Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Plany

Niektóre zajęcia, zgodnie z Zarządzeniem nr 162 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 98 Rektora UMK z dnia 16 maja 2022 r., będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Listę tych zajęć zawiera tabela zajęć zdalnych 2023/24.

Plany zajęć w semestrze letnim 2023/2024

Lista kursów komputerowych
Lista wykładów monograficznych


OPISY SKRÓTÓW

F – fizyka

A – astronomia

FT – fizyka techniczna

IBI – inżynieria biomedyczno – informatyczna

NANO – inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii

AR – automatyka i robotyka

SM – systemy mikroprocesorowe

AM – automatyzacja maszyn i urządzeń technicznych

IS – informatyka stosowana

DM – eksploracja danych

INFA – informatyka w systemach automatyki

WEB – aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe

GRY – tworzenie gier

WFAiIS – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  ul. Grudziądzka 5

CNT – Centrum Nauk Technicznych, ul. Wileńska 1

UCJO – Uczelniane Centrum Języków Obcych, ul. Gagarina 11

CA – Instytut Astronomii, Piwnice

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ Z „KWADRANSEM AKADEMICKIM” LUB W GODZINACH USTALONYCH PRZEZ PROWADZĄCEGO