Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wręczenie dyplomów absolwentom roku 2007/08

W sobotę 13 grudnia 2008 w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego  odbyła  się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom naszego Wydziału.  Trzydzieści trzy osoby odebrały dyplomy licencjata, dwadzieścia siedem – dyplomy inżynierskie, siedemdziesiąt – magisterskie, i piętnaście – dyplomy magistra inżyniera. Łącznie w zeszłym roku akademickim nasz Wydział ukończyło stu czterdziestu pięciu absolwentów. Wśród nich wyróżniono dwie osoby: Tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału FAiIS otrzymała mgr Karolina Słowik, która ukończyła na jednolitych studiach magisterskich fizykę teoretyczną. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za wyróżniającą się pracę magisterską (drugą w skali kraju)  otrzymała mgr Justyna Chojnacka, absolwentka magisterskich studiów nauczycielskich.