Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Moduł 3. Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja (Enterprise Networking, Security, and Automation)

Kurs Enterprise Networking, Security, and Automation jest ostatnim z trzech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). Wprowadza on uczestników w zagadnienia związane z projektowaniem złożonych sieci, ich architekturą, zabezpieczaniem, obsługą i rozwiązywaniem problemów. Obejmuje technologie sieci rozległych (WAN) i mechanizmy jakości usług (QoS) wykorzystywane do bezpiecznego zdalnego dostępu, a także wprowadzenie koncepcji sieci konfigurowalnych, wirtualizacji i automatyzacji, które wspierają cyfryzację sieci.

Podczas zajęć uczestnicy realizują szereg ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystujących zarówno rzeczywisty sprzęt jak i narzędzia interaktywne.

Podczas kursu uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu:

 • pracy z routerami i przełącznikami wykorzystującymi protokół OSPF w sieciach punkt-punkt i wielodostępowych,
 • ograniczenia zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa sieci przy wykorzystaniu list kontroli dostępu oraz najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa,
 • krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów sieciowych przy użyciu prawdziwego sprzętu oraz symulatora Cisco Packet Tracer,
 • wirtualizacji sieci, SDN oraz sposobu automatyzacji sieci za pomocą API i narzędzi zarządzających.

Szczegółowe zagadnienia:

 • Protokół OSPF
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Listy kontroli dostępu (ACL)
 • Translacja adresów – protokół NAT
 • Sieci rozległe
 • Sieci VPN
 • IP Security Architecture – bezpieczne sieci VPN
 • Zarządzanie jakością komunikacji – mechanizmy QoS
 • Zarządzanie sieciami
 • Projektowanie sieci
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Wirtualizacja sieci
 • Automatyzacja sieci

Uczestnicy zajęć są pełnoprawnymi członkami Akademii Sieciowej Cisco, tym samym mają dostęp do materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie e-learningowej.
Kurs jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Oficjalna strona kursu dostępna jest pod linkiem.