KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

Wydział otrzymał akredytację KAUT dla kierunków:

Jesteśmy jedynym wydziałem uniwersyteckim (uniwersytetu bezprzymiotnikowego), który taką akredytację otrzymał.