Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Akredytacja studiów, certyfikaty i rankingi

Według instytucji opiniującej:

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

Studia prowadzone na WFAiIS na wszystkich kierunkach zostały pozytywnie ocenione przez PKA i uzyskały jej akredytację*. Są to:

*Można to sprawdzić na stronach PKA.


Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT)

Wydział otrzymał akredytację KAUT dla kierunków:

Jesteśmy jedynym wydziałem uniwersyteckim (uniwersytetu “bezprzymiotnikowego”), który taką akredytację otrzymał.

Certyfikat dla kierunku Informatyka stosowana (s1)
Certyfikat dla kierunku Informatyka stosowana (s2)
Certyfikat dla kierunku Automatyka i robotyka (s1)
Certyfikat dla kierunku Fizyka techniczna (s1)
Certyfikat dla kierunku Fizyka techniczna (s2)

Akredytacja European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE)

Akredytacja europejska studiów inżynierskich ENAEE

Wraz z akredytacją KAUT  Wydział otrzymał EUR-ACE Label czyli akredytację  European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) dla ww. kierunków. Na jej mocy wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci mogą otrzymać odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia na WFAiIS studiów na ww. kierunkach uznawane są w całej Europie.


Certyfikat Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Wydział  otrzymał dla studiów na kierunku fizyka certyfikat “Studia z przyszłością” wydany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat oznacza, że  kierunek fizyka uznano za wyróżniający się nowoczesnością koncepcji kształcenia, wysoką jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Sam Wydział otrzymał od FREiSW tytuł Lidera Jakości Kształcenia.


Ranking fundacji Perspektywy

Corocznie fundacja Perspektywy publikuje ranking uczelni i kierunków studiów.

W roku 2021 kierunki prowadzone na WFAiIS UMK zajęły:

 


Certyfikat Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego