Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy kurs CCNA można rozpocząć od drugiego modułu?
 • Tak. Jednakże zajęcia modułu 2 bazują na wiedzy z zakresu modułu 1. Zatem uczestnicy muszą wykazać się odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Aby sprawdzić zakres modułu 1 kliknij tutaj.


 • Czy można przystąpić do egzaminu końcowego bez uczęszczania na kurs?
 • Nie. Oprócz egzaminów finałowych należy zdać również egzaminy cząstkowe dotyczące poszczególnych rozdziałów.


 • Jak wyglądają egzaminy teoretyczne zdawane podczas kursu?
 • Z każdym rozdziałem (średnio 11 w module) związany jest teoretyczny egzamin cząstkowy uruchamiany podczas zajęć. Jest to test wielokrotnego wyboru zawierający około 20 pytań.


 • Jak długo trwa kurs z zakresu jednego modułu?
 • Standardowo jeden moduł obejmujący 50 godzin lekcyjnych  realizowany jest w ciągu 12 cotygodniowych spotkań.


 • Czy po zakończeniu kurs Cisco CCNA otrzymuje się certyfikat?
 • Tak, po pomyślnym ukończeniu modułu, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.


 • Jaka jest różnica między certyfikatem Akademii a certyfikatem zawodowym Cisco.
 • Certyfikat Akademii potwierdza pomyślne ukończenie kursu i jest certyfikatem bez terminu ważności. Certyfikat zawodowy otrzymuje się po zdaniu egzaminu w centrum certyfikacyjnym i ma on określoną datę ważności.

  Kursy prowadzone w Akademii prowadzone są z myślą o przygotowaniu uczestników do certyfikacji zawodowej CCNA, która może odbywać się w dwóch turach – po drugim i czwartym semestrze CCNA. Uczestnicy kursów po zaliczeniu egzaminów cząstkowych na wymaganym poziomie uzyskują zniżki w opłacie za egzamin zawodowy.


 • Czy kurs CCNA jest kursem obowiązkowym przed egzaminem zawodowym CCNA?
 • Nie, kurs prowadzi do certyfikacji Cisco CCNA, jednakże zaliczenie kursu nie jest wymagane przed podejściem do egzaminu certyfikującego.


 • Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat certyfikatu zawodowego CCNA?
 • Zapraszamy na stronę cisco.com.


 • Czy uczestnicy kursu CCNA otrzymują podręczniki?
 • Wszystkie materiały są dostępne wyłącznie on-line w portalu Akademii Sieciowej Cisco na stronie cisco.netacad.net.


 • Czy w naszej Akademii można zdawać zawodowy egzamin certyfikacyjny?
 • Nie.


 • W jakim języku dostępne są materiały kursowe?
 • Materiały kursowe dostępne są w języku polskim i angielskim. Uczestnicy mają dostęp do obu wersji językowych.


 • W jakim języku dostępne są egzaminy realizowane podczas kursu.
 • Egzaminy dostępne są w języku polskim i angielskim. Uczestnicy mają dostęp do obu wersji językowych.


 • Czy możliwa jest kontynuacja kursu na innej Akademii?
 • Tak, program oraz materiały kursowe są identyczne na całym świecie. Dzięki standaryzacji naukę można kontynuować na dowolnej Akademii.