Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wręczenie dyplomów absolwentom roku 2009/10

W sobotę 20 listopada 2010 r.  w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na naszym Wydziale. W roku akademickim 2009/2010 studia ukończyło 112 absolwentów astronomii, automatyki i robotyki, fizyki i fizyki technicznej – 14 licencjatów, 38 inżynierów, 37 magistrów i 23 magistrów inżynierów.

Mgr inż. Mateusz Borkowski, absolwent fizyki technicznej otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2009/2010. Dyplom odebrał wcześniej, 1 października, w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego 2010/2011.

Mgr Szymon Wójtewicz i mgr Kamil Brylew otrzymali nagrody  Polskiego Komitetu Optoelektroniki w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie optoelektroniki.