Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Automatyka i robotyka

Program studiów | AkredytacjaRejestracja kandydatów

Czym jest automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka jest nauką techniczną zajmującą się sterowaniem otaczającymi nas  urządzeniami technicznymi, procesami technologicznymi oraz maszynami w tym robotami. Automatyzacja i robotyzacja rozwija technologię wytwarzania, umożliwia budowę zaawansowanych maszyn i  linii technologicznych. Eliminuje uciążliwą pracę fizyczną,  poprawia efektywność produkcji, umożliwia wręcz personalizację produkowanych wyrobów. Automatyka  jest obszarem intensywnych badań związanych z nowymi technologiami (sztuczna inteligencja, autonomiczne pojazdy i roboty mobilne). Automatyka i Robotyka jest jednym z kluczowych elementów trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej umożliwiającej rozwój środków produkcji bez udziału człowieka.

Dlaczego warto studiować automatykę i robotykę na UMK

UMK jest jedną z dwóch uczelni w Polsce, która dla studiów na kierunku automatyka i robotyka otrzymała akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci automatyki i robotyki otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE.

Oznacza to, że dyplomy ukończenia na WFAiIS studiów na kierunku Automatyka i robotyka uznawane są w całej Europie.

Zajęcia na kierunku Automatyka i robotyka prowadzone są przez młodą dynamiczną kadrę, otwartą na potrzeby i zainteresowania studentów. Kadra posiada kontakty z przedstawicielami lokalnego przemysłu co ułatwia studentom znalezienie zatrudnienia. Pracownie wyposażone są w najnowszy sprzęt wiodących producentów automatyki przemysłowej (ABB, Siemens, Rockwell) powszechnie stosowany w wielu zakładach przemysłowych. Absolwenci zdobywają wszechstronną i zaawansowaną wiedzę pozwalającą podjąć interesującą pracę w wielu dziedzinach gospodarki.

W programie nowo utworzonych studiów drugiego stopnia znajdują się zajęcia związane z robotami mobilnymi i zrobotyzowanymi systemami przemysłowymi, zastosowaniem inteligencji obliczeniowej w sterowaniu oraz zaawansowanymi metodami sterowania. W ramach studiów drugiego stopnia będziesz mógł zapoznać się z systemami przeznaczonymi do sterowania i akwizycji danych, systemami wizyjnymi, projektowaniem systemów kontrolno-pomiarowych oraz układami sterowania numerycznego maszyn. Wprowadzamy również zagadnienia związane z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego, programowaniem systemów wbudowanych oraz z rekonfigurowalnymi strukturami cyfrowymi. W programie studiów znajdują się trzymiesięczne praktyki, które umożliwiają zweryfikowanie zdobytej wiedzy w warunkach przemysłowych i ugruntowanie umiejętności praktycznych.

Pracę magisterską będzie można wykonać pod opieką specjalistów w dziedzinie automatyki i robotyki a temat wybrać z szerokiego spektrum zagadnień.

Specjalności II stopnia automatyki i robotyki:

  • Systemy mikroprocesorowe – na tej specjalności nabierzesz umiejętności z zakresu projektowania systemów kontrolno-pomiarowych, programowania systemów wbudowanych, wykorzystania w automatyce systemów operacyjnych czasu rzeczywistego oraz akwizycji i przetwarzania danych.
  • Automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych – na tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu sterowania adaptacyjnego, projektowania układów sterowania numerycznego maszyn, programowania zrobotyzowanych systemów przemysłowych oraz wykorzystania w automatyce cyfrowych systemów wizyjnych.

Co po studiach

Dzięki znajomości programowania nowoczesnych sterowników przemysłowych, robotów, maszyn oraz ogólnej wiedzy na temat automatyki i robotyki absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych zarówno w województwie kujawsko-pomorskim jak na terenie całego kraju. Do pracodawców zatrudniających naszych absolwentów należą m.in. PESA w Bydgoszczy, Unilever, Nestle Pacific, Apator, TZMO, PIAP i wiele innych zakładów produkcyjnych oraz producentów maszyn i urządzeń technologicznych.

Specjalistę zatrudnię od zaraz

Studenci automatyki i robotyki na UMK, ze względu na duży popyt i dobrą opinię wśród pracodawców,  już w trakcie studiów podejmują dobrze płatną pracę w zakładach produkcyjnych. Część studentów aktywnie włącza się w prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.