Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia


Erasmus+ rekrutacja - semestr letni 2021/2022

Szanowni Państwo,

Pomimo opóźnień w publikacji szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji mobilności w nowym Programie Erasmus+, z dniem 21.10.2021 r. UMK otwiera rekrutację na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022.  Rekrutacja może trwać tym razem tylko 2 tygodnie i zakończy się 5 listopada. Nie wykluczamy rekrutacji uzupełniających  w późniejszym terminie, o ile będą jeszcze dostępne miejsca i terminy w uczelniach partnerskich. Zasady wstępnej rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 - wersja polska

Rules for preliminary recruitment for foreign study mobility in summer semester of 2021/2022 – English version

więcej informacji


Trwa nabór wniosków w ramach 2. edycji konkursu Grants4NCUStudents 2021!

Celem konkursu „Grants4NCUStudents" jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

więcej informacji


Szkolenie BHP podstawowe dla studentów I roku

Szanowni Państwo,

przekazuję informację o otwarciu Platformy Moodle BHP. Szkolenie ogólne BHP można zdawać od 15.10.2021 do 10.12.2021. Szkolenie jest obowiązkowe

Link do szkolenia:
https://moodle.umk.pl/BHP


Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaną wiadomością od Przewodniczącego Samorządu Studenckiego informujemy, że dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w roku akademickim 2021/2022 zapewnia InterRisk TU S.A Przedstawicielstwo w Toruniu.

Pełne informacje dostępne są na stronie: https://www.umk.pl/studenci/ubezpieczenia/nnw/


Polski Komitet Optoelektroniki SEP - Konkurs Prac Dyplomowych im. prof. Adama Smolińskiego 2021

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) informuje, że w bieżącym roku organizuje po raz trzydziesty Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki, w szczególności dotyczące badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.

Nagrody będą ufundowane przez instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki w kraju.

więcej informacji


Miejski Program Stypendialny

Od 1 do 15 października 2021 r. studenci toruńskich uczelni wyższych składać mogą wnioski o przyznanie stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego realizowanego w Toruniu. Więcej informacji na stronie www.torun.pl


Zajęcia ogólnouniwersyteckie - wyjaśnienie

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją zaistniałą na forum uczelnianych mediów  społecznościowych oraz rozpowszechnianą informacją, iż zajęcia  ponadprogramowe są dostępne dopiero po złożeniu podania do  odpowiedniego dziekana oraz wiążą się z naliczaną za nie opłatą,  pragnę przypomnieć, że:

zgodnie z Uchwałą nr 40 Senatu UMK z 22 czerwca 2021 r. istnieje możliwość zapisania się na dwa przedmioty ponadprogramowe w ciągu roku BEZPŁATNIE i bez dodatkowych procedur.

Rejestracja na zajęcia (zarówno prowadzone w języku polskim, jak i w  językach obcych) trwa od 21.09.2021 do 10 października 2021 r. do godz.  23:59. Przez pierwsze dwa tygodnie będzie można zarejestrować się  maksymalnie na dwa przedmioty. Natomiast od 4 października od godz. 18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych przedmiotów.

więcej informacji


Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Informacje na temat Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu: https://www.umk.pl

Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r.


Legitymacje studenckie ważne do 14 października 2021

W dniu 15 sierpnia 2021 r. zniesione zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Od nowego roku akademickiego Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni. W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również powrót do kształcenia zdalnego.

W związku z uchyleniem rozporządzenia, legitymacje studenckie pozostają ważne 60 dni po ww. zniesieniu, tj.. do 14 października 2021 r.

https://www.gov.pl


The Student Game Award

The Student Game Award is a brand new category for the GDWC aimed specifically for students, and open to students of all fields, as long as they have a game to show us.

więcej informacji


Urlopy zdrowotne studentów i komisje lekarskie

W związku ze zmianą placówki  realizującej badania lekarskie, uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. studenci, którzy ubiegają się o urlop zdrowotny z tytułu choroby, leczenia lub rehabilitacji mogą zgłaszać się do rejestracji Poradni Medycyny Pracy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 w Toruniu.

W celu ustalenia terminu wizyty należy skontaktować się z rejestracją pod nr telefonu: 56 652 24 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00.

więcej informacji


Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów/doktorantów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowni Państwo,

dostępne są instrukcje:
1) postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
2) dla członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w przypadku skierowania na odbywanie kwarantanny w Domu Studenckim Nr 12 na stronie:
https://www.umk.pl/koronawirus/studenci-i-doktoranci/

więcej informacji


Instructions on how to proceed in case of suspicion or occurrence of coronavirus infection in students/doctoral students at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dear All,

please, read the instructions:
1) on how to proceed in case of suspicion or occurrence of coronavirus infection in students, doctoral students and other participants of the educational process at the Nicolaus Copernicus University in Toruń
2) for member of the academic community of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the event of directing to quarantine in Student House No. 12 on web page:
https://www.umk.pl/en/coronavirus/students-and-phd-students/

więcej informacji


Wystąpienie najlepszego absolwenta WFAiIS oraz UMK mgr. Huberta Jóźwiaka

Zachęcamy do zapoznania się z przesłaniem naszego najlepszego absolwenta Wydziału oraz najlepszego absolwenta UMK w roku akademickim 2019/2002 Pana mgr. Huberta Jóźwiaka, które wygłosił na inauguracji roku akademickiego 2020/2021: https://youtu.be/3EFuyUc5LXw?t=4471

"Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
dziękuję społeczności akademickiej za przyznanie mi, po raz drugi, tytułu Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu - to ogromny zaszczyt. Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w inauguracji osobiście - wszystko dzięki sprawnej organizacji uroczystości, pomimo trwającej pandemii. Z pewnością będzie to wyjątkowy rok akademicki - zwłaszcza dla studentek i studentów pierwszego roku, którzy, przynajmniej początkowo, nie będą mogli poznać tradycyjnego życia studenckiego. Poza stresem związanym ze zmianą otoczenia i przyswojeniem sporej ilości materiału na początku studiów, będą poznawać Uniwersytet w warunkach ciągłego zagrożenia epidemicznego. Dlatego zachęcam, żeby w tych trudnych czasach wspierać się wzajemnie. Miejmy odwagę przyznać, że potrzebujemy pomocy. Udzielajmy jej, jeśli czujemy, że jesteśmy w stanie. I najważniejsze - nie  wykluczajmy. Nikogo. W obliczu zagrożenia często odżywa w społeczeństwie potrzeba budowania wspólnoty - początkowo wydawało się, że pandemia doprowadzi do odrodzenia więzi społecznych. W ostatnich kilku miesiącach byliśmy jednak świadkami bagatelizowania tego zagrożenia, a stare podziały i konflikty w kraju odżyły.
To jednak nie znaczy, że powinniśmy przestać budować - zwłaszcza w naszej lokalnej społeczności - przyjazną i inkluzywną atmosferę, dzięki której każdy poczuje się bezpiecznie. Sam - służę pomocą - każdej osobie."


Zdalne lektoraty

Szanowni Studenci,
zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

więcej informacji


Obowiązek informowania o przyjazdach z zagranicy

Szanowni Państwo,
proszę zwrócić uwagę na przytoczony poniżej §8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

"1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:
         1)      przyjeździe z zagranicy;
         2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;
         3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
3. Osoby o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego.
4. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej".

W związku z powyższymi zapisami, uprzejmie proszę Państwa o niezwłoczne przekazywanie wskazanych informacji drogą e-mailową swoim bezpośrednim przełożonym. W szczególności:
1) pracownicy i doktoranci powinni poinformować bezpośredniego przełożonego, jak również właściwego dyrektora instytutu i Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK,
2) studenci powinni poinformować dr hab. Annę Bartkiewicz, prof. UMK, Prodziekan ds. Studentów oraz Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK.

Dodatkowo proszę Państwa o podanie adresu domowego (jest to niezbędne, by wypełnić obowiązek zgłoszenia  wynikający z punktu 2 paragraf 8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r.).

Łącząc wyrazy szacunku,
Jadwiga Zielińska


Zarządzenie Dziekana z 13 marca 2020 r.

Studenci, Pracownicy i Doktoranci WFAiIS

Szanowni Państwo, 
w związku z decyzjami

ws zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zarządzam:
zamknięcie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dla wszystkich studentów i doktorantów do dnia 25.03.2020 ze skutkiem natychmiastowym.

więcej informacji


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 15.03.2020 trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Oferta dla studenta w projekcie FNP First Team dr. P. Kolenderskiego

Więcej informacji w załączniku


Stypendium dla studenta w projekcie FNP TEAM dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK

Dr hab. Michał Zawada, prof. UMK, ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta w ramach projektu FNP TEAM "A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks". Więcej informacji w pliku.


Czas na wnioski do programu PROM

Zapraszamy pracowników i doktorantów do składania wniosków o dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK.
https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26366
N
abór trwać będzie do 6 listopada 2019 r.


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 4 listopada 2019 r. trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2019/2020, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Dostęp do elektronicznej bazy bibliotecznej NASBI

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowego dostępu online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków przede wszystkim Wydawnictwa Helion, a także Onepress, Oxford University Press, Sensus, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Videopoint i innych z zakresu informatyki, ekonomii, biznesu, psychologii, HR, nauk społecznych, prawa, kultury i sztuki oraz historii.

więcej informacji


W pierwszym tygodniu czerwca odbędą się w Toruniu dwa spotkania, które mogą być szczególnie interesujące dla naszych studentów i pracowników, polecamy:

 


Organizacja zajęć semestru letniego

Szanowni Państwo, 25 lutego rozpoczyna się semestr letni, który potrwa do 18 czerwca. Wzorem lat ubiegłych, z powodów organizacyjnych, część zajęć (szczególnie dla I roku) rozpoczyna się z opóźnieniem lub kończy przedwcześnie. 
Dotyczy to w szczególności: 

więcej informacji


Innowacyjne metody nauczania fizyki - nabór do projektu

Zapraszamy studentów kierunków fizyka, astronomia oraz fizyka techniczna I roku studiów stacjonarnych I stopnia do wzięcia udziału w projekcie Innowacyjne metody nauczania fizyki

więcej informacji


Projekt InterAPS - pierwszy nabór

7 stycznia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kady akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej informacji


Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

więcej informacji


Oferta pracy dla studenta w grancie SONATA NCN dr. Szymona Śmigi


Dr Szymon Śmiga poszukuje osób zainteresowanych pracą w kierowanym przez siebie grancie SONATA NCN. Szczegółowe oferty można znaleźć tutaj.
Oferty można składać do 30.11.2018.


Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

więcej informacji


Nabór na wyjazdy zagraniczne w programie Erasmus+

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu mobilności Erasmus +. Oferta dotyczy zarówno studentów, jak i doktorantów.

więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta w projekcie First TEAM dr. Piotra Kolenderskiego

Szczegółowe informacje w załączniku.


Grant na staże dla studentów astronomii

Nasz Wydział jest jednym z beneficjentów projektu "Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni", który będzie finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach modułu "staże", uzyskaliśmy finansowanie na dodatkowe, płatne praktyki wakacyjne dla studentów astronomii, które obejmą ok. 20 osób w ciągu 4 lat.

więcej informacji