Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział jest jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstał 1 września 1993 r. w wyniku podziału istniejącego przez 42 lata Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, utworzonego w roku 1951 na skutek podziału Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, jednego z dwóch pierwotnych wydziałów Uniwersytetu.

W skład Wydziału wchodzą:

Centrum Astronomiczne mieści się w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach – miejscowości odległej od Torunia o 12 km. Instytut Fizyki oraz Katedra Informatyki Stosowanej znajdują się w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego przy ul. Grudziądzkiej 5/7, gdzie ulokowana jest też Biblioteka Instytutu Fizyki oraz Dziekanat. W tym samym gmachu mieści się najnowocześniejsze w Polsce Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych mieści się częściowo w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego i częściowo w Studium Politechnicznym przy ul. Okrężnej.

Na Wydziale zatrudnionych jest około dwustu osób, w tym 64 pracowników samodzielnych (29 profesorów i 35 doktorów habilitowanych) oraz 71 nauczycieli akademickich w stopniu doktora (58) lub magistra (13).

Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki i biofizyki, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.