Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia


Organizacja kształcenia - styczeń

 

W związku z Zarządzeniem nr 4 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2022 r.
https://www.umk.pl/koronawirus/organizacja-zajec-dydaktycznych-oraz-dzialalnosc-naukowa/ZR_5.2022.pdf
na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej przewidywane są następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia w styczniu 2022 r.:
1)  na I roku studiów I stopnia zajęcia inne niż wykłady odbywają się w trybie stacjonarnym,
2)  na pozostałych latach wszystkie zajęcia oprócz wybranych laboratoriów (lista) odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym,
3) prowadzący zajęcia, w uzgodnieniu ze studentami, mogą wnioskować o zmianę formy zajęć (ze zdalnej na stacjonarną lub odwrotnie) lub ich terminu odbywania się, kierując się zaleceniem
(a) aby zaliczenia zajęć odbyły się w formie stacjonarnej w siedzibie UMK,
(b) aby terminy zajęć zdalnych/stacjonarnych pozwalały na udział w nich wszystkim zainteresowanym studentom.
Wniosek, o którym mowa (zamieszczony poniżej) należy odesłać do Prodziekana ds. Kształcenia do dnia 13 stycznia 2022 r.
 
Jacek Jurkowski
Prodziekan ds Kształcenia

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Zapraszamy studentów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student Wynalazca organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską SZCZEGÓŁY


The Student Game Award

The Student Game Award is a brand new category for the GDWC aimed specifically for students, and open to students of all fields, as long as they have a game to show us.

więcej informacji


Urlopy zdrowotne studentów i komisje lekarskie

W związku ze zmianą placówki  realizującej badania lekarskie, uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. studenci, którzy ubiegają się o urlop zdrowotny z tytułu choroby, leczenia lub rehabilitacji mogą zgłaszać się do rejestracji Poradni Medycyny Pracy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 w Toruniu.

W celu ustalenia terminu wizyty należy skontaktować się z rejestracją pod nr telefonu: 56 652 24 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00.

więcej informacji


Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów/doktorantów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowni Państwo,

dostępne są instrukcje:
1) postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
2) dla członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w przypadku skierowania na odbywanie kwarantanny w Domu Studenckim Nr 12 na stronie:
https://www.umk.pl/koronawirus/studenci-i-doktoranci/

więcej informacji


Instructions on how to proceed in case of suspicion or occurrence of coronavirus infection in students/doctoral students at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dear All,

please, read the instructions:
1) on how to proceed in case of suspicion or occurrence of coronavirus infection in students, doctoral students and other participants of the educational process at the Nicolaus Copernicus University in Toruń
2) for member of the academic community of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the event of directing to quarantine in Student House No. 12 on web page:
https://www.umk.pl/en/coronavirus/students-and-phd-students/

więcej informacji


Wystąpienie najlepszego absolwenta WFAiIS oraz UMK mgr. Huberta Jóźwiaka

Zachęcamy do zapoznania się z przesłaniem naszego najlepszego absolwenta Wydziału oraz najlepszego absolwenta UMK w roku akademickim 2019/2002 Pana mgr. Huberta Jóźwiaka, które wygłosił na inauguracji roku akademickiego 2020/2021: https://youtu.be/3EFuyUc5LXw?t=4471

"Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
dziękuję społeczności akademickiej za przyznanie mi, po raz drugi, tytułu Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu - to ogromny zaszczyt. Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w inauguracji osobiście - wszystko dzięki sprawnej organizacji uroczystości, pomimo trwającej pandemii. Z pewnością będzie to wyjątkowy rok akademicki - zwłaszcza dla studentek i studentów pierwszego roku, którzy, przynajmniej początkowo, nie będą mogli poznać tradycyjnego życia studenckiego. Poza stresem związanym ze zmianą otoczenia i przyswojeniem sporej ilości materiału na początku studiów, będą poznawać Uniwersytet w warunkach ciągłego zagrożenia epidemicznego. Dlatego zachęcam, żeby w tych trudnych czasach wspierać się wzajemnie. Miejmy odwagę przyznać, że potrzebujemy pomocy. Udzielajmy jej, jeśli czujemy, że jesteśmy w stanie. I najważniejsze - nie  wykluczajmy. Nikogo. W obliczu zagrożenia często odżywa w społeczeństwie potrzeba budowania wspólnoty - początkowo wydawało się, że pandemia doprowadzi do odrodzenia więzi społecznych. W ostatnich kilku miesiącach byliśmy jednak świadkami bagatelizowania tego zagrożenia, a stare podziały i konflikty w kraju odżyły.
To jednak nie znaczy, że powinniśmy przestać budować - zwłaszcza w naszej lokalnej społeczności - przyjazną i inkluzywną atmosferę, dzięki której każdy poczuje się bezpiecznie. Sam - służę pomocą - każdej osobie."