KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Przewód doktorski – procedura

Na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK prawo nadawania stopnia doktora nauk fizycznych mają:

Obsługą administracyjną przewodów doktorskich zajmują się:

W niniejszej procedurze określenia “właściwa rada naukowa” (lub “rada naukowa”) i “pracownik administracyjny” odnoszą się do odpowiedniego (zależnego od dyscypliny) wyboru spośród powyższych możliwości.

1.  Wszczęcie przewodu doktorskiego
następuje na prośbę kandydata/doktoranta do właściwej rady naukowej wniesioną w porozumieniu z jego opiekunem naukowym.

2. Przebieg postępowania

3. Nadanie stopnia doktora

Na najbliższym (następującym po publicznej obronie) posiedzeniu właściwa rada naukowa — w głosowaniu tajnym — podejmuje na wniosek komisji doktorskiej decyzję o: