Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Prace dyplomowe leżące na stole w bibliotece WFAiIS
Prace dyplomowe fot. A. Bartkiewicz

Od roku akademickiego 2015/16 na Wydziale wyróżniane są prace dyplomowe na poszczególnych kierunkach studiów, a spośród nich wybierane są: najlepsza praca licencjacka, najlepsza praca inżynierska i najlepsza praca magisterska.

Prace nagrodzone w konkursie wydziałowym wykonane w roku akademickim 2022/23

 • najlepsza praca licencjacka
  lic. Artur Olejnik "Ab initio line-shape calculations for O2 - perturbed rotational lines in hydrogen halides" , promotor dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK,
 • najlepsza praca inżynierska
  inż. Hubert Lisiński "Badania napędu elektrycznego z silnikiem prądu stałego", promotorzy: dr hab. Tomasz Tarczewski, prof. UMK, mgr inż. Rafał Szczepański.

  wyróżnione prace inżynierskie
 • na kierunku automatyka i robotyka
  inż. Maciej Podwolski "System podążania za twarzą dla kamery przemieszczanej robotem UR5e", promotor dr Sławomir Mandra,
 • na kierunku fizyka techniczna
  inż. Lena Szczuczko "Modern electronic structure methods in modelling of dye-sensitized solar cells", promotor dr hab. Paweł Tecmer, prof. UMK

Gratulujemy!

W roku akademickim 2022/2023 (w okresie: 1.10.2022 - 31.12.2023) pozytywne wyniki egzaminów dyplomowych uzyskała następująca liczba studentów: na astronomii - stopień 1: 2, stopień 2: 8, na automatyce i robotyce - stopień 1: 20, stopień 2: 10, na fizyce - stopień 1: 3, stopień 2: 3, na fizyce technicznej- stopień 1: 5, stopień 2: 3, na informatyce stosowanej - stopień 1: 16, stopień 2: 20.

 

pozostałe wiadomości