Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dostosowanie efektów uczenia się do PRK i programów studiów do Ustawy 2.0

Kierunki na stopniu 1:

Kierunki na stopniu 2:

Wzorcowy sylabus

Przykładowe sylabusy:  Matematyka dla nauk technicznych  Fizyka statystyczna