Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Najlepsze prace dyplomowe z 2021/2022

Prace dyplomowe leżące na stole w bibliotece WFAiIS
Prace dyplomowe fot. Anna Bartkiewicz

Od roku akademickiego 2015/16 na Wydziale wyróżniane są prace dyplomowe na poszczególnych kierunkach studiów, a spośród nich wybierane są: najlepsza praca licencjacka, najlepsza praca inżynierska i najlepsza praca magisterska.

Prace nagrodzone w konkursie wydziałowym wykonane w roku akademickim 2021/22

 • najlepsze prace licencjackie
  lic. Weronika ŁobodaPoszukiwanie tranzytujących planet w układach planetarnych z gorącymi jowiszami na dalekich i kołowych orbitach”, opiekun dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK
  lic. Adam ZadrożnyAb initio quantum scattering calculations for the CO-O2 system”, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
 • najlepsza praca inżynierska
  inż. Hubert StefaniakPrzetwornica DC/DC obniżająca napięcie do zasilania serwomechanizmów w robotach mobilnych”, opiekunowie dr inż. Rafał Szczepański oraz dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK
 • najlepsza praca magisterska
  mgr Kamil StankiewiczDevelopment of an optoelectronic system for high optical power accumulation in the context of fundamental physics studies”, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK

 • wyróżnione prace inżynierskie
  • na kierunku automatyka i robotyka
   inż. Arkadiusz Jaworski Rozbudowa stanowiska dydaktycznego ze sterownikiem S7-1200”, opiekun dr inż. Krystian Erwiński
   inż. Cezary Naworski
   Zastosowanie systemu Arduino w automatycznych układach aerodynamiki”, opiekunowie mgr Mikołaj Karawacki oraz prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz
  • na kierunku fizyka techniczna
   inż. Szymon Skrzyński „Mikroskop AFM typu Shear Force", opiekun dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK
  • na kierunku informatyka stosowana
   inż. Maciej KonieckoSterowane wzrokiem aplikacje Windows wykorzystujące Gaze Interaction Library”, opiekun dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK
   inż. Maciej ŚwiechowiczObiektowe generowanie GUI aplikacji internetowych – moduły zarządzania stanem aplikacji, prekonfigurowanych elementów formularza, interfejsu komponentów formularza, interfejsu komponentów”, opiekunowie mgr inż. Piotr Ablewski oraz prof. dr hab. inż. Oleksandr Sokolov
   inż. Kacper StodolakObiektowe generowanie GUI aplikacji internetowych - moduły routingu, elementów formularza, obsługi zapytań http”, opiekunowie mgr inż. Piotr Ablewski oraz prof. dr hab. inż. Oleksandr Sokolov
 • wyróżnione prace magisterskie
  • na kierunku astronomia
   mgr Krzysztof LisieckiVIPERS' red nuggets - a missing link in the galaxy evolution”, opiekunki dr hab. Katarzyna Małek, prof. NCBJ, oraz dr Agata Karska
  • na kierunku fizyka
   mgr Maciej Gancewski
   Pressure broadening of the oxygen fine-structure lines”, dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
   mgr Michał ŻebrowskiAnaliza kinetyki procesu up-conversion w układzie Er3+ - Yb3+”, opiekun dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK

Gratulujemy!

Celem pracy licencjackiej pani Weroniki Łobody było przeanalizowanie obserwacji fotometrycznych z teleskopu kosmicznego Transiting Exoplanet Survey Satellite uzyskanych dla 10 pozasłonecznych układów planetarnych z tranzytującymi gorącymi jowiszami pod kątem występowania w nich dodatkowych, mało masywnych planet. Oryginalnym wynikiem pracy jest zidentyfikowanie płytkiego sygnału tranzyto-podobnego o okresie 1,4 dnia w układzie planetarnym WASP-84. Po samodzielnie wykonanej redukcji materiału obserwacyjnego i jego analizie za pomocą oprogramowania rozwijanego w Instytucie Astronomii  studentka wskazała, że może on pochodzić od planety o rozmiarze rzędu 2 promieni Ziemi, krążącej wewnątrz orbity gorącego gazowego olbrzyma WASP-84 b. Nowe obserwacje z początku 2023 roku i pogłębiona analiza wykazały, że jest to planeta skalista, tzw. superziemia. Jest to dopiero drugie odkrycie planety tego typu w układzie planetarnym z gorącym jowiszem. Odkrycie to zostało opisane w artykule złożonym do druku w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, którego współautorką jest studentka (preprint: https://arxiv.org/abs/2305.09177). 

Pan Adam Zadrożny po raz pierwszy policzył z zasad pierwszych (w pełni kwantowy sposób) zaburzenie linii CO zderzeniami z molekułą O2. Wykorzystując poprzednie wyniki dostępne w literaturze dla zderzeń CO z azotem, użył ten wynik do wyliczenia zaburzenia linii CO powietrzem i pokazał bardzo dobrą zgodność z bazą HITRAN. Jest to zupełnie nowy i oryginalny wynik w
dziedzinie fizyki molekularnej. Praca licencjacka Pana Adama stanowi ważny materiał źródłowy do dalszych badań prowadzonych w grupie dr. hab. Piotra Wcisło, prof. UMK. Jest ona też podstawą publikacji w The Journal of Chemical Physics: "Ab initio quantum scattering calculations for the CO–O2 system and a new CO–O2 potential energy surface: O2 and air broadening of the R(0) line in CO" Zadrożny et al. (2022).

Inż. Hubert Stefaniak opracował schemat urządzenia energoelektronicznego oraz układu sterowania pozwalającego na płynną regulację napięcia na czterech niezależnych kanałach wykorzystując dwurdzeniowy mikrokontroler STM32H7. Urządzenie pozwala na konfigurację oraz sterowanie z poziomu aplikacji na komputer osobisty, dzięki czemu może zostać wykorzystany w dalszych etapach badań na poziomie akademickim. Jak podaje promotor dr inż. Rafał Szczepański: "Pan Hubert Stefaniak wykazał się niebywałą samodzielnością - zdecydowana projekty, pomysły, rozwiązania problemów zarówno teoretycznych jak i praktycznych były inicjatywą dyplomanta. Opracowany układ energoelektroniczny Pan Hubert wykorzystał w robocie kroczącym, który jest prezentowany na różnych pokazach popularno-naukowych i promocyjnych, tj. Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu, Naukowa Petarda, Dzień Otwarty WFAiIS."

Praca magisterska mgr. Kamila Stankiewicza polegała na zbudowaniu nowego zaawansowanego układu pomiarowego - spektrometru wykorzystującego metodę "cavity ring-down spectroscopy" pomiaru absorpcji próbki gazowej we wnęce optycznej o wysokiej dobroci. Dyplomant wykazał się dużą samodzielnością i przeprowadził w swojej pracy magisterskiej dogłębną dyskusję szeregu aspektów eksperymentalnych i teoretycznych tego układu doświadczalnego, co pokazuje jego głębokie zrozumienie materii którą się zajmuje. Do tej pory powstała jedna publikacja dotycząca tematu pracy magisterskiej: M. Słowiński, M. Makowski, K. L. Sołtys, K. Stankiewicz, S. Wójtewicz, D. Lisak, M. Piwiński, P. Wcisło, Cryogenic mirror position actuator for spectroscopic applications, Review of Scientific Instruments (2022). Praca magisterska stanowi ważny materiał źródłowy do dalszych badań planowanych na Uczelni w zakresie ultradokładnych pomiarów spektroskopowych cząsteczek w grupie dr. hab. Piotra Wcisło, prof. UMK. Wyniki przedstawione w tej pracy będą wnosiły wkład w kilka publikacji naukowych które będą referowały wyniki docelowych pomiarów spektroskopowych z wykorzystaniem tego układu badawczego. Zbudowany spektrometr jest unikalnym urządzeniem badawczym w skali światowej i stanowi istotny wkład w rozwój infrastruktury badawczej na Uczelni. Połączenie dostępu do szerokiego zakresu bliskiej i średniej podczerwieni jakie oferuje laser OPO z kriogeniczną wnęką optyczną CRDS nie było dotąd prezentowane. Spektrometr będzie używany w badaniach zarówno podstawowych, jak i stosowanych w najbliższej przyszłości. Praca magisterska uzyskała nagrodę I stopnia w XXXI Konkursu PKOpto 2022 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki.

pozostałe wiadomości