Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Plany studiów rozpoczętych w 2020/21

Plany studiów przedstawiamy w plikach PDF. Są to:

  • rozkłady przedmiotów na poszczególne semestry studiów ze wskazaniem wymagań odnośnie punktów ECTS i ilości godzin kontaktowych
  • siatki godzin z linkami do szczegółowych opisów przedmiotów (Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego karty umieszczonej w USOS)

Studia stacjonarne:

Stopień Kierunek Plan studiów Siatka godzin
Pierwszy Astronomia As1 Astr
Automatyka i robotyka ARs1 AiR
Fizyka Fs1 Fiz
Fizyka sp. naucz. FNs1 FizN
Fizyka techniczna FTs1 FT
Informatyka stosowana ISs1 IS
Drugi Astronomia As2 Astr
Automatyka i robotyka ARs2 AiR
Fizyka Fs2 Fiz
Fizyka sp. naucz. FNs2 FizN
Physics & Astronomy PA2 PandA
Fizyka techniczna* FT-3sem
FT-4sem
IBI3s2
OM4s2
OM3s2
Informatyka stosowana ISs2 IS

*Specjalności: IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna, OM – opto- i mikroelektronika