Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Plany

Niektóre zajęcia, zgodnie z Zarządzeniem nr 162 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 98 Rektora UMK z dnia 16 maja 2022 r., będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Listę tych zajęć zawiera tabela.

Plany zajęć w semestrze zimowym 2022/2023

Lista kursów komputerowych
Lista wykładów monograficznych

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

Lista kursów komputerowych
Lista wykładów monograficznych


OPISY SKRÓTÓW

F – fizyka

A – astronomia

FT – fizyka techniczna

AR – automatyka i robotyka

IS – informatyka stosowana

IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna

OM – optoelektronika i mikroelektronika

NANO – inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii

DM – eksploracja danych

INFA – informatyka w systemach automatyki

WEB – aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe

GRY – tworzenie gier

CYFR – programowanie systemów cyfrowych

WFAiIS – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  ul. Grudziądzka 5

WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18

WCH – Wydział Chemii, ul. Gagarina 7

SP – Studium Politechniczne, ul. Szosa Okrężna 17

SPNJO – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11

WBiOŚ – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. ul. Lwowska 1

CA – Instytut Astronomii, Piwnice

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ Z „KWADRANSEM AKADEMICKIM” LUB W GODZINACH USTALONYCH PRZEZ PROWADZĄCEGO