Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Moduł 2. Podstawy przełączania, routingu i łączności bezprzewodowej (Switching, Routing, and Wireless Essentials)

Kurs Cisco CCNA Switching, Routing, and Wireless Essentialss jest drugim z trzech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). Wprowadza on uczestników Programu Akademii w zagadnienia związane z konfiguracją przełączników routerów, protokołami routingu oraz sieciami bezprzewodowymi.
Kurs ten skierowany jest do osób, które uzyskały certyfikat ukończenia kursu CCNA w zakresie modułu 1. Obejmuje on architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w małych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby móc skorzystać z ich podstawowych funkcjonalności. Ponadto zapoznają się ze sposobem działania routingu statycznego i dynamicznego z uwzględnieniem protokołów routingu takich jak RIPv1, RIPv2 oraz RIPng. Podczas zajęć omówione zostaną również zagadnienia związane sieciami VLAN, ich routingiem, protokołem DHCP oraz sieciami bezprzewodowymi.
Podczas zajęć uczestnicy realizują szereg ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystujących zarówno rzeczywisty sprzęt jak i narzędzia interaktywne.

Podczas kursu uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu:

 • konfiguracji routerów, przełączników i urządzeń bezprzewodowych, 
 • konfiguracji i rozwiązywania problemów z sieciami VLAN, bezprzewodowymi sieciami LAN i routingiem między sieciami VLAN,
 • konfiguracji i rozwiązywania problemów z redundancją w sieciach przełączanych za pomocą protokołów STP i EtherChannel,
 • krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów sieciowych przy użyciu prawdziwego sprzętu oraz symulatora Cisco Packet Tracer,
 • obsługi sieci za pomocą dynamicznego adresowania (DHCP) oraz protokołów typu “first-hop redundancy”.

Szczegółowe zagadnienia:

 • Konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Wprowadzenie do sieci przełączanych
 • Sieci wirtualne LAN (VLAN)
 • Koncepcje routingu, routing statyczny a dynamiczny
 • Routing między sieciami VLAN
 • Protokół STP
 • Agregacja łącz – EtherChannel
 • Mechanizmy uzyskiwania adresów – DHCP
 • Bezpieczeństwo w sieciach lokalnych
 • Podstawy sieci bezprzewodowych
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowych
 • Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 • Rozwiązywanie problemów z routingiem

Uczestnicy zajęć są pełnoprawnymi członkami Akademii Sieciowej Cisco, tym samym mają dostęp do materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie e-learningowej.
Kurs jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Oficjalna strona kursu dostępna jest pod linkiem.