Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Ocena okresowa nauczycieli akademickich jest dokonywana zgodnie z Zarządzeniem Nr 266 JM Rektora UMK z dnia 16.12.2020 r. w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kryteria oceny nauczycieli akademickich w dyscyplinie:

– Astronomia

Nauki Fizyczne

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja; Automatyka oraz Elektronika i Elektrotechnika

W okresie od 14.04.2021 do 31.08.2024 r. zostały powołane przez Radę Dziekańską WFAiIS UMK w Toruniu następujące komisje oceniające:

Komisja Oceniająca Dyscypliny Astronomia w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski,
Dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – Przewodniczący Rady Dyscypliny Astronomia,
Prof. dr hab. Michał Hanasz,
Dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK,
Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK,
Dr hab. Cezary Migaszewski, prof. UMK,
Dr hab. Agnieszka Słowikowska, prof. UMK.

Komisja Oceniająca Dyscypliny Astronomia dokonuje oceny okresowej nauczycieli akademickich, którzy zadeklarowali dyscyplinę astronomia oraz są zatrudnieni w grupie pracowniczej badawczej lub badawczo-dydaktycznej.

Komisja Oceniająca Dyscypliny Nauki Fizyczne w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski,
Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne,
Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK,
Dr hab. Iwona Gorczyńska, prof. UMK,
Dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK,
Dr hab. Michał Zawada, prof. UMK,
Dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK.

Komisja Oceniająca Dyscypliny Nauki Fizyczne dokonuje oceny okresowej nauczycieli akademickich, którzy zadeklarowali dyscyplinę nauki fizyczne oraz są zatrudnieni w grupie pracowniczej badawczej lub badawczo-dydaktycznej.

Wydziałowa Komisja Oceniająca w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski,
Prof. dr hab. Mirosław Bylicki,
Dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK,
Dr hab. Jan Iwaniszewski, prof. UMK,
Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK.

Wydziałowa Komisja Oceniająca dokonuje oceny okresowej nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni na Wydziale FAiIS w grupie pracowników dydaktycznych oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Nauk Technicznych.