Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Nabór na kursy Cisco CCNA

Nowy nabór na kursy trwa do 28.10.2022, planowane rozpoczęcie kursów CCNA w listopadzie 2022.

Nabór na kursy Cisco CCNA na następujące moduły:

Koszt: 1400 zł za jeden moduł trwający 50 godzin lekcyjnych (płatność jednorazowa po podpisaniu umowy).

Zajęcia obejmują 12 cotygodniowych spotkań w godz. 17:15 -20:25.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: październik 2022.

W przypadku Modułu 1 zajęcia będą odbywały się we wtorki, w przypadku Modułu 2 w czwartki.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza osobowego.

(kwestionariusz osobowy wersja docx, wersja pdf)

Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń zostaniecie Państwo poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego oraz dokładnych ramach czasowych kursu.

Kwestionariusz osobowy będący jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs Cisco CCNA można składać osobiście (w dziekanacie, w portierni Instytutu Fizyki), przesyłać drogą elektroniczną (skany do pliku pdf załączone do wiadomości e-mail) lub pocztową na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5 / 7
87-100 Toruń
z dopiskiem CISCO


Istnieje możliwość ubiegania się o dopłaty do kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji.


Uwagi:

  1. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna.
  2. Wydział zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru na poszczególne kursy w przypadku zbyt małej liczby kandydatów (poszczególne kursy zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 osób).
  3. Rozpoczęcie zajęć może być opóźnione aż do zebrania odpowiedniej liczby chętnych.
  4. Kurs realizowany jest w wersji stacjonarnej w Instytucie Fizyki UMK (ul. Grudziądzka 5). W przypadku pojawienia się ograniczeń wynikających z pandemii, kurs może być kontynuowany w wersji on-line.

Wystawianie faktur

  1. Opłaty za udział w kursach są zwolnienie z podatku VAT.
  2. Faktury wystawiane będą tylko na żądanie kursanta będącego stroną umowy.
  3. Faktura może być wystawiona tylko i wyłącznie na osobę, która jest nabywcą usługi edukacyjnej, tj. podmiotem do otrzymania faktury może być tylko student/uczestnik kursu.
  4. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która nie jest stroną umowy i refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.
  5. W przypadku, gdy faktura za w/w kurs ma zostać wystawiona na firmę, która kieruje swojego pracownika i ponosi związane z tym koszty wymagane jest podpisanie stosownej umowy  pomiędzy UMK a firmą – w takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt.
  6.  Faktury mogą być wystawiane nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty, oraz nie później niż 15 dnia miesiąca od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca.

Szczegółowe zapisy dotyczące wystawiania faktur znajdują się tutaj,  w razie wątpliwości prosimy o kontakt.Kierownik: dr Mariusz Piwiński
(opieka merytoryczna dotycząca kursów)
tel.: +48 56 611 3341
pokój: 529
email: Mariusz.Piwinski@fizyka.umk.pl
(w tytule listu prosimy wpisać Kursy Cisco)

Kontakt: Justyna Filipiak
(opieka formalna dotycząca kursów)
tel.: +48 56 611 3281
pokój: 358
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl lub cisco@fizyka.umk.pl
(w tytule listu prosimy wpisać Kursy Cisco)