Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Informacje dla pracowników

Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Procedura przyjmowania/weryfikacji/akceptacji wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki na WFAiIS: wersja polska, English version

Dotyczące kształcenia:

Biblioteki:

Rady:

Komputerowe:

Inne: