Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Bieżące ogłoszenia


STATUS CUDZOZIEMCA "UKR"

Szanowni Państwo, 

w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy o zmianie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa i przedłużeniem uprawnień do studiowania bez ponoszenia opłat do 30 czerwca 2024r., prosimy studentów którzy mają status UKR o dostarczenie jednego z poniższych dokumentów:

więcej informacji


Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni


Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zaprasza studentów oraz studentki UMK na spotkanie online "Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni". Spotkanie, w formie on-line, planowane jest w drugiej połowie marca br.

Osoby chętne do udziału proszone są o kontakt z Panią Joanną Wiśniewską z dziekanatu: joanna.lm@fizyka.umk.pl
Przyjmowanie zgłoszeń: do 4 marca 2024 r.
Zgłoszone osoby po ustaleniu z organizatorem terminu spotkania, otrzymają link do spotkania.


Program Erasmus+ spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,
Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ zapraszamy na spotkanie wydziałowe dot. programu Erasmus+, które odbędzie we wtorek dnia 12.12.2023 o godz. 14:30 w sali seminaryjnej S2 COK. W spotkaniu uczestniczyć będą: mgr Maria Witul z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej oraz dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK, koordynator wydziałowy programu Erasmus+ oraz Pełnomocnik Dziekana WFAiIS ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności.

więcej informacji


Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywane w Instytucie Astronomii w Piwnicach k. Torunia

Zwrot kosztów dojazdu z Torunia do Piwnic i z powrotem przysługuje studentowi, który odbywa zajęcia w Instytucie Astronomii w Piwnicach w ramach studiów I lub II stopnia. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje studentowi na podstawie biletów komunikacji publicznej przedstawionych przez studenta do rozliczenia, w wysokości równej cenie zakupu biletów lub stawki ryczałtowej. Studenci proszeni są do rozliczania kosztów dojazdu do Piwnic w sekretariacie Instytutu Astronomii do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje zwrot kosztów dojazdu.

Pismo Okólne Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia odbywane w Instytucie Astronomii w Piwnicach k. Torunia

Załącznik do zarządzenia: PDF, doc

 


Zarządzenie JM Rektora dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych na UMK

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 13.03.2023r. obowiązuje zarządzenie JM Rektora o zapewnieniu bezpieczeństwa  imprez oraz wydarzeń naukowych organizowanych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Zarządzenie oraz załącznik:

 https://www.fizyka.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZR.36.2023.pdf

 https://www.fizyka.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZR.36.2023-zal.-1.pdf


Minigranty Dyrektora Centrum Doskonałości Astrochemia i Astrofizyka


Dyrektor Centrum Doskonałości Astrochemia i Astrofizyka prof. Piotr Żuchowski ogłasza program małych grantów dla studentów wykonujących projekty pod opieką członków Centrum z tytułem co najmniej doktora. Regulamin znajduje się na stronie:
https://astrochem.umk.pl/baza-dokumentow/


Podróże/jazdy służbowe autem prywatnym- zarządzenie

Od stycznia br. WARUNKIEM uzyskania zgody na podróż służbową (jazdy zamiejscowe i lokalne) autem prywatnym JEST POSIADANIE WAŻNEGO BADANIA LEKARSKIEGO ROZSZERZONEGO O BADANIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI i kierowców.

więcej informacji


Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

więcej informacji


Ubezpieczenie studentów - NNW i OC - 2022/2023

w związku z otrzymaną wiadomością od Przewodniczącego Samorządu Studenckiego informuję, że dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w roku akademickim 2022/2023 zapewnia InterRisk TU S.A Przedstawicielstwo w Toruniu. Składka

Pełne informacje dostępne są na stronie: https://www.umk.pl/studenci/ubezpieczenia/nnw/

więcej informacji


Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu przyjaznego miejsca pracy i studiowania, ponieważ badania realizowane w systemie zapewniania jakości kształcenia i warunków pracy wskazują na rosnące obciążenia członków naszej społeczności w sferze emocji, trudności w radzeniu sobie ze stresem i nowymi sytuacjami (jak np. lockdown). Wiele osób odczuwa także potrzebę wsparcia prorozwojowego.

więcej informacji


Wystąpienie najlepszego absolwenta WFAiIS oraz UMK mgr. Huberta Jóźwiaka

Zachęcamy do zapoznania się z przesłaniem naszego najlepszego absolwenta Wydziału oraz najlepszego absolwenta UMK w roku akademickim 2019/2002 Pana mgr. Huberta Jóźwiaka, które wygłosił na inauguracji roku akademickiego 2020/2021: https://youtu.be/3EFuyUc5LXw?t=4471

"Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
dziękuję społeczności akademickiej za przyznanie mi, po raz drugi, tytułu Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu - to ogromny zaszczyt. Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w inauguracji osobiście - wszystko dzięki sprawnej organizacji uroczystości, pomimo trwającej pandemii. Z pewnością będzie to wyjątkowy rok akademicki - zwłaszcza dla studentek i studentów pierwszego roku, którzy, przynajmniej początkowo, nie będą mogli poznać tradycyjnego życia studenckiego. Poza stresem związanym ze zmianą otoczenia i przyswojeniem sporej ilości materiału na początku studiów, będą poznawać Uniwersytet w warunkach ciągłego zagrożenia epidemicznego. Dlatego zachęcam, żeby w tych trudnych czasach wspierać się wzajemnie. Miejmy odwagę przyznać, że potrzebujemy pomocy. Udzielajmy jej, jeśli czujemy, że jesteśmy w stanie. I najważniejsze - nie  wykluczajmy. Nikogo. W obliczu zagrożenia często odżywa w społeczeństwie potrzeba budowania wspólnoty - początkowo wydawało się, że pandemia doprowadzi do odrodzenia więzi społecznych. W ostatnich kilku miesiącach byliśmy jednak świadkami bagatelizowania tego zagrożenia, a stare podziały i konflikty w kraju odżyły.
To jednak nie znaczy, że powinniśmy przestać budować - zwłaszcza w naszej lokalnej społeczności - przyjazną i inkluzywną atmosferę, dzięki której każdy poczuje się bezpiecznie. Sam - służę pomocą - każdej osobie."