Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Moduł 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych (Introduction to Networks)

Kurs podstaw działania sieci komputerowych jest pierwszym z trzech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). Kurs wprowadza uczestników Programu Akademii Sieciowej Cisco w zagadnienia sieci komputerowych. W trakcie kursu omawiane są zagadnienia związane z terminologią i protokołami, sieciami lokalnymi (LAN) i rozległymi (WAN), modelem OSI (Open System Interconnection), okablowaniem, narzędziami służącymi do tworzenia okablowania, routerami, technologią Ethernet, adresowaniem w sieciach IP (Internet Protocol v4, v6), standardami obowiązującymi w sieciach komputerowych oraz podstawami dotyczącymi konfigurowania routerów i przełączników sieciowych.

Podczas kursu uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu:

 • tworzenia prostych sieci LAN,
 • podstawowej konfiguracji routerów i przełączników,
 • implementacji schematów adresowania IPv4 i IPv6.
 • krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów sieciowych przy użyciu prawdziwego sprzętu oraz symulatora Cisco Packet Tracer,
 • konfiguracji i rozwiązywania problemów z łącznością w małej sieci, korzystając z najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

Szczegółowy program:

 • Wprowadzenie do sieci komputerowych
 • Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 • Protokoły i komunikacja w sieci
 • Warstwa fizyczna
 • Warstwa dostępu do sieci
 • Ethernet
 • Warstwa sieciowa
 • Protokół ARP
 • Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 • Warstwa transportowa
 • Warstwa aplikacji
 • Podstawy bezpieczeństwa sieci
 • Wykrywanie problemów z siecią

Uczestnicy zajęć stają się pełnoprawnymi członkami Akademii Sieciowej Cisco, tym samym mają dostęp do materiałów dydaktycznych, które dostępne są zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Przykładowe pytania i zadania z zakresu Modułu 1.

Oficjalna strona kursu dostępna jest pod linkiem.