Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rozkład pomieszczeń w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego

W galerii poniżej znajduje się rozkład pomieszczeń na poszczególnych poziomach Instytutu Aleksandra Jabłońskiego, głównego budynku WFAiIS, mieszczącego się przy ul. Grudziądzkiej 5.

  • Zapraszamy do wejścia A (główne) od strony ul. Grudziądzkiej.
  • Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową (na wózkach) zapraszamy do
    • wejścia do części COK (patrz Poziom -1) – wjazd od ul. Legionów, o otwarcie bramy można prosić telefonicznie – tel. +48 56 611 3310
    • lub wejścia B od ul. Grudziądzkiej (konieczna pomoc, proszę dzwonić – tel. +48 56 611 3310 )
  • Poziomy w częściach zaznaczonych różnymi kolorami (A, B i C) połączone są różnymi klatkami schodowymi. Poziome przejście między częściami A, B i C możliwe jest na parterze. Na poziomie 1 możliwe jest także przejście między częściami B i C.
  • W częściach A i C dostępne są windy.

Galeria zdjęć:

Zapraszamy do głównego wejścia A. Pomieszczenia o numerach 3xx (w starej części budynku, A i B) i 1.xx (w COK, C), w tym sale dydaktyczne 22, 23, 24, 28, 30 i pracownie PKIV, PMK i PIUE (w A) oraz biblioteka (w B). pomieszczenia o numerach 2xx (w starej części budynku) i 0.xx (w COK) , w części A znajduje się pomieszczenie z terminalami komputerowymi i socjalne (wolny dostęp dla studentów) . Pomieszczenia o numerach 4xx (w A i B) i 2.xx (w COK, C) oraz sale dydaktyczne 25, 26 (w A), 29 (w B), audytorium COK, sale seminaryjne S1 i S2 (w C) oraz I pracownia fizyczna, Pracownia elektroniczna (w A) i pracownie komputerowe PKV i PKVI Pomieszczenia o numerach 5xx, sale dydaktyczne 26 i 27, II pracownia fizyczna (w części A) oraz pracownie komputerowe PKI, PKII i Pracownia dydaktyki fizyki (w części B).