Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

  • Boruszewski Adrian  (Fizyka Techniczna) – Przewodniczący
  • Balcerowski Rafał  (Informatyka Stosowana) – Wiceprzewodniczący
  • Piszcz Agnieszka (Informatyka Stosowana)
  • Maza Damian (Informatyka Stosowana)
  • Szatkowski Jakub – Członek (Automatyka i Robotyka)