Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Plany zajęć na studiach I i II stopnia

ZAJĘCIA W STYCZNIU 2022
W związku z Zarządzeniem nr 4 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2022 r.
na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej przewidywane są następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia w styczniu 2022 r.:
1)  na I roku studiów I stopnia zajęcia inne niż wykłady odbywają się w trybie stacjonarnym,
2)  na pozostałych latach wszystkie zajęcia oprócz wybranych laboratoriów (lista zajęć stacjonarnych stan na dzień 14 stycznia) odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym,
3) prowadzący zajęcia, w uzgodnieniu ze studentami, mogą wnioskować o zmianę formy zajęć (ze zdalnej na stacjonarną lub odwrotnie) lub ich terminu odbywania się, kierując się zaleceniem
(a) aby zaliczenia zajęć odbyły się w formie stacjonarnej w siedzibie UMK,
(b) aby terminy zajęć zdalnych/stacjonarnych pozwalały na udział w nich wszystkim zainteresowanym studentom.

ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/22

Co do zasady zajęcia w semestrze zimowym 2021/22 będą odbywać się stacjonarnie.  Jednak niektóre zajęcia, zgodnie z Zarządzeniem nr 162 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2021 r., będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Listę tych zajęć zawiera tabela (stan na dzień 29 listopada 2021 r.)

Plany zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

Lista kursów komputerowych
Lista wykładów monograficznych


OPISY SKRÓTÓW

F – fizyka

A – astronomia

FT – fizyka techniczna

AR – automatyka i robotyka

IS – informatyka stosowana

IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna

OM – optoelektronika i mikroelektronika

DM – eksploracja danych

INFA – informatyka w systemach automatyki

WEB – aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe

GRY – tworzenie gier

CYFR – programowanie systemów cyfrowych

WFAiIS – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  ul. Grudziądzka 5

WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18

WCH – Wydział Chemii, ul. Gagarina 7

SP – Studium Politechniczne, ul. Szosa Okrężna 17

SPNJO – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Gagarina 11

WBiOŚ – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. ul. Lwowska 1

CA – Centrum Astronomii, Piwnice

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ Z „KWADRANSEM AKADEMICKIM” LUB W GODZINACH USTALONYCH PRZEZ PROWADZĄCEGO