Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Targi praktyk zawodowych 27 lutego 2018


Program ramowy

 1. 9:15 – 9:45 (miejsce: Audytorium COK)
  Spotkanie organizacyjne dla studentów
  Zagadnienia: procedury związane z odbywaniem obowiązkowych praktyk zawodowych, dobór miejsca i czasu odbywania praktyk, wymagane dokumenty (skąd pobrać, komu przekazać),  raport końcowy (forma, zawartość merytoryczna, terminy oddania), oczekiwania studentów odnośnie organizacji praktyk (ankieta anonimowa).
 2. 9:45 – 10:00 Przerwa
 3. 10:00 – 10:30 (miejsce: Atrium COK)
  Spotkanie studentów i przedsiębiorców

  • Powitanie zaproszonych gości
  • Praktyka zawodowa okiem przedsiębiorcy
   Zagadnienia: dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, sylabus i efekty kształcenia, szkolenia i instruktaże (ogólne i stanowiskowe) BHP i PPOŻ, indywidualne ubezpieczenia studentów NW
  • Przedstawienie idei prac dyplomowych na zamówienie
  • Przedstawienie idei proponowania tematów prac dyplomowych
 4. 10:30 – 12:00 (miejsce: Atrium COK)
  Indywidualne rozmowy studentów z przedsiębiorcami

 

Udział w wydarzeniu zadeklarowali:

 

* Prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi po kliknięciu.