KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Prace dyplomowe

Opiekunowie | Tematy | Zapisy | Redakcja pracy | Składanie pracy | Przepisy | Konkurs prac dyplomowych


Kto może być opiekunem pracy
Prace dyplomowe wykonywane są indywidualnie pod kierunkiem opiekuna, którym może być pracownik posiadający przynajmniej stopień doktora. Jedna osoba nie może opiekować się więcej niż 5 pracami dyplomowymi rozpoczętymi w danym roku akademickim.


Tematy prac


Zapisy na prace dyplomowe
Studenci chcący realizować dany temat kontaktują się (najlepiej osobiście) z osobami zgłaszającymi te tematy (przyszłymi opiekunami przyszłych prac). Można uzgodnić także temat nieumieszczony na liście.

Spośród wszystkich osób chcących pisać swoją pracę u danego pracownika wybiera on tych (według swoich własnych kryteriów), którzy będą te prace u niego realizować. Inne osoby nie zakwalifikowane przez opiekuna muszą szukać innego tematu i/lub innego opiekuna. Aż do skutku! Po porozumieniu się z opiekunem należy złożyć w dziekanacie studenckim deklarację realizacji tematu, podpisaną przez siebie, przez opiekuna wybranego tematu oraz przez kierownika kursu.

Formularz deklaracji dostępny jest w dziekanacie, pok. 352, lub  tutaj. Termin składania deklaracji przez studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich — 15 grudnia danego roku, a dla studentów studiów inżynierskich — 15 kwietnia danego roku.

Osoby mające w planie studiów Pracownię inżynierską, Pracownię licencjacką lub Pracownię magisterską zapisują się podczas rejestracji do grupy prowadzonej przez swojego opiekuna. W przypadku braku takiej grupy, student zgłasza ten fakt na adres: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl lub też składa podanie o wpis na zajęcia.


Wymagania redakcyjne, format, liczba egzemplarzy itp.
Prace muszą być przygotowane według określonych wymogów, formatów i w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.
Tu zamieszczamy te wymagania i odpowiednie wzory
.


Składanie pracy
Elektroniczną wersję pracy należy złożyć poprzez Internet w Archiwum Prac Dyplomowych wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tytułem w języku angielskim. Wersję drukowaną z numerem kontrolnym nadanym przez APD należy złożyć w dziekanacie. W załącznikach poniżej podano przykładowe nazwy plików zgodne z Zarządzeniem Rektora Nr 45 z 2016r. stosowane na naszym Wydziale oraz wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu.


Ważne przepisy
Regulamin studiów https://www.umk.pl/studenci/regulamin/ (patrz rozdział XIV)
Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Zarządzenie Rektora


Konkurs prac dyplomowych
Począwszy od roku akademickiego 2015/16 prace dyplomowe wykonane w danym roku akademickim na WFAiIS mogą być nagrodzone wyróżnieniem lub tytułem najlepszej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej wykonanej na Wydziale.
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych i konkursu na najlepsze prace na Wydziale FAiIS 

 

 Najpóźniej w dniu obrony do dziekanatu należy dostarczyć: