opinię wśród pracodawców,  już w trakcie studiów podejmują dobrze płatną pracę w zakładach produkcyjnych. Część studentów aktywnie włącza się w prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

Informacje o rekrutacji: https://www.umk.pl/kandydaci/

Kanał YouTube Wydziału