Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

IV Targi praktyk zawodowych 3.06.2022r

 

 

 

 

 

Program ramowy

 1. 10:00 – 10:30 (miejsce: sala 26)
  Spotkanie studentów i przedsiębiorców

  • Powitanie zaproszonych gości
  • Organizacja praktyk zawodowych na WFAiIS
   Zagadnienia: procedury związane z odbywaniem obowiązkowych praktyk zawodowych, dobór miejsca i czasu odbywania praktyk, wymagane dokumenty (skąd pobrać, komu przekazać), raport końcowy (forma, zawartość merytoryczna, terminy), oczekiwania studentów odnośnie organizacji praktyk (ankieta anonimowa)
  • Praktyka zawodowa okiem przedsiębiorcy
   Zagadnienia: dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, sylabus i efekty kształcenia, szkolenia i instruktaże (ogólne i stanowiskowe) BHP i PPOŻ, indywidualne ubezpieczenia studentów OC i NW
 2. 10:30 – 14:00 (miejsce: sala 27 i przyległe korytarze)
  Indywidualne rozmowy studentów z przedsiębiorcami

 
 
 
 

Lokalizacja targów
Miejsca parkingowe
Rozkład stoisk
Opis rozkładu stoisk
 

Udział w wydarzeniu zadeklarowali:

 
 
 
 
 
 
 
* Prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi po kliknięciu.